Organizatorzy imprez masowych mogą liczyć na odszkodowania

Organizatorzy imprez,  zmuszeni do odwołania imprez w związku z  koronawirusem mogą liczyć na odszkodowania, o ile wcześniej pomyśleli o odpowiednim ubezpieczeniu - twierdzi "Puls Biznesu” (Nr z 17.03.2020 r.).  Generalnie powinny zadziałać też obowiązkowe polisy OC dla organizatorów imprez masowych.

Jak pisze gazeta, w  specjalistycznych ubezpieczeniach imprez i wydarzeń kulturalnych ryzyko rozprzestrzeniania chorób zakaźnych mogło wymagać odpowiedniego rozszerzenia. Zwykle warunki takich polis są negocjowane indywidualnie.

 "Część umów może nakładać na ubezpieczonego obowiązek przełożenia wydarzenia na inny termin albo przeniesienia w inne miejsce, żeby zminimalizować straty" - mówi Łukasz Zoń,  prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR) . Przyznaje, iż w związku z epidemią  nie spodziewa się odmów wypłat odszkodowań w sytuacji, gdy impreza została anulowana na mocy decyzji administracyjnej na poziomie samorządowym bądź krajowym.

Według dyr. Miłosza Ośmińskiego  z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi (STBU), organizatorzy imprez mogą  dostać refundację poniesionych kosztów przygotowania wydarzenia, w tym  zwrot gotówki  za sprzedane bilety podaje „PB”.

 

 

Link4 zwróci koszty zakupu polis turystycznych ważnych od 13 marca 2020 r.

 

Link4  zdecydował w związku z pandemią koronawirusa, iż  będzie zwracał  klientom  koszty zakupu polis na podróże, które miały  rozpocząć się  po 13 marca br. - donosi "Bankier.pl” (z 17.03.2020 r.), powołując się na komunikat ubezpieczyciela.

Jak  poinformowało towarzystwo ubezpieczeń,  o zwrot kosztów poniesionych przy zakupie polisy turystycznej "mogą ubiegać się klienci Link4, którzy zostali zmuszeni odwołać swój wyjazd w wyniku decyzji rządu o wprowadzeniu stanu epidemicznego w Polsce. Dotyczy to wszystkich podróży zaplanowanych po 13 marca 2020 roku" - podaje portal.

W 2019 r.  Link4 , spółka ubezpieczeniowa wchodząca od 2024 r. w skład grupy PZU zebrała z polis  1,02 mld zł  składki przypisanej brutto.

 

 

Nowy model likwidacji szkody całkowitej wygodny dla klienta

 

Wykorzystanie  przez  ubezpieczycieli nowych technologii sprawia, że szybciej można otrzymać odszkodowanie - informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 18.03.2020 r.). Szkodę można zgłosić  przez aplikację mobilną. Kierowca przez smartfon kontaktuje się z ubezpieczycielem, informuje go  o szkodzie i  postępuje zgodnie z jego wskazówkami. Na przykład Warta i  i Ergo Hestia -   pisze gazeta -  w przypadku  szkody całkowitej  przejmują  wrak i wypłacają  100 proc. odszkodowania.  I jeżeli dotychczas typowa likwidacja szkody całkowitej polega na wypłacie odszkodowania o wartości pojazdu sprzed szkody pomniejszonego o wartość pozostałości, to  teraz Warta i Ergo Hestia wypłacają klientowi odszkodowanie w wysokości pełnej wartości pojazdu sprzed szkody, zaś współpracująca z ubezpieczycielami platforma Carrot zajmuje się sprzedażą pozostałości samochodu.

Likwidacja szkody całkowitej w nowym modelu zakłada  - wyjaśnia „Rz” - że wszelkie formalności związane ze sprzedażą wraku przenosi się z  klienta na ubezpieczyciela oraz na platformę zajmującą się sprzedażą. Właściciel samochodu otrzymuje odszkodowanie bez uczestniczenia w sprzedaży wraku -  musi jedynie podpisać dokument, w którym wyraża zgodę na skorzystanie z nowej procedury.

 

 

Często pomaga  odwołanie  się  od decyzji ubezpieczyciela

 

Kierowcom po  wypadkach  zdarza się znaleźć w  sytuacji, gdy  ubezpieczyciel auta odmawia pokrycia szkody czy  np. zaniża cenę naprawy samochodu. Warto wtedy odwołać się od decyzji firmy - radzi "Onet.pl” (z 13.03.2020 r.) za Business Insider Polska.  Podstawą  prawną są  tu  zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Pismo z odwołaniem  powinno zawierać - oprócz danych personalnych i adresowych  - numer szkody, numer polisy, z której szkoda jest likwidowana oraz krótki komentarz do  treści decyzji, od której się on odwołuje. Ponadto, powinien jeszcze  załączyć  skan decyzji ubezpieczyciela od której się odwołuje, faktury za naprawę zniszczonych  elementów, które nie zostały uwzględnione w wycenie, czy aktualne cenniki części samochodowych (jeśli w wycenie zaniżono koszt ich naprawy).

Towarzystwo  ma obowiązek udzielenia listownej odpowiedzi na odwołanie w terminie 30 dni od jego otrzymania - informuje portal.

Odwołać  się od decyzji ubezpieczyciela można w ciągu  3 lat  jej otrzymania. Po tym okresie roszczenia przedawniają się,   z  wyjątkiem  szkód  z OC powstałych na skutek przestępstwa, które  przedawniają  się po 20 latach.

 

 

KUKE : całość ryzyka transakcyjnego dla projektów  o charakterze inwestycyjnym

 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) rozszerzy do 100 proc.   ubezpieczenia dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym. Zakres ubezpieczenia będzie obowiązywał co najmniej do końca bieżącego roku - informuje "Bankier.pl” (z 20.03.2020 r.) za komunikatem spółki. Jest to odpowiedź firmy na "znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko recesji w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa" – komentuje  portal. Rozszerzenie ochrony ma zaś  na celu  wsparcie banków w dalszym finansowaniu projektów eksportowych polskich przedsiębiorstw.

"KUKE przejmie całość ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu banki nie będą musiały tworzyć rezerw na pokrycie ewentualnych strat wynikających z braku płatności przez zagranicznego odbiorcę" - głosi komunikat ubezpieczyciela.

Projekty eksportowe KUKE o charakterze inwestycyjnym w portfelu KUKE to głównie usługi budowlane wykonywane „pod klucz”, dostawy maszyn lub linii technologicznych, środków transportu oraz usług „szeroko rozumianego” przemysłu stoczniowego.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT