Banki w opałach

Dla banków w Polsce nadeszły burzliwe czasy - twierdzi "Parkiet"(Nr z 21.03.2016 r.). Łączny zysk sektora bankowego może w 2016 r.  spaść o 10 proc. - pisze gazeta.  Oprócz presji na przychody z powodu cięć stóp procentowych do historycznie najniższych poziomów oraz spadku stawek interchange w 2015 r.  doszły jeszcze  rosnące koszty, spowodowane upadłością spółdzielczego SK Banku (2 mld zł brutto) oraz składka na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (600 mln zł brutto) - podaje dziennik. Ponadto, nowy podatek od aktywów,  obejmujący m.in.   12 giełdowych banków może kosztować łącznie nawet 3,5 mld zł  - szacuje "P".  I podkreśla, że  stanowi to  jedną  czwartą  zysku sektora  wypracowanego w  2015 r. (po wyłączeniu kosztów jednorazowych).
Gazeta  pisze, powołując się  na  średnie  prognozy  Bloomberga,  iż w 2016 r.  poprawę zysku netto, dzięki szybko rosnącym  wolumenom kredytów i utrzymaniu marży odsetkowej powinien odnotować Alior  (może  poprawić wynik o blisko 20 proc., do 370 mln zł).  O blisko 7 proc., do 2,79 mld zł  zysk netto może poprawić także  PKO BP,  również "dzięki poprawie marży odsetkowej, synergiom kosztowym i największemu na rynku zastrzykowi z Visy", szacowanemu na 300–400 mln zł.  W opinii "P",  Visa ma również duże znaczenie dla trzeciego banku -  Millennium - który w tym roku może poprawić wynik netto do 582 mln zł  (o 6,5 proc.).
 Millennium,  zajmujący siódme miejsce pod względem sumy bilansowej,  dzięki dużej transakcyjności  swoich kart Visa otrzymać może z tego tytułu ponad 300 mln zł, co daje mu drugi wynik na rynku pod tym względem.

Biuro Rzecznika Praw Dłużnika udostępniło bezpłatną infolinię do ogólnych porad prawnych

Biuro Rzecznika Praw Dłużnika , powołane do życia w kwietniu 2015 r.  przez GetBack od 1 marca  br. udostępnia  bezpłatną infolinię, dzięki której  zadłużeni,  także i Ci,  nie będący klientami firmy,   mogą uzyskać  ogólne porady prawne - informuje "Prnews.pl"(www.prnews.pl z 22.03.2016 r.). W opinii Pawła Trybuchowskiego, wiceprezesa GetBack -u, "wielu dłużników unika myśli o spłacie długów wskutek niewiedzy, nieufności wobec wierzycieli i braku świadomości swoich praw (...) Stąd nasza inicjatywa udostępnienia rzetelnej informacji wszystkim, którzy jej potrzebują -  podaje portal.
Według "Prnews.pl",  Biuro Rzecznika Praw Dłużnika dotychczas służyło jedynie klientom GetBack, a jego rolą był szybki kontakt z odpowiednimi departamentami spółki i wyjaśnianie powstałych wątpliwości.  Biuro zachowując dotychczasowy  profil działania,  "będzie udzielać ogólnych porad prawnych każdej zainteresowanej osobie. Pracownicy Biura postarają się odpowiedzieć na każde, nawet najtrudniejsze pytanie z zakresu szeroko pojętej problematyki zadłużenia, wyjaśnią niejasności  i  doradzą, jak korzystać ze swoich praw,  aby sprostać obowiązkom." 
Bezpłatna infolinia  pod numerem 800 88 99 88  jest czynna w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

NBP: banki spółdzielcze powinny zmienić model swojej działalności

Zdaniem Narodowego Banku Polski (NBP), sytuacja większości banków spółdzielczych była po trzech kwartałach 2015 r. stabilna – podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 17.03.2016 r.), powołując się  na raport  NBP o stabilności systemu finansowego. Gazeta podkreśla  jednak  malejącą zyskowność sektora spółdzielczego,  co  wynika m.in. ze spadających przychodów odsetkowych, których  nie kompensują malejące koszty – pisze  gazeta. Według dziennika, od początku 2015 r. w sektorze banków spółdzielczych rosło tempo wzrostu kredytów konsumpcyjnych (5,3 proc. r./r.) oraz utrzymywała się dynamika kredytów  mieszkaniowych (15 proc. r./r.), kredytów dla rolników indywidualnych (4 proc. r./r.). Natomiast w przypadku kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych stopniowo się ono  zmniejszało (3,5 proc. r./r.).
"Rz" podkreśla, powołując się  na  KNF,  w porównaniu z bankami komercyjnymi niewielką dynamikę (przy zbliżonych wolumenach) kredytów dla rolników indywidualnych.   "Świadczyłoby to o braku właściwej reakcji na rosnącą konkurencję: banki komercyjne już od dłuższego czasu w poszukiwaniu nowych klientów kierują swoją ofertę na tereny wiejskie" - donosi gazeta. Jednak - zauważa  NBP  - w bankach spółdzielczych, szczególnie w małych i średnich,  jakość portfeli kredytów dla gospodarstw domowych była znacznie lepsza niż w bankach komercyjnych. W opinii banku centralnego,  część banków spółdzielczych, szczególnie większych  z  powodu niższej rentowności  odchodzi od tradycyjnego modelu biznesowego „bez należytego przygotowania w zakresie zarządzania ryzykiem wynikającym z nowych ekspozycji".  Ponadto, w ocenie NBP, sektor bankowości spółdzielczej  "nie wykorzystuje w pełni potencjału rozwojowego" - twierdzi "Rzeczpospolita".
NBP przypomina, iż  struktura funduszy własnych i wymogów kapitałowych w bankach spółdzielczych jest inna niż w komercyjnych.  Ze  względu  na tradycyjnie  dużą rolę  w funduszach zysków zatrzymanych, osiąganie odpowiedniej zyskowności jest bardzo ważne dla wyposażenia kapitałowego. I pomimo  przekroczenia w sektorze spółdzielczym  przeciętnego współczynnika wypłacalności  15 proc., "konieczne są działania zmierzające do zapewnienia kapitałowego bezpieczeństwa". Według dziennika, chodzi tu zwłaszcza  „o wykorzystanie możliwości, jakie dają zmiany do ustawy „o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających" i przystąpienie banku do Systemu Ochrony Instytucjonalnej".

Bank objęty programem  naprawczym nie zapłaci  podatku od aktywów ?

Program naprawczy pomaga  bankom uniknąć podatku, ale psuje  reputację tej instytucji  i ogranicza samodzielność jej  zarządu - twierdzi "Rzeczpospolita"(Nr z 17.03.2016 r.). Dziennik przypomina, iż  rok 2015 był dla sektora bankowego trudny.  "Zysk netto zmalał o jedną czwartą, do 11,5 mld zł. Stało się tak z powodu niskich stóp procentowych, spadku stawki interchange, ale także kosztów nadzwyczajnych w postaci ratowania depozytów upadłego SK Banku (2 mld zł) i składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (600 mln zł)" -  podaje gazeta.  Tymczasem - przypomina "Rz" - niektóre banki już wcześniej były na granicy rentowności, a teraz  ciąży na nich jeszcze obowiązek odprowadzania do budżetu  podatku od aktywów.  Dziennik podpowiada, iż ucieczkę od tej najnowszej daniny fiskalnej   umożliwia program naprawczy. "Problem w tym, że aby w niego wejść, trzeba podać w raporcie stratę" - zauważa gazeta. I dodaje, że   wprawdzie dla instytucji bankowej stanowi to  "ujmę na honorze, ale gra może się okazać warta świeczki". Dlaczego ? Dla niektórych banków,  nowy obowiązujący podatek od aktywów  "może pochłonąć jedną trzecią, a nawet połowę rocznego zysku" - podkreśla "Rzeczpospolita".

Przyszłością rynku  usług  bankowych   jest e-commerce  oraz  personalizacja

Banki  wciąż  nie doceniają e-commerce, chociaż istnieje ogromny potencjał do sprzedaży produktów bankowych  bezpośrednio przez ich strony  - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 22.03.2016 r.), powołując się na raport Deloitte „Jakich oddziałów bankowych oczekują dzisiaj klienci".  Według  opracowania, aż  90 proc. klientów odwiedzających placówki bankowe deklaruje, że mogłoby skorzystać z kanałów zdalnych do załatwienia swojej sprawy,  zaś  dwie trzecie z nich wolałoby  kupić  interesującą  ich  usługę przez  internet  - podaje dziennik.  Badani przez Deloitte  zadeklarowali, iż oczekują odpowiedniej zachęty do kupowania produktów bezpośrednio na stronie banku. Z kolei, z najnowszego raportu NetB@nk, publikowanego cyklicznie przez Związek Banków Polskich wynika, że  już 14,6 mln Polaków korzysta aktywnie z bankowości internetowej. Natomiast według danych Gemiusa,  strony internetowe banków odwiedza 60 proc. osób posiadających dostęp do internetu - informuje gazeta. Ponadto, coraz bardziej powszechne staje się  używanie w tym celu urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu (smartfony ma obecnie 80 proc. z nas). Agata Lejman, ekspert  firmy SalesBee podkreśla w dzienniku, że przyszłością rynku usług jest personalizacja. "Każdy konsument chce dostawać ofertę odpowiadającą jego zainteresowaniom i potrzebom. To zjawisko stale się nasila' - twierdzi Lejman. Banki  będą  musiały więc  dostosować się do nowych oczekiwań konsumentów - pisze "Rz."

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT