Bardziej ufamy ZUS niż OFE

Polacy bardziej ufają ZUS niż otwartym  funduszom  emerytalnym czy giełdzie.  Jak podaje "Rzeczpospolita"(Nr 07.10.2013 r.), na  początku 2013 r.  zaufanie do OFE deklarowało 20 proc. respondentów,  czterech Polaków na dziesięciu nie miało na ich temat zdania, a pozostali – nie ufali im -  wynika z tegorocznej edycji „Diagnoza Społeczna 2013".  Z jeszcze   większym dystansem Polacy  traktują giełdę. "Zaufanie do giełdy w ma 16 proc. ankietowanych, a zdecydowany brak zaufania wyraża 34 proc. Aż dla połowy respondentów warszawski parkiet jest obojętny. Pośród tych, co mają zdanie, stopień zaufania do giełdy wynosi 32 proc." - pisze gazeta.  Według  dziennika, 36 proc. badanych ma zaufanie do ZUS, nie ufa  ZUS  45 proc. respondentów, zaś nie ma  zdania 19 proc. spośród nich. Natomiast "wśród  tych, co mają zdanie, stopień zaufania do ZUS wynosi 44 proc." - informuje "Rz". I  tak,  największe zaufanie do funduszy emerytalnych mają ludzie młodzi (25 – 44 lata) oraz  osoby z wyższym wykształceniem ( co czwarta osoba), Natomiast ZUS najlepiej oceniają osoby dojrzałe (ponad połowa 60+) - pisze dziennik. Zdaniem  prof. Tadeusza Szumlicza, jednego  z autorów badania, "zaufanie do sejmu i rządu ma nieco mniej niż co trzeci pytany.(...)  na poziomie najgorzej ocenianych pod względem społecznej wiarygodności instytucji finansowych (giełdy i OFE). "Prof. Szumlicz  podkreśla, iż  "wciąż niedostateczne zaufanie do instytucji finansowych rosło do 2007 roku – czyli do czasu przed kryzysem finansowym". W 2007 r. w Diagnozie Społecznej pojawiło się po raz pierwszy pytanie dotyczące Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,( jako instytucji parafinansowej, dysponującej Funduszem Ubezpieczeń Społecznych) - zauważa w gazecie. Zaufanie do ZUS miało wtedy 25 proc. ogółu respondentów, a brak zaufania wykazywało 39 proc. Nie miało zdania 36 proc. respondentów. Pośród tych, co mieli zdanie, stopień zaufania do ZUS wynosił 39 proc.

ZUS wznawia wysyłkę  listów z prognozą  emerytury i informacjami o stanie konta w ZUS

Blisko . 6 mln Polaków dostało już informację o stanie swojego konta w ZUS i prognozowanej wysokości przyszłej emerytury , zaś ZUS planuje jeszcze wysłać informację do ok. 13 mln ubezpieczonych - informuje "Bankier.pl"(www.bankier.pl z 0.5.10.2013 r.).  Według portalu, ostatnie listy mogą być wysłane na początku przyszłego roku.  "Akcję planujemy w tym roku, ale może się okazać, że do niewielkiej części ubezpieczonych trafi ona na początku przyszłego roku. Prosimy zatem ubezpieczonych o uzbrojenie się w cierpliwość wysyłka informacji to duża operacja logistyczna" - oświadczył Jacek Dziekan, rzecznik ZUS dziennikarzowi PAP. Jak podaje "Bankier.pl", ZUS już w  czerwcu br. poinformował, że wznawia, po dwóch latach przerwy,   wysyłkę listów do ubezpieczonych. "W sumie ok. 19 mln Polaków miało otrzymać informację o stanie swojego konta w ZUS i prognozowanej wysokości przyszłej emerytury. Wielu przyszłych emerytów dotąd czeka na swoje wyliczenia". Dzięki informacji ZUS o stanie konta ubezpieczeni mogą się upewnić, czy pracodawca odprowadza należne składki. Przyszli emeryci znajdą  w  listownej informacji  także "dane o wysokości: zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (za rok 2011 i 2012), składek zaewidencjonowanych na subkoncie, zwaloryzowanych składek na subkoncie, hipotetycznej emerytury, składek na OFE."
Wszystkie dane, które ubezpieczeni otrzymują w formie papierowej, są dostępne także online na Platformie Usług Elektronicznych (www.pue.zus.pl), do której - według  zapewnień ZUS - "wgląd jest całkowicie bezpłatny i w pełni bezpieczny".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT