Akwizytorzy OFE protestują przeciwko zakazowi akwizycji

Rząd chce zakazać akwizycji do otwartych funduszy emerytalnych. Projekt założeń do nowej ustawy o OFE opracowany przez zespół ministra Michała Boniego zakłada, że od 2011 r. akwizytorzy stracą możliwość przenoszenia klientów z funduszu do funduszu, natomiast całkowity zakaz akwizycji - podaje  "Gazeta Wyborcza"(Nr z 13.10.2010 r.) - zacząłby obowiązywać za dwa-trzy lata. Według gazety, projekt ustawy ma być gotowy do końca listopada br. Tymczasem zdaniem Adama Sankowskiego, prezesa Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych,  jest to zagranie polityczne pod publiczkę. "Likwidując akwizycję, robimy krzywdę Polakom" - mówi "Wyborczej" Sankowski. Zamierza spotkać sie z ministrem Bonim, wierząc w  szansę porozumienia. Dziennik pisze, iż "ostrzej sprawę stawiają akwizytorzy pracujący dla dużych agencji". Pośrednicy ślą listy protestacyjne do rządu. Tymczasem z  raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że  akwizytorzy zamiast edukować przyszłych emerytów, często wprowadzają ich w błąd. "Np. podają się za reprezentantów wszystkich OFE, a kiedy przychodzi do podjęcia decyzji, okazuje się, że najlepszy jest tylko jeden: ten, dla którego akwizytor naprawdę pracuje" - pisze "GW". "Częste jest też podszywanie się pod pracowników KNF czy urzędów pracy tylko po to, by wyłudzić dane osobowe i podpis na formularzu. Kto da się nabrać, po kilku miesiącach dowie się, że właśnie zmienił swój OFE na inny. Akwizytor za zdobycie osoby dopiero zaczynającej pracę dostaje  ok. 200 zł, natomiast nawet kilkaset zł może zarobić na wyciągnięciu klienta od konkurencji. Do tego dochodzi procent od sumy oszczędności, jaką taka osoba zgromadziła na koncie emerytalnym. Towarzystwa emerytalne wydały w ub.r.  na akwizycję łącznie ponad pół mld zł. Firmy przyznają - pisze gazeta - że "skala patologii jest ogromna".

Aktywa OFE na poziomie 193,2 mld zł

Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego, poświęconego sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w I połowie 2010 roku wynika, że największy na nią wpływ miała zmiana przepisów ustawy w zakresie obniżenia stawki opłaty od składki do poziomu 3,5 proc. i wprowadzenia kwotowego, miesięcznego limitu w opłacie za zarządzanie w wysokości 15,5 mln zł - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (Nr z 14.10.2010 r.). I tak, na koniec czerwca 2010 r. na rynku funkcjonowało 14 PTE, które zarządzały ponad 193,2 mld zł aktywów otwartych funduszy emerytalnych gromadzących i inwestujących kapitały emerytalne ponad 14,6 mln osób.
Według "GU", od początku działalności PTE wypłaciły w postaci dywidendy blisko 3 mld zł. W  2010 r.  7 podmiotów wypłaciło premię z zysku o łącznej wartości prawie 488 mln zł, co  oznacza, że  98 proc.  zysku wypracowanego w 2009 r.  przez te towarzystwa zostało przekazane akcjonariuszom. I tak, w  I połowie 2010 r.  całkowite przychody PTE osiągnęły poziom 956 mln zł, czyli były niższe o ponad 10 proc. w porównaniu do I połowy 2009 r. Najbardziej, o ponad 42 proc. obniżyły się przychody z opłat od składek, co częściowo zrekompensował wzrost przychodów z opłaty za zarządzanie związany ze wzrostem aktywów OFE. W  I połowie br.  średnie całkowite przychody PTE w przeliczeniu na 1 członka OFE kształtowały się na poziomie 60 zł, a koszty PTE wyniosły 43,3 zł. I tak 11 PTE wykazało zysk netto, a 3 PTE stratę. Łączny wynik netto całego rynku PTE wyniósł 292,4 mln zł.

Wypłaty z PPE działających w UE mają być zwolnione z podatku dochodowego

Wypłaty z pracowniczych programów emerytalnych (PPE) utworzonych i działających w państwach Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii mają być zwolnione od podatku - przewiduje  projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych z 6 października 2010 r., który został przekazany do Komitetu do spraw Europejskich i Komitetu Rady Ministrów. Projektowane przepisy, jeśli przejdą ścieżkę legislacyjną, miałyby zacząć obowiązywać od początku 2011 roku. Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 15.10.2010 r., obecnie obowiązujące zwolnienie z podatku takich wypłat z polskich PPE określone jest w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Zwolnienie to obejmuje PPE działające w Polsce na podstawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Środki wypłacane uczestnikom takiego programu lub po jego śmierci rodzinie są nieopodatkowane. Jednak - pisze gazeta - "problemy pojawiały się jednak w zastosowaniu tego zwolnienia do wypłat z podobnych programów emerytalnych, ale działających np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech." Dlatego też, przypomina "DGP", od br.  izby skarbowe w indywidualnych interpretacjach potwierdzały, że zwolnienie to obejmuje również wypłaty z PPE działających w Unii Europejskiej, uzasadniając, iż "zwolnienie miało na celu implementację Dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 czerwca 2003 r.". W opinii gazety, obecna zmiana ustawy w zakresie PPE stanowi więc w zasadzie "uściślenie zakresu tego zwolnienia oraz potwierdzenie stosowanej praktyki". Zwolnieniem nie objęto jednak wypłat z programów emerytalnych działających w krajach pozaunijnych, poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarią, np. w USA.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT