BCC apeluje o dokończenie reformy emerytalnej

Nowy rząd po wyborach  powinien pilnie stworzyć szczegółowy scenariusz dokończenia reformy emerytalnej zainicjowanej w 1999 roku - uważa   BCC.  BCC w komunikacie twierdzi, iż  zmiany w systemie emerytalnym są politycznie trudne do przeprowadzenia, dlatego należy potraktować je jako priorytet i wdrożyć w ciągu dwóch pierwszych lat przyszłej kadencji - pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 28.09.2011 r.). I tak, ,BCC proponuje m.in. "przygotowanie harmonogramu stopniowego wyrównywania ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat oraz wydłużenie wieku przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn, likwidację przywilejów  grup zawodowych oraz włączenie ich do systemu powszechnego czy umocnienie skłonności obywateli do dodatkowego oszczędzania na emeryturę."

Co z zasiłkiem chorobowym po  likwidacji firmy ?

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzyma z ZUS  zasiłek chorobowy nawet wtedy, gdy jego firma nie płaciła składek albo została zlikwidowana - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z .29.09.2011 r.). Nieopłacenie przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, nie ma wpływu na prawo do zasiłku - pisze dziennik, powołując się na  ZUS. Nawet w sytuacji, kiedy płatnik składek, czyli pracodawca "uległ likwidacji", należny zasiłek chorobowy za okres niezdolności przypadający po ustaniu zatrudnienia wypłaci ZUS. ZUS ma przy tym możliwość dochodzenia roszczenia z majątku przedsiębiorcy (płatnika) w postępowaniu egzekucyjnym. Pracownik nie może ponosić jednak konsekwencji z powodu nieprzestrzegania prawa przez pracodawcę - podkreśla 'DGP".

Jaka waloryzacja emerytur w przyszłym roku ?

Dzięki zmianie przepisów o naliczaniu kapitału początkowego Polacy mają szanse na wyższe emerytury. Wystarczy wystąpić o to do ZUS z wnioskiem - podaje "Gazeta Wyborcza"(Nr z 30.09.2011 r.). Ponadto, w marcu 2012 r.   ok. 9,5 mln  Polaków obejmie waloryzacja. "GW" uspokaja,  iż  rząd przy ustalaniu waloryzacji bierze pod uwagę dwa wskaźniki: wysokość tzw. emeryckiej  inflacji (wzrost cen w gospodarstwach emeryckich) oraz  co najmniej 20 proc. wzrost płac w przedsiębiorstwach. A że zarówno inflacja, jak i podwyżki płac co roku są inne, stąd i  kwota podwyżki co roku się zmienia. Według gazety, rząd zapisał w budżecie, że  przyszłoroczna  waloryzacja wyniesie 4,2 proc., ale może być wyższa, nawet do 5 proc.

Na emeryturę małżeństwa w wieku ok. 30 lat powinno oszczędzać około 10 proc.  dochodów 

 Łączne dochody małżeństwa po przejściu na emeryturę będą mniej więcej o połowę niższe niż suma ich wynagrodzeń w ostatnich miesiącach pracy – informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 30.09.2011 r.), powołując sie na szacunki  Expandera. "GU" pisze, iż  tak będzie w przypadku małżeństw w średnim wieku, natomiast w  przypadku osób młodych będzie jeszcze gorzej.  Z wyliczeń Expander wynika, że "w przypadku małżeństwa w wieku ok. 30 lat i przy założeniu przeciętnej długości życia, na emeryturę należy odkładać co miesiąc ok. 10 proc.  dochodów. W rezultacie jeśli małżonkowie razem zarabiają np. 5 tys. zł, to kwota oszczędności na emeryturę powinna wynieść ok. 500 zł miesięcznie". .Przy tym     z oszczędzaniem na emeryturę nie należy zwlekać i  niezależnie od wieku oszczędzać na emeryturę. Nigdy nie jest na to za późno, nawet jeśli zostało nam już tylko kilka lat pracy. Emerytury z publicznego systemu będą bowiem tak niskie, że każda kwota oszczędności będzie pomocna.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT