Amplico PTE S.A. zmieniło nazwę na MetLife PTE S.A.

MetLife kończy w Polsce proces rebrandingu czyli  zmiany nazw swoich spółek – pisze „Parkiet'(Nr z 12.09.2014 r.).  Spółka Amplico PTE S.A. zmieniła dotychczasową nazwę na MetLife PTE S.A. Zmianie nazwy uległy również zarządzane przez towarzystwo fundusze emerytalne.  Nowe  nazwy to obecnie: MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny oraz MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Według gazety, która powołuje się na komunikat spółki, zmiana, podobnie jak to miało miejsce przy rebrandingu poprzednich spółek MetLife TUnŻiR S.A. oraz MetLife TFI S.A.” jest wynikiem globalnego dążenia MetLife, Inc. do podkreślenia obecności marki MetLife na rynkach lokalnych i jedności ze spółkami z grupy na całym świecie”. W opinii  Barbary Treichel, prezesa zarządu MetLife PTE, klienci towarzystwa zostaną poinformowani o wprowadzeniu nowych nazw, a same zmiany nie będą miały wpływu na bieżącą obsługę klientów, zawarte umowy i przyjęte zobowiązania, zarówno Towarzystwa, jak i funduszy.  Wprowadzone  zmiany  poprzez działania marketingowe i sprzedażowe całej grupy MetLife w Polsce  „będą miały na celu dbanie o dobrą reputację marki, a nade wszystko utrzymanie dobrych i długoterminowych relacji z naszymi klientami” - twierdzi w gazecie prezes MetLife PTE.  

W 2015 r. OFE „schudną” o ok. 1 mld zł

W 2014 r. w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa OFE przekażą do ZUS 4,7 mld zł, gdy w 2015 r.  będzie to już 3,8 mld zł – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 12.09.2014 r.) powołując się  na Ministerstwo Finansów. Jak podkreśla gazeta, wcześniej  resort  prognozował, że wartość środków jakie fundusze emerytalne przekażą do ZUS w ramach mechanizmu tzw. suwaka wyniesie w bieżącym roku ok. 4,4 mld zł, a w przyszłym roku 2,3 mld zł. „ZUS szacuje również, że transfery do OFE w 2015 roku wyniosą 2,7 mld zł, w 2016 roku 2,9 mld zł, w 2017 r. 3,1 mld zł i w 2018 r. 3,2 mld zł. Do tej pory, w bieżącym roku, OFE otrzymały z ZUS 7,25 mld zł” - podaje dziennik. Według szacunków ”Rzeczpospolitej”, „po zmianach w systemie emerytalnym i pierwszym okienku transferowym chęć pozostania w OFE wyraziło ponad 2,5 mln osób, czyli ok. 15,1 proc. uprawnionych”.  Gazeta przypomina, iż  „mechanizm suwaka polega na tym, że na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego, co miesiąc na subkonto w ZUS przekazywana będzie określona wartość środków zgromadzonych na rachunku członka OFE”. Ponadto,  na 10 lat przed osiągnięciem przez ubezpieczonego, wieku emerytalnego ZUS zaprzestanie odprowadzać składki do OFE a składki w tym okresie ewidencjonowane będą na subkoncie w ZUS.

OFE wybiera co 10-y Polak rozpoczynający pracę

Do OFE  zapisuje się tylko co dziesiąty Polak wchodzący na rynek pracy. Większość z nich zapewne nie wie nawet, że ma taką możliwość – pisze „Parkiet”(Nr z 12.09.2014 r.). Według dziennika, który powołuje się na dane ZUS, w marcu br. weszły na rynek pracy 43 703 osoby, a  tylko 4377 z nich ( ok.10,02 proc.), w ustawowym terminie czterech miesięcy zdecydowały się na odprowadzanie części składki do OFE, Pozostałe 39 326 w całości składkę odprowadzają do ZUS.

W 2015 r. wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne

W 2015 r.  wzrośnie ZUS - twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 12.09.2014 r.), powołując się informację, iż rząd w planowanym na 2015 r. budżecie państwa zapisał wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.  A to oznacza, iż  przedsiębiorcy odprowadzą wyższe składki na ubezpieczenia społeczne.
Według dziennika, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą „podstawą wymiaru składki na ZUS jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2014 r. jest to zatem kwota nie niższa niż 2247,60 zł” - informuje gazeta.  Składka na Fundusz Pracy to 55,07 zł.

Środki emerytalne  oszczędzane w ZUS podlegają dziedziczeniu

Osoby, które zdecydowały się, że środki na emeryturę będą oszczędzały wyłącznie w ZUS-ie, powinny wskazać uprawnionych do odziedziczenia zgromadzonych pieniędzy – radzi „Dziennik Gazeta Prawna”(Nr z 15.09.2014 r.). Jeśli zaś   uposażona osoba nie zostanie wskazana, prawo do wypłaty zgromadzonych środków otrzyma współmałżonek. Natomiast  w  przypadku osoby samotnej, wypłata wejdzie w skład spadku – pisze „DGP:.
Według gazety,  która powołuje się na Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, „uposażonych nie muszą wskazywać te osoby, które wcześniej poinformowały OFE o rozdysponowaniu zgromadzonych środków. ZUS otrzyma bowiem te dane od funduszu”.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT