Rzecznik Finansowy – skuteczne wsparcie w polubownym rozwiązywaniu sporów

W dniach od 17 października 2022 roku do 21 października 2022 roku obchodzimy Tydzień Mediacji, a 20 października 2022 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. Z tej okazji warto przypomnieć, że mediacja jest jedną z form polubownego rozwiązywania sporów (z ang. ADR – Alternative Dispute Resolution). Rzecznik Finansowy, jako notyfikowany podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania w … Dowiedz się więcej

Poradnik finansowy Rady Edukacji Finansowej

Prezentujemy Poradnik Finansowy Rady Edukacji Finansowej w formie poręcznej ulotki elektronicznej kierowanej głównie do obywateli Ukrainy. Poradnik zawiera zwięzłe informacje w języku ukraińskim i polskim podpowiadające jak można zadbać o swoje finanse. Dzięki aktywnym linkom ulotka umożliwia znalezienia podstawowych informacji z zakresu finansów i praw konsumenta, nie tylko ułatwiających funkcjonowanie na polskim rynku finansowym ale również … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy przedstawił stanowisko na rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21

Na początku października 2021 r. Rzecznik Finansowy przystąpił na wniosek powoda – konsumenta do sprawy prowadzonej przed Sądem Rejonowym dla Warszawy–Śródmieścia pod sygn. akt. I C 1297/21.  W toku postępowania sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Więcej w poprzednim komunikacie Rzecznika Finansowego. Sąd zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy … Dowiedz się więcej