Badanie Pentora: akwizytorzy OFE potrzebni

Prawie 80 proc. Polaków postrzega  akwizytorów OFE jako uczciwych i  rzetelnych - wynika z badania przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych (PIPUiF). W tym,  97 proc.  ankietowanych stwierdziło - pisze "Parkiet" (Nr z 03.07.2009 r.) -  że chce mieć kontakt z doradcą przy ewentualnej zmianie funduszu. Według gazety,  oznacza to, że planowane zmiany na rynku OFE nie są zgodne z preferencjami uczestników tego rynku.  Z badania wynika ponadto,  że 22 proc. badanych rozważa bądź rozważało zmianę funduszu emerytalnego.  Polacy najwięcej informacji o otwartym funduszu emerytalnym, jego wynikach oraz ofercie  pozyskują z internetu,  mediów (55 proc.) oraz z materiałów przesyłanych  pocztą (54 proc.).

ZUS: nie zabraknie pieniędzy na renty i  emerytury 

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych  będzie musiał do końca roku wziąć od 5 do 8 mld zł kolejnych kredytów, bo tyle może ich  zabraknąć na wypłaty emerytur i rent. FUS,  z którego środki czerpie ZUS, spłacił już 200 mln zł kredytu, jaki zaciągnął  niedawno - informuje "Rzeczpospolita"(Nr z 02.07.2009 r.). Według dziennika, Sylwester Rypiński, prezes ZUS,  w specjalnym oświadczeniu stwierdził, że "wszystkie emerytury i renty są i będą wypłacane w całości i w dotychczasowych terminach". Jego zdaniem używanie przez media sformułowań typu „ZUS-owi zabraknie pieniędzy na emerytury” jest całkowicie nieuprawnione i nieuzasadnione.

Projekt obywatelskiej ustawy "Razem" skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych

Zgłoszony przez Komitet RAZEM projekt obywatelskiej ustawy o uldze podatkowej dla oszczędzania w III filarze został decyzją Sejmu skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodzin - informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 03.07.2009 r.).  W opinii Adama Sankowskiego, pełnomocnika Komitetu RAZEM, istotą projektu jest propozycja odstąpienia od opodatkowania oszczędności przeznaczanych na zabezpieczenie emerytalne. Inicjatorzy projektu proponują, aby odliczane od podstawy opodatkowania mogły być oszczędności przeznaczane na ten cel do kwoty 12.000 zł rocznie. Komitet RAZEM argumentował, powołując  się na ekspertyzę prof. Tadeusza Szumlicza, że  w przypadku 60 letniej kobiety osiągającej przeciętne wynagrodzenie, stopa zastąpienia z nowego systemu wyniesie 43 proc. (a ze starego wyniosłaby 67 proc.) Z kolei w przypadku 65 letniego mężczyzny zarabiającego średnią krajową różnica ta ma sięgać 10 proc. - pisze "GU".
Według Komitetu,  jednym ze sposobów podnoszenia świadczeń oferowanych przez nowy system mają  być dodatkowe oszczędności w IKE. Tymczasem w  2008 r.  liczba posiadaczy IKE wyniosła tylko 854 tys.  osób i spadła w stosunku do  2007r. o prawie 7 proc. Systematycznie spada również wartość wpłat. Jeżeli w 2005 roku średnia wysokość składki wynosiła 2 208 zł, to w 2008 – niecałe 1 600 zł. Według RAZEM w takiej sytuacji ponad 90 proc. Polaków może liczyć na dziś na emeryturze jedynie na I i II filar.
Eksperci Komitetu obliczyli, że aby otrzymać dodatkowe 1000 zł miesięcznego dochodu na emeryturze, osoba w wieku 50-55 lat powinna odłożyć miesięcznie 1000 zł miesięcznie (u młodszych starczy np. 200-300 zł). Czyli tyle właśnie powinna wynosić ulga podatkowa, mocny i prosty mechanizm zachęty do dodatkowego oszczędzania.

Potrzebne  regulacje dotyczące lokowania przez fundusze oszczędności emerytalnych  osób po 50 -ym roku życia

Zdaniem Marka Góry, współtwórcy reformy emerytalnej, nasze oszczędności w okresie przedemerytalnym powinny być chronione przed wahaniami rynków finansowych. Koncepcja jest gotowa od dawna, brakuje tylko woli politycznej, aby wprowadzić odpowiednie rozwiązania prawne – pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 03.07.2009 r.).  Dziennik podkreśla, że PTE  miały zarządzać dwoma otwartymi funduszami. Pierwszy z nich,  fundusz typu A,  miał inwestować środki na dotychczasowych zasadach, a drugi - typu B -  miałby lokować  oszczędności emerytalne  z ograniczeniami w inwestowaniu w instrumenty ryzykowne, np. w akcje i byłby przeznaczony dla osób po 50.-ym  roku życia. Tymczasem tak się  nie stało. A gdyby w 2005 r. wprowadzono bezpieczniejsze fundusze, to, jak wyliczyli eksperci, dzisiejsza emerytura okresowa zamiast 88 zł wynosiłaby 107 zł.
Zasadniczo jednak prof. Góra dobrze ocenia funkcjonujący system emerytalny - zauważa gazeta. Prof. Góra uważa, że polski system emerytalny ma najlepsze perspektywy w Europie.  Najpoważniejsze z nich to objęcie wszystkich osób powszechnym systemem emerytalnym (także rolników i służby mundurowe) oraz wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

OFE na plusie

Otwartym funduszom emerytalnym w II kwartale  br. udało się wyjść na plus. OFE zakończyły  czerwiec 2009 r. z jednostkami o 7,6 proc.  droższymi niż na koniec marca 2009 r. - podaje "Parkiet"(Nr  z 02.07.2009 r.). Według dziennika, na wyniki poszczególnych OFE największy wpływ miała giełda. I tak, najwyższe kwartalne stopy zwrotu osiągnął OFE Polsat, który z inwestycji w akcje spółek notowanych na GPW wypracował miał 25 proc.  stopę zwrotu.  Zdaniem Anny Horseckiej, prezes PTE Polsat,  taki wynik dowodzi przede wszystkim trafnego doboru spółek do portfela. Z kolei  z analizy wyników OFE wypracowanych tylko w czerwcu  2009 r. wynika, że najlepiej wypada OFE Pekao z 1,83 proc. stopą zwrotu. Za nim uplasowały  się  OFE Aviva, OFE AIG i OFE Pocztylion. Najsłabiej wypadł natomiast OFE Generali (1,46 proc.).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT