NR21
No. 25 (3/2017)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoThe publication of four English language issues in 2017-2018 is financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education under the contract 531/P-DUN/2017 for the dissemination of science / Wydanie czterech anglojęzycznych numerów czasopisma w latach 2017-2018 finansowane w ramach umowy 531/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Articles

Longevity insurance annuities: potential role in social insurance, John A. Turner, Gerard Hughes, Agnieszka Chłoń-Domińczak, David M. Rajnes

Modelling pensions balance under macro-economic scenarios, Marion Laboure

Pension reforms in Poland and Russia: mid-term experiences from the participants’ perspective, Patrycja Kowalczyk-Rolczyńska, Natalia Grishchenko, Marta Borda

Analysis and assessment of changes in the statutory retirement age in Poland, Marek Szczepański

Attitudes to reverse mortgages in Wielkopolska, Iwona Olejnik, Joanna Ratajczak

The Polish life insurance market in view of consumer protection issues, Anna Ostrowska-Dankiewicz

Selected remarks on policyholders protection in the draft of Polish act on insurance distribution, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski

Financial education in Japan, Jan K. Solarz

Book review

Scientific Review: Joanna Rutecka-Góra (Ed.), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania [Long-term saving. Attitudes, strategies and challenges], Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw School of Economics, Warsaw 2016, 354 pages, Filip Chybalski