BGK uruchamia bezpłatne gwarancje kredytowe dla MSP

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchamia bezpłatne gwarancje kredytowe, które pozwolą na  wygenerowania kredytów o wartości 1,4 mld zł dla mikro, małych i średnich firm - informuje "Parkiet"(Nr z 29.05.2017 r.). Bezpłatne gwarancje kredytowe BGK będą dostępne w placówkach 10 największych banków w całej Polsce.
Dziennik podaje, iż  29 maja 2017 r. BGK podpisał z bankami umowy o współpracy (umowy portfelowe),  rozdysponowując środki przekazane BGK. Na podstawie tych umów, banki z całej Polski  będą udzielać kredytów dla innowacyjnych MŚP z gwarancją finansowaną ze środków Funduszu Gwarancyjnego. "Pula środków jakimi dysponuje BGK (525 mln zł) pozwoli docelowo na udzielenie gwarancji o wartości 1,4 mld zł" - donosi gazeta.  Firmy będą mogły zabezpieczyć do 80 proc. kapitału kredytu; maksymalna kwota gwarancji wynosi 2,5 mln euro, a okres gwarancji nie może być dłuższy niż 20 lat - pisze "P". Według Beaty Daszyńskiej-Muzyczka, prezes BGK, program ten  ma ponad 120 tysięcy beneficjentów i blisko 70 mld zł udzielonych kredytów. Prezes BGK spodziewa się, iż do tego projektu dołączą wkrótce kolejne banki. Z kolei Paweł Chorąży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju powiedział, iż resort uruchamiając Fundusz Gwarancyjny, chce ułatwić innowacyjnym firmom dostęp do tej formy finansowania.
Nowe gwarancje ułatwią mikro-, małym i średnim firmom dostęp do finansowania działalności, zwiększając tym samym ich potencjał innowacyjności.

Wideoweryfikacja klientów  banku  już w Polsce

Sektor bankowy pracuje  nad nową metodą weryfikacji tożsamości klientów -  w trakcie rozmowy wideo. Wideoweryfikacja ma usprawnić proces otwierania kont i zaciągania kredytów - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 26.05.2017 r.). Według portalu, nowa usługa właśnie ruszyła w Alior Banku, za  moment uruchomi ją  Inbank, a za miesiąc  rusza  z jej pilotażem  BZ WBK. Jeśli testy pójdą zgodnie z planem, usługa zostanie udostępniona klientom w wakacje.
Wideoweryfikacja polega na tym, iż klient, który chce otworzyć rachunek, w  trakcie rozmowy wideo z konsultantem  pokazuje  do kamery swój dowód osobisty. Dzięki zastosowaniu technologii OCR, służącej do rozpoznawania tekstu, wniosek zostanie wypełniony automatycznie danymi z dowodu osobistego. Ponadto,  "obraz zostaje przechwycony i poddany szczegółowej analizie. Twarz rozmówcy porównywana jest przez specjalne oprogramowanie ze zdjęciem w dowodzie. Sam dowód sprawdzany jest jednocześnie w odpowiednich bazach danych"- informuje portal. Jednak ostateczną decyzję podejmuje  pracownik banku, który wydaje zgodę lub odrzuca wniosek. Jak podkreśla "Bankier.pl", "po zakończeniu połączenia weryfikowane są dane i autentyczność dokumentu oraz wizerunek klienta. Jeśli decyzja jest pozytywna, to wraz z potwierdzeniem założenia rachunku w wiadomości e-mail przesyłane są również wszystkie niezbędne dokumenty".

Od 1 czerwca br.  nowe przepisy ułatwią odzyskiwanie należności

Wierzycielom będzie łatwiej odzyskiwać  należności - informuje "Onet.pl"(www.onet. pl z 01.06.2017 r.).  Od 1 czerwca 2017 r.   wchodzi w życie większość nowych regulacji  tzw. pakietu wierzycielskiego, który jest elementem "100 zmian dla firm" autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Natomiast od . 1 stycznia 2018 r. mają zacząć obowiązywać  przepisy dotyczące np. Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP). Z kolei  zmiany dotyczące działalności Biur Informacji Gospodarczych (BIG) będą obowiązywać od 12 listopada 2017 r. - podaje portal.
"Onet.pl" pisze, powołując się na komunikat  Krajowego Rejestru Długów (KRD), iż  nowe przepisy  wprowadzają skrócenie pierwszych, formalnych etapów postępowania sądowego. "Dzięki temu zapisowi sąd zajmie się meritum sprawy w ciągu kilku, a nie jak dotychczas kilkunastu miesięcy" - podkreśla portal. Kluczowe zmiany zajdą również w postępowaniach grupowych, które do tej pory dostępne tylko  dla konsumentów, po wejściu w życie części zapisów w ramach pakietu wierzycielskiego będą dostępne także dla przedsiębiorców,  którzy  w tym trybie będą mogli dochodzić roszczeń. Ponadto, "do istotnych ułatwień wynikających z pakietu wierzycielskiego należy również podwyższenie do 20 tys. złotych progu wartości przedmiotu sporu, który sąd rozpozna w postępowaniu uproszczonym. Wcześniej granicą była kwota 10 tys. złotych" 
"Onet.pl"  zauważa, iż wprowadzone zmiany legislacyjne nie wpływają na ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. "Oznacza to więc istotne obniżenie opłat". I tak, "w  przypadku roszczenia w wysokości 20 tys. zł,  rozpoznawanego na zasadach ogólnych, opłata sądowa wynosi 1 tys. zł, czyli 5 proc. wartości roszczenia. Jeśli sprawa o tej wartości będzie rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym, powód uiści jedynie opłaty w wysokości 300 zł."

NBP:  system finansowy  Polski  stabilny

Zdaniem NBP, system finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego  stabilności niezmiennie znajduje się na podwyższonym poziomie - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 01.06.2017 r.), powołując się najnowszą edycję raportu  NBP. Według opracowania, polski system finansowy "funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w okresie od publikacji poprzedniej edycji raportu. Pozostaje jednak ono na podwyższonym poziomie, głównie z uwagi na utrzymującą się niepewność w otoczeniu polskiej gospodarki" - informuje dziennik. Prawdopodobieństwo osłabienia odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków jednak  zmalało - twierdzą autorzy raportu NBP. W ich opinii, akcję kredytową może jednak  hamować niepewność związana z projektami ustaw dotyczących  kredytów walutowych. Na przykład koszty zwrotu tzw. spreadów obniżyłyby wyniki finansowe banków, a w przypadku niektórych z nich obciążyłyby bezpośrednio kapitały własne - pisze gazeta.

Większe zainteresowanie inwestycjami w jednostki  i  certyfikaty  TFI

W pierwszym kwartale 2017 r.  liczba klientów funduszy inwestycyjnych wzrosła o prawie 53 tys. osób  - donosi "Puls Biznesu" (Nr z 29.05.2017 r.), powołując się na Analizy  Online. Według dziennika, ten przyrost jest najwyższym od dwóch lat. Albowiem od  połowy 2015 r. (z wyjątkiem II kw.2016 r., gdy liczba klientów TFI wzrosła o 8,4 tys. osób) z kwartału na kwartał obserwowano spadki osób inwestujących w jednostki TFI. I tak,  najwięcej nowych inwestorów przyciągnęło  PKO TFI (wzrost o prawie 18 tys. osób ),  NN Investment Partners TFI (wzrost o 5,3 tys. klientów) oraz  Union Investment TFI (przybyło  prawie 3 tys. nowych inwestorów). Z kolei  największy odpływ osób odnotowało Pioneer Pekao TFI   - pisze gazeta.  Liczba klientów Pioneer Pekao TFI w omawianym czasie zmniejszyła się o ponad 5 tys. osób.
"PB: podaje, iż na  koniec marca 2017 r. jednostki i certyfikaty funduszy inwestycyjnych (w 20 monitorowanych przez firmę towarzystwach) posiadało ponad 2,1 mln osób.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT