Branża finansowa na odsiecz koronawirusowi

Finansiści  chcą   pomóc  firmom i osobom prywatnym  w związku z  koronawirusem.

Banki  wprowadzają już ułatwienia dla klientów  w   obsłudze  zadłużenia - informuje "Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 19.03.3020 r.) - oferując   3 miesiące ulgi kredytowej. Branża  zamierza też  wydłużyć  ulgę  w spłacaniu rat kredytu do pół roku przy  zmianie  regulacji dotyczącej tworzenia rezerw. Banki deklarują także  zwiększenie dostępności krótkoterminowych kredytów dla firm – pisze gazeta.   

Leasingodawcy chcą  zaś  objąć  leasing „gwarancjami de minimis” BGK oraz  dopłat do odsetek od restrukturyzowanych umów leasingu. Branża chce zmian w kodeksie cywilnym  w sprawie zawierania i modyfikacji umów z klientami – z pisemnej na dokumentową. Ma to ułatwić wdrożenie działań pomocowych dla  klientów "w związku z COVID-19”. Chce też  odsunięcia w czasie  przepisów dotyczących „konsumentyzacji jednoosobowych działalności gospodarczych”, czyli traktowania najmniejszych przedsiębiorców na równi z konsumentami, co uderzyłoby w branżę. Z kolei pożyczkodawcy  wskazują na „możliwość korzystania z preferencyjnych linii kredytowych w celu wsparcia płynności” oraz mówią o wykupie obligacji korporacyjnych przez BGK,  PFR „lub inną instytucję kontrolowaną przez rząd”.

 

 

GPW: obniżona rentowność obligacji

 

Na parkietach GPW  panoszy się  strach.  Duże straty odnotowują fundusze akcji, zawodzą obligacje - pisze "Rzeczpospolita” (Nr z 17.03.2020 r.).  Przecenie uległo  ostatnio  część obligacji korporacyjnych i skarbowych. Spadki odczuli boleśnie posiadacze jednostek polskich funduszy. I tak,  przeciętne spadki sięgały 30 proc. (polskie uniwersalne) oraz 23 proc. (akcji małych i średnich spółek).  WIG20 sięgnął  dołka z 2008 r.,  indeks średnich spółek jest na poziomach z 2013 r., a sWIG80 cofnął się do poziomów z 2012 r. Inwestorzy  w pośpiechu pozbywali się akcji - podaje dziennik. Według "Rz",  do niedawna krajowi inwestorzy tłumnie inwestowali w funduszach dłużnych. Spadki akcji popchnęły rentowności obligacji na rekordowo niskie poziomy, a  inwestorzy zaczęli wycofywać kapitał także z  funduszy długoterminowych. Jak wyliczył serwis analizy.pl, fundusze dłużne, w zależności od kategorii, na przełomie  I i II dekady marca br.  spadły od 0,54 proc. do 1,45 proc.

Grzegorz Dobek, zarządzający w BNP Paribas TFI przyznaje w gazecie, iż obecny poziom strachu na rynkach dorównuje tylko sytuacji z końca 2008 r., kiedy to inwestorzy rzucili się do sprzedaży wszystkich aktywów finansowych. Rykoszetem dostają także bezpieczne aktywa.

 

 

Złoty pikuje w dół

 

Polski złoty się załamał. Nasza  waluta  dramatycznie traci na wartości, od kiedy NBP uruchomił niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej - informuje "Bankier.pl” (z 19.03.2020 r.). Dolar, frank i euro drożeją w oczach. Euro jest już najdroższe od przeszło 8 lat, przebijając poziom 4,6 zł ( kurs niewidziany od końca 2011 roku). Z kolei za dolara amerykańskiego  w dniu 19 marca br.  trzeba było  zapłacić nawet  4,29 zł.

"Tak wysokiego kursu dolara nie oglądaliśmy od 2001 roku" – podkreśla portal.

Także wartość franka szwajcarskiego odnotowywała  blisko rekordowo wysokie  poziomy (ChF wyceniany  był  na 4,35 zł).

Zdaniem "Bankier.pl", kłopoty polskiej złotówki  "wpisują się w globalny nurt wyprzedaży aktywów finansowych i zmasowanej ucieczki do dolarowej gotówki”. Przecena złotego nasiliła się zwłaszcza 16 marca br., gdy Narodowy Bank Polski (NBP) ogłosił uruchomienie skupu obligacji skarbowych  „na dużą skalę”.

 

 

Banki bez bufora ryzyka systemowego

 

Minister finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie zniesienia  bufora ryzyka systemowego. Pozwoli to  bankom  uwolnić 30 mld kapitału na udzielenie dodatkowo 40 mld zł kredytów dla MŚP  - informuje "Puls Biznesu” (Nr z 20.03.2020 r.), powołując się na komunikat Ministerstwa Finansów (MF). Zniesienie bufora zostało zarekomendowane przez Komitet Stabilności Finansowej (KSF). Według Komitetu,  ważne jest, aby uwolnione z bufora środki nie zwiększyły skali zaplanowanych dywidend, a zostały zatrzymane na kredytowanie gospodarki i pokrycie strat w najbliższych kwartałach.

Zniesienie bufora ryzyka systemowego - zdaniem  ministra Kościńskiego -  ograniczy negatywny wpływ koronawirusa na krajowy sektor bankowy i w efekcie na polską gospodarkę - pisze dziennik. Ponadto, "umożliwi bankom wykorzystanie środków na akcję kredytową stymulującą polską gospodarkę. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB o 0,5 proc. w przeciągu 2,5 lat".  

Bufor ryzyka systemowego to dodatkowy kapitał, który muszą utrzymywać banki na wypadek określonych ryzyk (np. spowolnienia gospodarczego). W przypadku materializacji ryzyka, bufor ten ulega rozwiązaniu, co powoduje, że dodatkowy kapitał może zostać przeznaczony na stymulację gospodarki.

 

 

Uwaga na maile i SMS-y związane z koronawirusem

 

W 2019 r.  kwotę wyłudzeń kredytów bankowych i pożyczek szacuje się na  1,5 - 1,7 mld zł. W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa skala wyłudzeń ma być  jeszcze większa – ostrzega  "PRNews.pl" z 20.03.2020 r. Epidemia stwarza  idealne warunki działania dla cyberprzestępców. Według zespołu CERT Polska, działającego przy NASK, przestępcy  chcą  wykorzystać obecną sytuację do tego, by wyłudzić dane od osób, które szukają się w sieci informacji na temat rozwoju epidemii. "Oszustom często wystarczy sam numer PESEL, aby wyłudzić pieniądze. Osoba poszkodowana z reguły dowiaduje się o tym po fakcie, gdy musi  zmierzyć się z konsekwencjami" - pisze portal.

Sieć zalewana  jest ofertami  kupna produktów,  mających nas chronić przed COVID-19. Masowo wysyłane są SMS-y z numerów podszywających się pod urzędy, banki lub spółki gazowe np. z linkami do fałszywych stron płatności. Konsekwencje tych ataków będą  odczuwane   długo po opanowaniu epidemii.

Zagrożenie jest na tyle duże, że w Prokuraturze Krajowej utworzono specjalny zespół prokuratorów do koordynacji  walki z tego typu przestępstwami - podaje "PRNews.pl". Grupa  jest  odpowiedzialna  za monitorowanie wszystkich incydentów i przestępstw gospodarczych związanych z koronawirusem w Polsce.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT