NR21
No. 24 (2/2017)

Articles / Rozprawy i artykuły

Zmiany w pośrednictwie kredytowym w Polsce w wyniku implementacji dyrektywy hipotecznej (Changes in credit intermediation in Poland following the implementation of the Mortgage Credit Directive) Krzysztof Waliszewski

Misselling, czyli sprzedaż niepotrzebnych instrumentów finansowych i jej skutki. Stan prawny w Polsce i Wielkiej Brytanii (Misselling – the sale of unnecessary financial instruments and its effects. Legal status in Poland and Great Britain) Joanna Cichorska

Deficyt transparentności informacji dotyczącej produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych jako zagrożenie bezpieczeństwa konsumenta na rynku usług finansowych (Deficit of information transparency in savings-investment products as the consumer security risk on the financial services market) Bożena Frączek

Rynek ubezpieczeń na Ukrainie: główne problemy i czynniki determinujące jego rozwój (Insurance market in Ukraine: key problems and factors influencing further development) Lyubov Klapkiv, Jurij Klapkiv

Zagrożenia cybernetyczne instytucji finansowych (Cyber-threats of financial institutions) Grzegorz Strupczewski

Instytucja subkonta ZUS – uwarunkowania prawne i finansowe (Subaccount in Social Insurance Institution in Poland – legal and financial determinants) Sebastian Jakubowski

Podział środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka OFE na podstawie niekompletnej dokumentacji (Division of funds accumulated at the account of the deceased Open Pension Fund member based on the incomplete documentation) Daniel Szałkiewicz

MNiSW