Krajowa Strategia Edukacji Finansowej dla Polski

W dniu 25 kwietnia br. został ogłoszony projekt Krajowej Strategii Edukacji Finansowej dla Polski. Długoterminowym celem proponowanej strategii jest doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy Polski będą mieli niezbędne kompetencje finansowe, które pomogą im poprawić ogólną odporność finansową oraz zapewnią finansowy dobrostan. Dokument powstał po wcześniejszej analizie umiejętności i wiedzy finansowej Polaków, której podsumowanie znalazło … Dowiedz się więcej

Rzecznika Finansowy partnerem 11. edycji Global Money Week

Rzecznik Finansowy włączył się w tegoroczną kampanię Global Money Week (GMW). GMW to kampania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) poświęcona zwiększaniu świadomości finansowej społeczeństwa a w szczególności młodzieży. W bieżącym roku akcja ta koncentrowała się na zrównoważonym rozwoju i wpływie indywidualnych zachowań finansowych na przyszłość finansową, a także na środowisko i społeczeństwo. W ramach tegorocznej … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy zwiększył liczbę konsultantów na infolinii dla klientów podmiotów rynku bankowo-kapitałowego

Rzecznik Finansowy usprawnił obsługę klientów infolinii biura. Podwojono liczbę konsultantów udzielających telefonicznych porad prawnych. Zwiększenie liczby ekspertów obsługujących infolinię pozwoli na obsłużenie większej liczby połączeń w tym samym czasie, jednocześnie skróci się czas oczekiwania na połączenie. Wprowadzone usprawnienia pozwolą na jeszcze lepszą i bardziej efektywną obsługę klientów. Pod numerem telefonu 22 333 73 75, od poniedziałku … Dowiedz się więcej

Panel Rzecznika Finansowego na XXIV Konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Zagaj, zastępca Rzecznika Finansowego wziął udział w XXIV Konferencji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), której tematem były “Nowe technologie jako źródło wyzwań dla systemu prawa w Polsce”. Zastępca Rzecznika Finansowego w trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na to, że rozwój nowych technologii rodzi konflikt wartości – z jednej strony ważna jest … Dowiedz się więcej