Fundusze PPK odnotowały straty

Gwałtowne zniżki na rynkach akcji  pogrążyły  fundusze  PPK, w których  niedawno było 0,5 mld zł. Najbezpieczniejsze  fundusze straciły od około 5 do 10 proc. , a  "jednostki najmłodszych uczestników spadły o około 25 proc." - informuje "Parkiet” (Nr z 19.03.2020 r.). Ostatnio obserwujemy też przecenę papierów korporacyjnych oraz obligacji skarbowych, a  krajowi inwestorzy starają się upłynnić  jednostki funduszy dłużnych.

"Warto też pamiętać o ustawowych limitach, które fundusze muszą realizować po kilku miesiącach działalności" - przypomina dziennik.  W większości funduszy z odległym rokiem zdefiniowanej daty  minimalny limit zaangażowania w akcje jest wysoki. Gdy aktywa funduszy są jeszcze relatywnie małe, a nowe napływy środków mogą znacząco wpływać na istniejącą strukturę portfela, to krótkoterminowe wyniki inwestycyjne mogą cechować się pewną dozą przypadkowości. Dotyczy to wszystkich TFI – pisze „P”.

Fundusze  PPK najczęściej podzielone są na osiem subfunduszy, do których automatycznie przypisywani są uczestnicy w zależności od wieku. Najmłodsi pracownicy trafiają do subfunduszy, które są najmocniej zaangażowane w akcje. Wraz z wiekiem uczestnik przechodzi do kolejnych subfunduszy, które coraz więcej aktywów inwestują w papiery dłużne.

 

 

Likwidacja OFE przełożona w czasie ?

 

Zdaniem  Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) obecny czas  nie jest właściwym momentem na reformę OFE - donosi "Bankier.pl” (z 16.03.2020 r.). Szef PFR oświadczył w radiu TOK FM, iż decyzje co do likwidacji  mają być  podjęte w najbliższych tygodniach.

Zgodnie z projektem ustawy znajdującej się na etapie prac parlamentarnych, OFE przekształcą się w Specjalistyczne Otwarte Fundusze Inwestycyjne, a aktywa w nich zgromadzone zostaną zapisane na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE)  w dniu 27 listopada 2020 r. Członkowie OFE mają zaś zdecydować,  czy chcą przejść do IKE (opcja domyślna) czy wolą, żeby ich aktywa zostały przeniesione do ZUS (wymaga złożenia deklaracji)  od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. - pisze portal. Według Oceny  Skutków Regulacji ustawy przekształcającej OFE, operacja ta ma poprawić saldo finansów publicznych w 2020 r. o 18,3 mld zł.  Ponadto, prezes Borys podkreślił, iż w Polsce potrzeba stymulacji fiskalnej, a nowelizacja budżetu jest niezbędna, choć niezbyt pilna;

"Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja budżetu będzie niezbędna (...) myślę, że nie jest to temat aż tak pilny. Środki w budżecie są, mamy dobrą sytuację budżetową" - stwierdził szef PFR.

 

 

Wdrożenie II etapu PPK przedłużone  do listopada br.

 

Wprowadzenie II etapu programu pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zostanie wydłużone do końca listopada 2020 r. do czasu, kiedy przypada wdrożenie III etapu PPK - informuje "Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 20.03.2020 r.), powołując się na wypowiedź Pawła Borysa, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w Tok FM. Zmiana ta  ma ułatwić pracodawcom wdrożenie programu PPK.  

"Wydłużenie terminów ma na celu wsparcie przedsiębiorców w obecnym nadzwyczajnym otoczeniu gospodarczym w związku z Covid19  oraz zapewnienie bezpiecznego przeprowadzenia szkoleń i kampanii dla pracowników" - dodał Borys, podkreślając, iż  ten fakt  zapisano w tzw. tarczy antykryzysowej, przedstawionej przez rząd. Rząd przyjął także -  podaje gazeta -  że będzie dopłacać  do składek przedsiębiorców, zamiast je  umarzać, jak to jest na Węgrzech. Z kolei dla "samozatrudnionych albo zatrudnionych na tzw. śmieciówkach (...) rząd podjął decyzje o wypłacaniu jednorazowego świadczenia miesięczne w wysokości 80 proc. wynagrodzenia minimalnego, tj. kwoty ok. 2 tys. zł, aby firma bez problemu mogła pokryć wszystkie niezbędne składki i mieć dostęp do wszystkich świadczeń, chociażby zdrowotnych”. Rząd zaproponował to jednorazowo - podaje  "DGP".

 

 

OFE stawiają na polskie akcje

 

OFE kupiły w lutym 2020 r. polskie akcje za 334 mln zł - donosi "Rzeczpospolita” (Nr z 19.03.2020 r.) za Trigon DM. Był to piąty miesiąc z rzędu popytu na te papiery   ze strony funduszy emerytalnych.  Największym kupującym była Aviva OFE, a tylko Aegon zdecydował się na sprzedaż. Natomiast trend sprzedaży akcji zagranicznych wydaje się być kontynuowany, chociaż jego  skala jest co raz mniejsza (w lutym br. było to tylko 44 mln zł). Także Aegon był tutaj największym sprzedającym (102 mln zł) - pisze gazeta.

W lutym br. alokacja OFE w polskie akcje spadła o 1,7 pkt proc. m.d.m. do 73,9 proc. i jest poniżej progu 75 proc. obowiązującego od 27 listopada 2020 r. W tym, sześć funduszy jest poniżej tego progu i do jego osiągnięcia brakuje im 1,9 mld zł. Z kolei średnia alokacja w polskie akcje pro-forma po przekazaniu 15 proc. opłaty przekształceniowej wynosiłaby 87 proc. - szacuje "Rz". Natomiast niemal wszystkie fundusze byłyby poniżej progu 90 proc. (obowiązującego na koniec 2021 r.).

Średnia ważona jednostka funduszy emerytalnych spadła w lutym o 10,2 proc. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął Allianz OFE (-9,5 proc.), a najgorszy PZU OFE (-10,8 proc.). Od początku roku najlepszy jest Allianz OFE (-10,8 proc.), a najgorszy PZU OFE (-13,4 proc.).

 

 

Środki z PPK mogą być wykorzystane przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez ich uczestników  

 

Według "Rzeczpospolitej" (Nr z 19.03.3019 r.), środki zgromadzone w pracowniczym  planie  kapitałowym (PPK) mają co do zasady podlegać wypłacie dopiero po osiągnięciu przez uczestnika  PPK wieku emerytalnego, a więc przynajmniej  ukończenia  60. roku życia. Wprawdzie istnieje szansa na  skorzystanie z tych oszczędności emerytalnych  wcześniej.  Jest to możliwe  np. w przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK,  zaciągania przez niego kredytu na kupno mieszkania, czy  nawet wypłaty całości środków na rzecz jego spadkobierców (w wypadku śmierci oszczędzającego w PPK), oczywiście po potrąceniu przewidzianych ustawą o PPK obciążeń publicznoprawnych - twierdzi dziennik. Jednak "rozrządzenie, testament czy wydziedziczenie przesądza o podziale tylko tych środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, które nie były objęte wspólnością majątkową" - zauważa gazeta.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  pierwsze wpłaty uczestników do PPK mogły zostać zaksięgowane na rachunkach prowadzonych przez instytucje finansowe już w listopadzie 2019 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT