Akwizytorzy OFE bez pracy?

Rzecznik Ubezpieczonych, do którego trafia coraz więcej skarg na akwizytorów OFE,  zaapelował  do Ministerstwa Pracy o wprowadzenie zakazu akwizycji do OFE - podaje "Gazeta Wyborcza" (Nr z 21.03.2009 r.).Zdaniem RzU, akwizytorzy myślą więcej o swojej prowizji od sprzedaży, niż o interesie klienta. Do tego są nachalni i wywierają na zdezorientowanych klientów presję - tłumaczy Mariusz Denisiuk, ekspert Rzecznika Ubezpieczonych. Według niego, chodzi głównie o uporczywe namawianie do zmiany funduszu i działalność tzw. ratowników, których zadaniem jest zatrzymanie klienta w OFE. Akwizytorzy nachodzą klientów w domu, w miejscu pracy, podsuwają im do podpisu dokumenty o zmianie OFE.  A zdezorientowani ludzie często nawet nie wiedzą, co podpisują - pisze "Wyborcza". Dziennik informuje, że  w 2008 r. PTE wydały na akwizycję rekordowe 374 mln zł. W tym samym czasie robiły, co mogły, żeby tylko nie obniżyć opłat pobieranych od swoich klientów.  Tymczasem problem narasta, bo z roku na rok coraz więcej Polaków - za namową akwizytorów - zmienia OFE. W rekordowym 2008 r. zdecydowało się na to przeszło 450 tys. osób. W listopadzie ub.r. co druga osoba, decydująca się na zmianę funduszu, idąc za radą agenta, przepisała się do gorszego OFE. Natomiast  agent na każdej takiej zamianie  zarobił 700 zł. - podaje "Wyborcza".
Zdania ekspertów dotyczące pomysłu regulacji pracy akwizytorów OFE są podzielone. Krytycznie wypowiadają się o tym same PTE.  Decyzję w sprawie ewentualnego uregulowania tej kwestii podejmie resort pracy i polityki społecznej.

RPO chce umorzenia składek na ZUS za kobiety na urlopie wychowawczym

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się umorzenia składek osób prowadzących firmę i zatrudnionych na etacie, za okres, kiedy przebywały na urlopie wychowawczym - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 23.03.2009 r.). Rzecznik zwrócił się w tej sprawie do marszałka Sejmu. Może się więc okazać - pisze dziennik - że już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 31 marca, posłowie uchwalą pilny rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on umorzenie zaległych składek z tytułu prowadzenia firmy osób przebywających na urlopie macierzyńskim za okres od 1999 roku do daty wejścia w życie ustawy (ZUS umorzy składki na wniosek firmy, w której była zatrudniona kobieta). Jednak projekt noweli  nie przewiduje, aby ZUS umorzył składki osób przebywających w tym czasie na urlopach wychowawczych. Tymczasem w opinii RPO,  składki powinny zostać umorzone również tym osobom. Podobnie uważają przedstawiciele wszystkich klubów poselskich.

OFE pomogą zbudować autostrady ?

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o płatnych autostradach i Krajowym Funduszu Drogowym. Teraz projekt trafi do Sejmu - informuje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 24.03.2009 r.).
Zgodnie z zamierzeniem rządu,  obligacje infrastrukturalne miałyby być zaliczane do bezpiecznych papierów. Wyemitowane obligacje infrastrukturalne miałyby więc trafić m.in. do otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Hubert Kostrzyński, rzecznik  prasowy Aegon PTE, twierdzi, że OFE będą wybierać najlepsze instrumenty, przynoszące wyższe zyski. Również Grzegorz Zubrzycki, zarządzający Allianz OFE,  powiedział gazecie, że fundusze emerytalne mają za zadanie osiągać najwyższe zyski dla swoich członków. Dlatego też obligacje infrastrukturalne będą brane pod uwagę, jeśli będą miały interesujące warunki finansowe dla OFE.

Będzie dywidenda z PTE

Większość powszechnych  towarzystw emerytalnych będzie  wypłacać dywidendę z zysków wypracowanych w 2008 r. Tylko Axa PTE miała, jako jedyne towarzystwo emerytalne, w ubiegłym roku stratę. Jak podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 23.03.2009 r.), dywidenda za ubiegłoroczne zyski PTE może wynieść blisko  650 mln zł. Rekomendację wypłaty dywidendy zapowiedziały już zarządy Pocztylion-Arka PTE - około 17,5 mln zł czyli 90 proc. wypracowanego  zysku  oraz Generali PTE  25 mln zł z  całego zysku. Według szacunków gazety,  w przypadku innych PTE dywidenda może wynieść: 184,6 mln zł - CU, 230 mln zł - ING, 15 mln zł - Pekao Pioneer czy  107,7 mln zł - PZU PTE. Natomiast  dywidendy nie będzie wypłacać  PTE: Bankowy, Nordea, Polsat i Warta, które jeszcze nie zrekompensowały strat z lat ubiegłych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT