Aktywa OFE zmniejszyły się o 13 mld zł

Po 9. miesiącach 2011 r. wartość jednostek rozrachunkowych otwartych funduszy emerytalnych, na które przeliczane są składki wpłacane przez klientów, zmniejszyła się o ponad 5 proc.- podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 04.10.2011 r.). Od 1 sierpnia do końca września  br. wyniki inwestycyjne OFE pogorszyły się średnio o ponad 5 proc. Według gazety, najmniej stracił fundusz Axa -  "tylko" 3,9 proc.  Prawdopodobne jest, że OFE cały 2011 r. zakończą stratą, ponieważ  aby funduszom  udało się wyjść na plus w czwartym kwartale br. potrzebne byłyby bardzo silne zwyżki na rynku akcji i to w granicach aż 20-25 proc. - podkreśla dziennik. W silne odbicie jeszcze w tym roku nie wierzy jednak Szymon Ożóg, szef analityków BESI. Z kolei Marcin Żółtek, członek zarządu Aviva PTE mówi w gazecie, iż "na początku roku inwestorzy liczyli się z możliwością spowolnienia gospodarczego. Dziś wiarygodny scenariusz zakłada, że świat wpadnie w recesję".  Z kolei trzyletnie wyniki inwestycyjne OFE nie są już tak złe. Fundusze zarobiły przeciętnie po ok. 15 proc. Najlepszy w okresie trzyletnim okazał się fundusz PKO BP Bankowy, a za nim Allianz i ING, najsłabiej poszło zaś   Pocztylionowi.
Według "Rzeczpospolitej", aktywa funduszy emerytalnych w samym tylko sierpniu br.  zmniejszyły się o prawie 4 mld zł, a w ciągu dwóch ostatnich miesięcy obniżyły się o 13 mld zł. Są obecnie nieznacznie wyższe niż na koniec 2010 r.

Internet pomoże w przyznawaniu świadczeń z ZUS


Postępowanie w sprawach o przyznanie świadczeń z ZUS będzie prostsze. W 2012 r. ZUS ma uruchomić  nowy portal informatyczny, który umożliwi składanie wniosków o emeryturę także przez internet  Jednak zeznania świadków potwierdzających pracę nadal będą dopuszczane dopiero przed sądem - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.10.2011 r.). Minister pracy i polityki społecznej musi jednak wydać nowe rozporządzenie z sprawie podstępowania o świadczenie emerytalno-rentowe, aby to  było możliwe. " To konieczne, bo obecne rozporządzenie z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. nr 10, poz. 49, z późn. zm.) obowiązuje od 28 lat. Dokument został wydany jako akt wykonawczy do już uchylonej ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. 40, poz. 267, z późn. zm.), której miejsce zajęła ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" - podaje gazeta. Według  Wiesławy Taranowskiej,  wiceprzewodniczącej OPZZ , konsultacje społeczne w tej sprawie zostały zakończone w połowie czerwca br.  Związkowcy oprócz poparcia dla  nowych  rozwiązań  dotyczących  wykorzystania internetu proponują,  "aby okresy od których uzależnione jest prawo do świadczeń można było dokumentować zeznaniami świadków nie tylko przed sądem, ale już na etapie składania wniosku do ZUS". Jak informuje "DGP", powołując się na Bożenę Diaby, rzecznika prasowego MPiPS, ostateczna wersja dokumentu została przesłana 15 września br. do Rządowego Centrum Legislacji (RCL), które nie wypowiedziało się jeszcze  w tej sprawie.
ZUS będzie miał prawo do korzystania z globalnej sieci przy przyjmowania wniosków o świadczenia po wejściu w  życie rozporządzenie (15 dni od daty jego publikacji w Dzienniku Ustaw). ZUS będzie mieć także obowiązek przechowywania przez 50 lat zeskanowanych dokumenty w systemie informatycznym.

OFE we wrześniu straciły około 2,0 proc. wartości jednostki rozrachunkowej

OFE  we wrześniu  straciły średnio 2,9 proc. wobec straty w wysokości 3,2 proc. w sierpniu - donosi "Parkiet"(Nr z 04.10.2011 r.) za  komunikatem firmy Analizy Online.
I tak, wrzesień, podobnie jak i sierpień, okazał się bardzo niekorzystny dla inwestorów na rynku akcji. W przypadku polskiej giełdy, "indeks szerokiego rynku WIG stracił na wartości 9,4 proc., a indeks największych i najbardziej płynnych spółek WIG20 - 10,7 proc. (...) niekorzystnie zachowały się także indeksy małych i średnich spółek, które odnotowały spadki w wysokości odpowiednio - 8,4 proc. oraz 10,5 proc." - pisze gazeta. Według dziennika, tendencja spadkowa  dotknęła także rynek długu -  "Indeks obligacji skarbowych IROS stracił na wartości 0,4 proc., co było pierwszym spadkiem od 7 miesięcy". W związku z tym, " we wrześniu żaden z funduszy emerytalnych nie zdołał wypracować dodatniej stopy zwrotu. Fundusze średnio straciły 2,9 proc. wobec sierpniowej stopy zwrotu na poziomie -3,2 proc." Najmniej spadła jednostka rozrachunkowa OFE Polsat (-2,1 proc.), następnie  Generali OFE oraz AXA OFE (jednostki tych OFE straciły na wartości po 2,5 proc.) Z kolei najsłabiej z rynkowymi warunkami, z wynikiem na poziomie minus 3,3 proc.- według dziennika -  poradziły sobie OFE PZU "Złota Jesień" i Pekao OFE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT