Kontakt

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. +48 22 333-73-26 - Recepcja
      +48 22 333-73-27 - Recepcja

fax +48 22 333-73-29

Telefoniczny dyżur ekspertów

NIP 525 - 15 - 66 - 173

Numer konta:
Bank Gospodarstwa Krajowego
I Oddział w Warszawie
70 1130 1017 0200 0000 0013 7178
Kod SWIFT: GOSKPLPW
(przypominamy, że rozpatrywanie przez Rzecznika wniosków w indywidualnych sprawach jest bezpłatne)


Biuro Podawcze w Biurze Rzecznika Finansowego czynne jest w godzinach 8.00 - 18.00

Poczta elektroniczna służy do zadawania pytań w zakresie wątpliwości interpretacyjnych powstających na tle stosowania prawa z zakresu rynku finansowego oraz krótkich zapytań związanych z problematyką rynku finansowego. Zapytanie można zadać poprzez FORMULARZ ZAPYTANIA lub przesłać na adres
porady@rf.gov.pl 

Czas rozpatrywania zapytań wpływających pocztą elektroniczną wynosi do 2 tygodni.

W przypadku potrzeby uzyskania szybkiej porady polecamy Państwu
codzienne dyżury telefoniczne.

Adres poczty –
biuro@rf.gov.pl – służy do kontaktu z Biurem Rzecznika Finansowego we wszelkich innych sprawach.

Wnioski (skargi/zażalenia) do Rzecznika Finansowego należy przekazywać pocztą tradycyjną. Wnioski przekazywane na adres poczty elektronicznej powinny mieć formę skanu podpisanego wniosku lub zawierać podpis elektroniczny.


 


Wyświetl większą mapę

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT