Ponad milion wniosków o wakacje kredytowe trafiło do banków

Już ponad  milion wniosków o zawieszenie płatności rat kredytu  złożyły w bankach  osoby prywatne i przedsiębiorcy - donosi "Bankier.pl” ( z 20.05.2020 r.) za komunikatem Związku  Banków Polskich (ZBP). Według danych ZBP na 14 maja br. ,   ostatnie dwa tygodnie przyniosły spadek dynamiki składania nowych wniosków. Przybyło ich nieco   ponad 50 tys. - donosi portal. W tym, liczba wniosków złożonych przez konsumentów wyniosła 855,4 tys. (wzrost o ponad 6 proc. w stosunku do stanu na koniec kwietnia br.). Banki przyjęły 109, 2 tys. wniosków od przedsiębiorców, z których 94,5 tys. zostało rozpatrzonych pozytywnie (86,5 proc. wniosków). Co istotne,  w  pierwszej połowie maja br.  dynamika wniosków spadła.

 "ZBP od połowy marca monitoruje proces składania wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych. W ciągu pierwszego miesiąca złożono ponad 633 tysiące wniosków, z których rozpatrzono pozytywnie ponad 470 tysięcy z nich, czyli ok. 86 proc." -  twierdzi  Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Banki nie pobierają opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków  dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Wnioski są rozpatrywane w trybie uproszczonym, w sposób zdalny.  

 

 

Prawo do wakacji kredytowych ma być ustawowe

 

Rząd przyjął  projekt ustawy dotyczący obrony polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów - donosi "Puls Biznesu” (Nr z 21.05.2020 r.).

"To kolejny pakiet, który złoży się na tarczę antykryzysową" - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Przyjęty projekt przyznaje  konsumentom  prawo do zawieszenia na okres do 3 miesięcy spłaty kredytu, zarówno jego części kapitałowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu. Jednak nowe przepisy dotyczyć będą tylko tych, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca b.r.

 I tak, jeśli podstawą dochodu było np. kilka umów dzieło lub zleceń bądź kompilacja tych umów, wówczas będą obowiązywać kryteria wprowadzone  przy postojowym - "utraty 15 proc. lub 25 proc. dochodu". Natomiast w razie  rozwiązania umowy o dzieło przy jednocześnie posiadanej przez kredytobiorcę umowy o pracę, wakacje kredytowe nie będą przysługiwać - poinformowała  wicepremier  Emilewicz".

 

 

SO W Warszawie : zakaz  spornego zapisu w umowach dotyczących wakacji kredytowych

 

Santander Bank   nie może  stosować "we wzorcach umów lub aneksów do nich w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej, postanowień umownych potwierdzających w sposób bezpośredni lub dorozumiany ważność umowy kredytowej, a także stosować w nich klauzul niedozwolonych",   zawierających potwierdzenie przez klienta wysokości bezspornego zadłużenia względem banku - orzekł  Sąd Okręgowy w Warszawie. Warszawski SO wydał tę decyzję  na wniosek Rzecznika Finansowego (RzF) - podaje "Dziennik Gazeta Prawna” (Nr z 21.05.2020 r.).  

Decyzja sądu oznacza natychmiastowy obowiązek zaniechania stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej przez bank. Gdyż   takie postanowienie  - w ocenie ekspertów RzF - nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się  prawa do dochodzenia unieważnienia umowy, czy usunięcia z niej klauzul niedozwolonych.

Zdaniem   prof. Mariusza Goleckiego, Rzecznika Finansowego,   "w stosunku do osób, które już takie aneksy zawarły, rozwiązaniem korzystnym byłoby złożenie przez bank odpowiednich oświadczeń tym klientom". Rzecznik  oczekuje  - pisze gazeta -  że „możliwe będzie doprowadzenie do takiego załatwienia sprawy, aby nie było konieczne prowadzenie długotrwałego procesu".

 

 

Polacy coraz bardziej zalegają z płatnościami

 

Prawie 80 proc. właścicieli firm spodziewa się w ciągu najbliższych 3 miesięcy spadku  przychodów – donosi "Rzeczpospolita” (Nr z 18.05.2020 r.), powołując się na Krajowy Rejestr Długów (KRD).  Z kolei  38 proc. gospodarstw domowych spodziewa się problemów z zapłatą czynszu, rachunków za media czy nawet rat kredytowych, co nie dziwi, skoro  blisko  76 proc. osób samozatrudnionych i z wolnych  zawodów deklaruje utratę dochodów (w tym 9 proc. utratę całkowitą).

Po wybuchu pandemii zwiększyły się problemy z terminowym płaceniem przez kontrahentów – zaznacza Adam Łącki, prezes zarządu KRD BIG.  

Według Jakuba Kosteckiego, prezesa zarządu Kaczmarski Inkasso, obecnie liczba zleceń windykacyjnych w porównaniu z lutym br.  wzrosła o 50 proc.- pisze dziennik.  Firmy też znacznie szybciej decydują się na upominanie się o zapłatę. I O ile w lutym br.  faktury przeterminowane do 30 dni stanowiły tylko 10 proc. zleceń, o tyle w kwietniu już blisko 18 proc.

"Przedsiębiorcy, przekazując sprawy do windykacji, nie ukrywają, że potrzebują gotówki jak powietrza i nie mogą czekać jak jeszcze kilka miesięcy temu, bo inaczej firma upadnie" - mówi   Kostecki.

Część zatorów ma podłoże psychologiczne. Mamy pieniądze, a nie płacimy  -  wynika z badania KRD.

 

 

Gwałtowny spadek zysku banków  w I kw. 2020 r.

 

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń - marzec 2020 r. wyniósł 1,46 mld zł, a więc spadł o 48,5 proc. r.d.r. - informuje "Puls Biznesu” (Nr z 15.05.2020 r.) za danymi opublikowanymi przez  Narodowy Bank Polski (NBP).Tylko w  marcu 2020 r.  strata netto sektora wyniosła 307 mln zł, podczas gdy rok wcześniej  branża odnotowała zysk w wysokości  1.719 mln zł.

Spadek zysku banków spowodowany był  gwałtownym  wzrostem odpisów kredytowych. I tak,  w marcu br. odpisy -  przy stabilnych przychodach i kosztach administracyjnych -  urosły o 150 proc., do 1,93 mld zł, podczas gdy w rok wcześniej były na poziomie 772 mln zł. Z kolei całkowite przychody operacyjne netto sektora w okresie styczeń-marzec 2020 r. wyniosły 17,38 mld zł (spadek o 0,7 proc. r.d.r.). Koszty administracyjne były zaś na poziomie 10,1 mld zł, rosnąc r.d.r. o 0,3 proc.  Co istotne, łączne odpisy w I kwartale 2020 r.   wyniosły  3,2 mld zł - podaje gazeta.

Natomiast  wynik odsetkowy banków, stanowiący 70 proc. przychodów sektora, urósł w tym czasie o 6,8 proc., do 12,8 mld zł, a  dochód z opłat i prowizji wzrósł o 11,5 proc.  do 3,6 mld zł. Całkowite przychody operacyjne  były takie same jak w analogicznym czasie ub.r. i  wyniosły 17,4 mld zł.

 

 

Długi Polaków blisko 80  mld  zł

 

Według Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Polacy wchodzą w kryzys z długami  na poziomie  80 mld zł. I tak, w  I kwartale br.  zaległości kredytowe i pozakredytowe Polaków wzrosły o ponad 2 mld zł, a liczba niesolidnych dłużników zwiększyła się o prawie 37 tys. osób - pisze "Puls Biznesu” (Nr z 20.05.2020 r.). Nieopłacone w terminie zobowiązanie,  albo opóźnioną o 30 dni ratę kredytu ma ponad 2,83 mln osób ( co 11 dorosły rodak).  Średnio na osobę przypada zaległość ponad 28,1 tys. zł - informuje gazeta, powołując się na Sławomira Grzelczaka, prezesa BIG InfoMonitor.

Według danych BIG InfoMonitor, kwota zaległych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych Polaków na koniec marca  wyniosła 79 mld 759 mln 622 tys. 146 zł.  Suma zaległości pozakredytowych - 42,7 mld zł, a wartość kredytów, których spłatę kredytobiorcy opóźniają o minimum 30 dni w kwocie co najmniej 200 zł, stanowi  łącznie 37,1 mld zł.

Wśród   niesolidnych dłużników dominują mężczyźni - 61,4 proc..

Najwięcej niespłacanych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych mają mieszkańcy Mazowsza (14,18 mld zł), Śląska (10,45 mld zł) oraz Dolnego Śląska (7,24 mld zł), a najmniej - osoby mieszkające w podlaskim i opolskim (po 1,55 mld zł) oraz świętokrzyskim (1,68 mld zł).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT