Kontakt

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. +48 22 333-73-26 - Recepcja
      +48 22 333-73-27 - Recepcja

fax +48 22 333-73-29

Telefoniczny dyżur ekspertów

Biuro prasowe - informacje dla mediów


Co chcesz zrobić?

Chcę złożyć bezpłatny wniosek (tzw. skargę) o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.

Chcę złożyć wniosek (wymaga opłaty) do Rzecznika Finansowego o pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.Biuro Podawcze w Biurze Rzecznika Finansowego czynne jest w godzinach 8.00 - 18.00


Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa z zakresu rynku finansowego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką rynku finansowego. Zapytanie można zadać poprzez FORMULARZ ZAPYTANIA lub przesłać na adres
porady@rf.gov.pl 

Czas rozpatrywania zapytań wpływających pocztą elektroniczną wynosi do 2 tygodni.

W przypadku potrzeby uzyskania szybkiej porady polecamy Państwu
codzienne dyżury telefoniczne.

Adres poczty –
biuro@rf.gov.pl – służy do kontaktu z Biurem Rzecznika Finansowego we wszelkich innych sprawach.

Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.


 


Wyświetl większą mapę

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT