Spotkanie Rzecznika Finansowego z mieszkańcami Lublina

W dniu 29 czerwca 2023 roku Rzecznik Finansowy zorganizował spotkanie dla mieszkańców Lublina. Pracownicy Biura Rzecznika Finansowego Maria Tyszkiewicz, Dorota Stolarska – Jarota, Paweł Rokosz i Damian Bara przedstawili uczestnikom spotkania instytucję Rzecznika Finansowego, jego funkcjonowanie w systemie ochrony konsumentów, a także kompetencje w jakie Rzecznik Finansowy jest wyposażony i w jaki sposób je wykorzystuje, wspierając na co … Dowiedz się więcej

Bezpieczny Kredyt 2% – odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Już 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r., o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Jedną ze składowych tej ustawy jest tzw. bezpieczny kredyt 2%. W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami w tym obszarze Rzecznik Finansowy przygotował publikację w formie pytań i odpowiedzi, dotyczącą tzw. bezpiecznego Kredytu … Dowiedz się więcej

Trwa nabór do pierwszej edycji Akademii Rzecznika Finansowego

Jeszcze tylko przez 3 tygodnie (do 17 lipca) trwa nabór studentek i studentów prawa na praktyki w ramach Akademii Rzecznika Finansowego. To nowa inicjatywa Biura Rzecznika, realizowana we współpracy z 17 wydziałami prawa polskich uniwersytetów, Doradczym Komitetem Naukowym i branżowymi partnerami zewnętrznymi. W 2023 r. Akademia odbędzie się w sierpniu, a osoby, które zostaną zakwalifikowane … Dowiedz się więcej

Elektrociepłownia Będzin S.A., podejrzenie insider tradingu – Rzecznik Finansowy podjął działania

Rzecznik Finansowy powziął informację o możliwych nieprawidłowościach związanych z obrotem akcji Elektrociepłowni Będzin S.A. – działania te mogą nosić znamiona wykorzystania informacji poufnej. Biorąc pod uwagę zakres właściwości Rzecznika Finansowego w odniesieniu do ochrony interesów inwestorów indywidualnych będących klientami podmiotów rynku finansowego Rzecznik Finansowy zwrócił się do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o przedstawienie informacji o … Dowiedz się więcej

TSUE orzekł o dopuszczalności zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenie spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania sądowego – Komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie C-287/22 przeciwko Getin Noble bank S.A.

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-287/22 Getin Noble Bank. W wyroku TSUE stwierdził, że art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej: dyrektywa 93/13/EWG) stoją na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu zgodnie z którym sąd … Dowiedz się więcej

TSUE po stronie konsumentów w sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału – Komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie C-520/21

Dziś (15 czerwca 2023 r.) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy–Śródmieścia pod sygn. akt. I C 1297/21. Pytania dotyczyły tego, czy bankowi lub konsumentowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po uznaniu umowy kredytu za nieważną, ze względu na … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego odnośnie wyroku TSUE z dnia 8 czerwca 2023 r. w sprawie C-570/21

W dniu 8 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C – 570/21 (wyrok TSUE). W wyroku TSUE stwierdził, że pojęcie „konsumenta” obejmuje osobę, która zawarła umowę kredytu do użytku częściowo związanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a w części niezwiązanego z tą działalnością – jeżeli cel działalności gospodarczej lub zawodowej jest tak ograniczony, że nie … Dowiedz się więcej

Informacja dla ubezpieczonych w NOVIS

W związku z ogłoszeniem cofnięcia przez Narodowy Bank Słowacji zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poist’ovňa a.s. (NOVIS), uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych informacji. NOVIS prowadził działalność transgraniczną w ramach swobody świadczenia usług m.in. w Polsce. Decyzja o cofnięciu zezwolenia dla NOVIS obowiązuje od 5 … Dowiedz się więcej

Porozumienie dotyczące współpracy w ramach projektu Future Finance Poland

W dniu 6 czerwca br. w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel oraz Zarząd Fundacji na rzecz innowacji finansowych Fintech Polska (dr Paweł Widawski, Piotr Brewiński), podpisali porozumienie dot. współpracy przy realizowanym przez Fundację projekcie „Future Finance Poland”. Inicjatywa ta przewiduje utworzenie mechanizmów i narzędzi zwiększających innowacyjność i konkurencyjność na arenie światowej polskiego … Dowiedz się więcej

Wyciek danych klientów banków i blokady kart płatniczych – Rzecznik Finansowy podjął działania

W związku z możliwym wyciekiem danych m.in. klientów banków i związanym z tym zablokowaniem niektórych kart płatniczych, Rzecznik Finansowy skierował pisma do instytucji finansowych w sprawie złożenia wyjaśnień. Działanie Rzecznika ma na celu m.in.: Rzecznik zwraca uwagę, że wszelkiego rodzaju wycieki danych dotyczące podmiotów rynku finansowego stanowią istotne ryzyko dla klientów, w szczególności biorąc pod uwagę … Dowiedz się więcej