Komunikat Rzecznika Finansowego w sprawie przystąpienia do powództwa przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Rzecznik Finansowy przystąpił do postępowania grupowego z powództwa klientów Banku Millennium S.A., którzy zawarli umowę kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim. Rzecznik Finansowy postanowił skorzystać z kompetencji przysługujących mu na mocy art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej … Dowiedz się więcej

Analiza Rzecznika Finansowego – zastrzeganie numeru PESEL

Od 17 listopada 2023 r. istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL poprzez aplikację „mObywatel” lub osobiście w urzędzie każdej gminy w Polsce. Skutki prawne zastrzeżenia numeru PESEL zaczną obowiązywać w odniesieniu do zdarzeń występujących od 1 czerwca 2024 r. To właśnie z tym dniem wejdą w życie odpowiednie zmiany w ustawach szczegółowych, nakładające obowiązek weryfikacji numeru … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy składa dwie skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego w sprawach kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim

Rzecznik Finansowy realizując swoje ustawowe kompetencje złożył do Sądu Najwyższego dwie kolejne skargi nadzwyczajne. Dotyczą one spraw, w których zdaniem Rzecznika doszło do rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego. Pierwsza ze spraw dotyczy klienta, który zawarł z mBankiem S.A. umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF, na mocy której bank … Dowiedz się więcej

Uroczystość wręczenia nagród w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym

14 grudnia 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VI Konkursie o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. W tegorocznej edycji Konkursu przyznano po trzy nagrody w kategoriach prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Otwierając uroczystość, Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, w … Dowiedz się więcej

Poradnik Rzecznik Finansowego w sprawie problematyki tzw. „kredytów na klik” i nieautoryzowanych transakcji płatniczych

Zbliżające się święta to czas radości, jednak nie możemy zapominać o bezpieczeństwie, zwłaszcza w trakcie zakupów online. Podczas poszukiwań prezentów dla bliskich możemy stać się łatwym celem dla cyberprzestępców, którzy czekają na chwilę, gdy nasza uwaga jest skupiona na promocjach i prezentach. Jak ustrzec się przed tym zagrożeniem? W naszej najnowszej publikacji pt. „Poradnik Rzecznik … Dowiedz się więcej

Rzecznik Finansowy skierował do sądu pozew przeciwko Tenczynek Dystrybucja S.A. w sprawie „Buntu Finansowego”

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie pozew przeciwko Tenczynek Dystrybucja S.A w związku z zarzucanym stosowaniem nieuczciwej praktyki rynkowej wobec konsumentów, którzy pożyczyli spółce pieniądze w ramach projektu „Bunt Finansowy”. W ramach tego pozwu Rzecznik Finansowy dochodzi dwóch roszczeń – nakazania Tenczynek Dystrybucja S.A. zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej oraz złożenia oświadczenia przez spółkę o … Dowiedz się więcej

Wniosek Rzecznika Finansowego o uchwałę Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności w wykładni przepisów prawa w zakresie dopuszczalności ustalenia wysokości odszkodowania w oparciu o hipotetyczne koszty naprawy w sytuacji, gdy naprawa przy szkodzie częściowej stała się już niemożliwa w wyniku następczych działań poszkodowanego, co … Dowiedz się więcej

Kolejny korzystny wyrok dla konsumentów – komunikat Rzecznika Finansowego po wyroku w sprawie Getin Noble Bank (przedawnienie roszczeń restytucyjnych) C-28/22

W dniu 14 grudnia 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w „polskiej” sprawie Getin Noble Bank (przedawnienie roszczeń restytucyjnych), C-28/22, w którym po raz kolejny prokonsumencko wypowiedział się w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE rozstrzygnął w nim pytania prejudycjalne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie … Dowiedz się więcej

Komunikat Rzecznika Finansowego – bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty w związku z nieważnością umowy

Komentarz dotyczący postanowienia TSUE z dnia 11 GRUDNIA 2023, w sprawie Bank Millennium C-756/22 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) po raz kolejny potwierdził prokonsumenckie stanowisko w sporze pomiędzy bankami a konsumentami – którzy wzięli kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF. TSUE ponownie uznał, że bank nie ma prawa żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego … Dowiedz się więcej

Komentarz do informacji opublikowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/2925 Rzecznik Finansowy informuje, że incydent bezpieczeństwa danych osobowych, o którym mowa w ww. wyroku dotyczył kradzieży sprzętu komputerowego byłego pracownika Biura Rzecznika Finansowego, będącego radcą prawnym, który zakończył współpracę z Biurem w lipcu 2020 r., jeszcze za kadencji poprzedniego Rzecznika, prof. … Dowiedz się więcej