ARiMR kontroluje rolników z tzw. rentą strukturalną

Rolnicy przekazujący dzieciom gospodarstwa rolne, ale  w praktyce nadal w nich pracujący mogą stracić renty  strukturalne - ostrzega  "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z  09.07.2012 r.). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi bowiem kontrolę osób pobierających to świadczenie,  finansowane ze środków unijnych, czy prowadzą działalność rolniczą. Jak pisze gazeta, jeśli rolnik z rentą  pracuje w gospodarstwie rolnym, ARiMR wydaje decyzję o odebraniu świadczenia. Według "DGP", o utrzymanie prawa do renty walczy obecnie w sądach 26 osób. W opinii  Władysława Serafina, prezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, nie można " kwestionować aktu notarialnego przekazania gospodarstwa rolnego. Skoro dana osoba pozbyła się ziemi, to nie można jej nachodzić i sprawdzać, co robi w swoim wolnym czasie. Nie ma do tego żadnej podstawy".
Przyznanie renty strukturalnej określa  rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz.U. nr 109, poz. 750 z późn. zm.) - informuje dziennik.
Jak podaje gazeta, łącznie odebrano tylko 14 świadczeń z rent strukturalnych przyznanych w latach 2004 – 2006.

TK: wyrok w sprawie przepisu o zakazie  łączenia pensji i emerytury przełożony


Trybunał Konstytucyjny najprawdopodobniej dopiero 26 lipca br. orzeknie, czy  rząd miał prawo zakazać pobierania i pensji i emerytury dla  40 tys. Polaków - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 10.07.2012 r.). Jak przypomina "Wyborcza",  przepis o zakazie łączenia pensji z emeryturą przygotowało Ministerstwo Pracy pod kierownictwem Jolanty Fedak (PSL). Emeryci musieli do końca września 2011r., odejść z pracy, aby  od 1 października 2011 r. ZUS nie zawiesił im emerytury. Teoretycznie mogli  ponownie się zatrudnić, ale na to musiał się zgodzić pracodawca, co wiązało się chociażby z obniżeniem wynagrodzenia - podkreśla dziennik.
Według "GW", po wejście w życie przepisów ZUS skontrolował ponad 370 tys. emerytów, a  blisko 40 tys. z nich zawiesił wypłatę emerytury.

Renty i emerytury przyznawane na mocy przepisów sprzed 27 lat

ZUS ustala wysokość rent i emerytur na podstawie przepisów sprzed 27 lat - uznał Trybunał Konstytucyjny (TK) 2 lipca 2012 r. - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z  10.07.2012 r.).  Sędziowie TK w uzasadnieniu  wyroku  wskazali, że "zasady ustalania wysokości podstawy rent i emerytur określa akt wykonawczy sprzed 27 lat, wydany na podstawie nieobowiązującej już ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 z późn. zm.). Dokument ten został zastąpiony przez ustawę z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), która wprowadziła reformę emerytalną". W opinii  Mirosława Granata, sędziego sprawozdawcy, "takie zachowanie jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej. Nie można bowiem w nieskończoność korzystać z przepisów wydanych na podstawie nieobowiązujących ustaw".- pisze "DGP". A taki obowiązek, zdaniem gazety,   spoczywa na Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Dziennik zauważa, iż  "utrzymywanie, praktycznie bezterminowo, starych rozporządzeń powoduje, że osoby ubiegające się o świadczenia z ZUS mogą mieć problemy z ich otrzymaniem. Najczęściej bowiem wymogi stawiane ubezpieczonym nie są dostosowane do obecnej rzeczywistości (...) ZUS  musi wydawać swoje decyzje w oparciu o obowiązujące przepisy. Inaczej będą one nieważne." W opinii "DGP",   przedmiotem kontroli TK mogą być "uregulowania niepełne", albowiem według orzeczenia TK z 3 grudnia 1996 r. (sygn. akt K 25/95), Trybunał "ma kompetencję do oceny konstytucyjności przepisów również z tego punktu widzenia, czy nie brakuje unormowań, bez których dana ustawa może budzić wątpliwości co do jej zgodności z ustawą zasadniczą".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT