VI edycja Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Ogłosiliśmy kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Zapraszamy do udziału! Do konkursu mogą zostać zgłoszone: Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami – kliknij tutaj. Pracę w wersji elektronicznej na elektronicznym nośniku informacji (format .pdf) wraz … Dowiedz się więcej

Spotkania studentów z ekspertami Rzecznika Finansowego

18 maja 2023 r. przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego spotkali się ze studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  Pracownicy Biura Rzecznika (Joanna Fołtyn, Urszula Szpak, Zdzisław Osada, Jakub Borowski, Mariusz Denisiuk) przybliżyli studentom sposoby i cele działania naszej instytucji. Pracując na kazusach przygotowanych przez prowadzących, studenci mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat systemu … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel wystąpił podczas Kongresu Impact’23

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel podczas Kongresu Impact’23 wziął udział w rozmowie pt. „Odbudować zaufanie w relacji klientów z instytucjami finansowymi – o misji Rzecznika Finansowego”. Moderatorem rozmowy był Łukasz Świerżewski, członek zarządu Polskiej Agencji Prasowej. Główne tezy wystąpienia Rzecznika Finansowego: – W ostatnim roku klienci podmiotów rynku finansowego złożyli ponad 2,2 mln reklamacji, z … Dowiedz się więcej

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Rzecznika Finansowego co do przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu – uchwała z dnia 10 maja 2023 r., sygn. akt: III CZP 52/22

W dniu 10 maja 2023 r. Sąd Najwyższy, w siedmioosobowym składzie, wydał ważną dla kredytobiorców uchwałę, zgodnie z którą ​Wypowiedzenie umowy kredytu nie wpływa na bieg terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu, które stały się wymagalne przed wypowiedzeniem umowy. Powyższe rozstrzygnięcie oznacza, że roszczenia banków wynikające z wypowiedzianych następnie umów kredytowych ulegają przedawnieniu zgodnie … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy został partnerem merytorycznym tegorocznego Kongresu ImpactCEE

Impact CEE (Impact’23) to prestiżowe wydarzenie gospodarczo-technologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym udział biorą managerowie z największych globalnych firm, decydenci polityczni, przedstawiciele regulatorów, wybitni naukowcy, światowej klasy eksperci oraz mówcy. To również międzynarodowe wydarzenie biznesowe, które skupia się na tematyce innowacji, technologii i startupów. Tegoroczna edycja Impact’23 odbędzie się w dniach 10-11 maja w Poznaniu. Podczas … Dowiedz się więcej