Szanowni Państwo,

Udział w konferencji jest odpłatny.

Koszt udziału w konferencji jednej osoby wynosi 500 zł brutto.

Z opłaty zwolnieni są przedstawiciele nauki, miejscy i powiatowi Rzecznicy Konsumentów oraz przedstawiciele administracji rządowej i mediów - chęć uczestnictwa należy zgłosić na adres biuro@rf.gov.pl

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonać do dnia 7 października 2016 r.

Wpłaty należy dokonać na konto Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej:

Bank PEKAO S.A. 44 1240 5963 1111 0000 4799 5532 do dnia 11 października 2016 r.

Faktury VAT zostaną przesłane uczestnikom po konferencji.

W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora uczestnicy otrzymają zwrot pełnej kwoty wpłaty w przeciągu 10 dni od daty odwołania imprezy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian w programie konferencji.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do żądania/zatrzymania zapłaty za udział w konferencji w przypadku nieodwołania przez zgłaszającego uczestnictwa w konferencji do dnia 12 października 2016 r.

Potwierdzeniem dokonania zgłoszenia jest zwrotna informacja mailowa wysyłana na adres mailowy podany przez zgłaszającego (proszę sprawdzić także skrzynkę SPAM).Formularz zgłoszeniowy

Osoba zgłaszająca: *
E-mail: *
Telefon kontaktowy: *
Zgłaszane osoby: *

Dane do faktury:

Firma Osoba prywatna
Nazwa:
Adres (ulica):
Kod pocztowy, miejscowość:
NIP:


- kopia wiadomości zostanie wysłana na podany e-mail
* - pola obowiązkowe

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT