Banki Leszka Czarneckiego na równi pochyłej

Getin Noble Bank i Idea Bank oberwały rykoszetem przy okazji afery KNF. Wartość rynkową Getin Noble Banku szacuje się obecnie na  nieco ponad 370 mln zł, zaś kapitalizację  Idei Banku – na 200 mln zł. Od początku 2018 r. wycena pierwszego obniżyła się o ok. 70 proc., a drugiego o niemal 90 proc.  W wyjściu z dołka może im pomóc fuzja , która da większe możliwości restrukturyzacji - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 29.11.2018 r.). Według dziennika, o rozpoczęciu analiz w tej sprawie banki informowały już latem br.  (w  marcu 2018 r. Leszek Czarnecki w trakcie rozmowy z ówczesnym szefem KNF mówił o połączeniu jako o sprawie właściwie przesądzonej). Jednak w  ostatnim czasie zarządy obu banków były raczej zajęte dbaniem o bieżącą płynność niż rozważaniami na temat ewentualnej wspólnej przyszłości - podkreśla "DGP". Getin Noble Bank od prawie trzech lat  niemal "nieprzerwanie notuje straty spowodowane w dużej mierze dużym portfelem kredytów hipotecznych we frankach oraz odchodzenie od strategii opartej na sprzedaży wysokomarżowych, ale ryzykownych produktów" - twierdzi gazeta. Z kolei Idea Bank stał się w ostatnich miesiącach jednym z głównych bohaterów afery GetBacku z powodu sprzedaży na dużą skalę  obligacji stojącej dziś na krawędzi bankructwa firmy windykacyjnej.  Tymczasem obu instytucjom brakuje kapitału. Wprawdzie  Jerzy Pruski, p.o. prezes Idea Banku stwierdził ostatnio  na spotkaniu z dziennikarzami, iż bank realizuje ich zlecenia "bez żadnych najmniejszych zakłóceń" – pisze dziennik. Natomiast  Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku wypowiadał się podobnie, podkreślając,  iż bank ustabilizował  działalność operacyjną. Faktem jest - zauważa "DGP" – iż  oba banki  podniosły oprocentowanie, aby przeciwdziałać odpływowi depozytów. Jednak  znajdzie to odbicie dopiero w wynikach IV kwartału br. Ponadto, banki jako  ostatnie z branży podały wyniki finansowe  za III kwartał br.  - obie instytucje  były na minusie. Dziennik przypomina, iż jeszcze w sierpniu Idea Bank ogłosił stratę  na kilkaset mln zł , tłumacząc ją zmianą strategii biznesowej. Z kolei w  Getin Noble Banku w końcu września 2018 r.  luka kapitałowa wyniosła nieco poniżej 900 mln zł, choć ostatnio  zmniejszyła się o kwotę  blisko pół mld zł. W opinii gazety, jest to efektem dokapitalizowania banku  przez Leszka Czarneckiego, jego głównego akcjonariusza - "zarejestrowane emisje akcji mają wartość niemal 300 mln zł".
Jeżeli w końcu września 2017 r. suma bilansowa Getin Noble wynosiła 63 mld zł, to już rok później o 7,4 mld zł mniej, m.in. także w związku ze zmniejszaniem  się wartości kredytów walutowych, których udział w portfelu u kredytów ogółem spadł do 23 proc. (w trakcie boomu na hipoteki we frankach było to 67 proc.). Z kolei w  Idea Banku  "rezerwy zawiązane w związku ze zmianą strategii (...) spowodowały spadek kapitałów z 2,8 do 1,7 mld zł. Było to widoczne już w wynikach za I półrocze. Bank opracował już wymagany w takiej sytuacji plan ochrony kapitału. Teraz czeka na zatwierdzenie go przez nadzór" - informuje "DGP".

Polacy wracają z pieniędzmi  do banków ?

Oszczędności gospodarstw domowych w bankach rosną najszybciej od dwóch lat i to pomimo znikomej opłacalności lokat bankowych - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 28.11.2018 r.). Na koniec października 2018 r.  gospodarstwa domowe miały na rachunkach bieżących oraz na  lokatach o terminach zapadalności do dwóch lat  już  blisko 781,6 mld zł, a więc o 9 proc. więcej niż rok wcześniej - twierdzi dziennik. I tak,  najwięcej - gdyż o 8,7 mld zł - zwiększyła się w październiku br. wartość środków na rachunkach bieżących, która "po raz pierwszy w historii przewyższyła (…)  500 mld zł", a w  ujęciu rok   do roku wzrosła aż o 15,6 proc. Z kolei na  rachunkach  terminowych  w październiku 2018 r. przybyło jednak 2,5 mld zł, najwięcej od blisko trzech lat - podaje gazeta, podkreślając, iż Polacy  przeprosili się ostatnio  także z rachunkami terminowymi, z których  poprzednio,  od lutego 2016 r. do września br.,   wycofali  niemal 28 mld zł  netto  w związku z ich niskim oprocentowaniem. Natomiast z rachunków o dłuższych okresach zapadalności klienci wycofali w tym czasie  blisko 0,3 mld zł - informuje "Rz". Dziennik tłumaczy takie  niespodziewane  przyspieszenie wzrostu oszczędności gospodarstw domowych w bankach w październiku 2018 r.  po części wyższą dynamiką płac, wzrostem  zainteresowania Polaków  lokatami maksymalnie dwuletnimi oraz rozczarowaniem  klientów co do oszczędzania w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (TFI).  Część z tych firm przeżywa ostatnio tarapaty - zauważa gazeta.

Karty plastikowe mają się w Polsce  dobrze

Rynek płatności bezgotówkowych rozwija się  w naszym kraju bardzo szybko, zmierzając  w kierunku pełnej cyfryzacji oraz rozwiązań, które będą dla klientów bardziej przyjazne, wygodne i bezpieczne - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 28.11.2018 r.). Zdaniem Małgorzaty O ‘Shaughnessy, dyrektor zarządzającej regionem Europy Środkowo-Wschodniej w firmie Visa, jednak  dni karty  plastikowej w  Polsce „nie są jeszcze policzone”. Ekspertka uważa, iż karta płatnicza z plastiku  jest  dalej bardzo dobrym rozwiązaniem, szczególnie  karta zbliżeniowa, ponieważ  daje   bardzo dużą łatwość obsługi  i wygodę jej użytkownikom. W  opinii M. O ‘Shaughnessy, "karta jeszcze przez jakiś czas z nami zostanie (...), natomiast coraz bardziej widzimy przenoszenie się karty do smartfona, do świata on-line, do świata wirtualnego, do internetu. I ten trend będzie przyspieszał" – pisze gazeta, powołując się na wystąpienie przedstawicielki firmy Visa podczas panelu dyskusyjnego -  „Kiedy Polacy przestaną korzystać z plastikowych kart płatniczych? I czym je zastąpią”, która odbyła się odbyła się 22 listopada 2018 r. w Warszawie w ramach Kongresu Bankowości Detalicznej. Wzięli w niej udział przedstawiciele banków, sieci handlu detalicznego oraz firmy VISA - informuje "DGP".
Jak podkreśla dziennik, bezpieczeństwo transakcji, które coraz bardziej przenoszą się w świat wirtualny,  mają zapewnić miedzy innymi takie technologie, jak "zastępowanie poprzez token wrażliwego numeru karty, który podajemy w sieci, a także rozwiązania oparte o analizę behawioralną", która pozwala „wyłowić” transakcje podejrzane, niezgodne z naszymi wzorcami zachowań zakupowych.

Provident skutecznie ukarany przez UOKiK karą ponad 12 mln zł

Provident musi zapłacić ponad 12 mln zł kary - donosi "Puls Biznesu"(Nr z 30.11.2018 r.). Jak informuje gazeta,  karę nałożoną na firmę pożyczkową przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)  w 2012 r. została przez sąd  ostatecznie utrzymana. Dziennik przypomina, sześć lat temu urząd antymonopolowy uznał, że Provident narusza interesy konsumentów.  Alicja Kopeć, członek zarządu Providenta Polska, skomentowała  w gazecie rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji, utrzymujące w mocy decyzję prezesa UOKiK o nałożeniu na firmę pożyczkową 12,3 mln zł kary - pisze "PB". Według A. Kopeć, jest to "stara sprawa, z 2013 r., i jest dzisiaj bez znaczenia z perspektywy klientów. Jesteśmy zaskoczeni wyrokiem sądu apelacyjnego, który całkowicie zmienił korzystny dla nas wyrok pierwszej instancji. Czekamy na pisemne uzasadnienie i zastanawiamy się nad potencjalnymi dalszymi krokami" .

Dyrektywa PSD2  ma  zrewolucjonizować polski sektor bankowy
 
Wdrożenie unijnej dyrektywy pod nazwą Payment Services Directive 2 (PSD2) jest jednym z największych wyzwań dla rynku finansowego w ostatnich latach.  Do jej (PSD2) wejścia w życie został niecały rok, więc banki przygotowują się na nadchodzące zmiany - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 27.11.2018 r.). Jak przyznaje w gazecie  , starszy menadżer strategii cyfrowej w Deloitte, "wdrożenie PSD2 wiąże się z totalną zmianą koncepcji bankowości".  Daniel Majewski z  Deloitte twierdzi  w dzienniku, ze  wdrożenie   dyrektywy  PSD2 stanowi zdecydowanie jedno z większych wyzwań dla branży finansowej w ostatnich latach.  Po wejściu w życie PSD2,  bankowość ma działać podobnie, jak już dziś funkcjonuje wiele serwisów internetowych, które dla naszej wygody  umożliwiają zalogowanie się do nich poprzez nasze konto na Facebooku - pisze "DGP".  Zdaniem eksperta Deloitte, Facebook udostępnia swoje interfejsy tak, aby inne podmioty mogły korzystać z danych z tego portalu. Podobnie  będą działały banki, które z odpowiednią licencją i za zgodą użytkownika, będą mogły wykorzystać dane bankowe np. w aplikacjach, z którymi użytkownik  połączy rachunki. Dzięki temu będzie miał on większy wybór, jeżeli chodzi o dostęp do kanałów cyfrowych i będzie mógł sam wybrać z jakiej aplikacji, czy z jakiego rozwiązania korzysta, aby zarządzać swoimi finansami – tłumaczy "DGP". Dziennik podkreśla, że  implementacja PSD2  będzie wymagała od banków znaczących inwestycji,  a czasu na jej  wdrożenie pozostało niewiele, ponieważ  nowy system powinien zacząć działać już we wrześniu 2019 r.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT