Poradnik Rzecznika Finansowego – kredyt konsumencki na Gwiazdkę

Zbliżający się okres świąteczny nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta z uwagi na inflację będą z pewnością droższe niż poprzednie. A przecież Święta to dopiero początek zwiększonych wydatków. W kolejce ustawia się huczne przywitanie Nowego Roku, poświąteczne wyprzedaże, karnawałowe bale czy zimowe ferie. Na nasze wzmożone finansowe potrzeby chętnie odpowiadają instytucje finansowe – kusząc … Dowiedz się więcej

Bank naruszył dobra osobiste poprzez niezasadne wpisanie danych do Centralnej Bazy Danych – Bankowego rejestru tzw. rejestru niesolidnych dłużników.

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Rzecznika Finansowego w sprawie oddalonego powództwa klienta dotyczącego naruszenia jego dóbr osobistych poprzez bezpodstawne wpisanie danych osobowych kredytobiorcy w Centralnej Bazie Danych – Bankowego Rejestru tzw. rejestru niesolidnych dłużników i doprowadzenie tym samym do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na jego temat (wyrok z dnia 24 listopada 2022 r. sygn. akt I … Dowiedz się więcej