Bardzo niskie pierwsze emerytury z OFE

Świadczenia z OFE dla pierwszych roczników, które będą je pobierały, nie przekroczą 10-20 proc. całości emerytury - twierdzi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 10.02.2009 r.). ZUS wypłacił już jednej z mieszkanek Warszawy pierwszą emeryturę wg nowych zasad - świadczenie w wysokości 917,8 zł, z czego z OFE - 23,65 zł. Emerytka od początku reformy emerytalnej, czyli od 1999 r., w OFE uzbierała kapitał w wysokości niespełna 6 tys. zł, dlatego świadczenie to jest tak niskie.
Według dziennika, ta dysproporcja  środków z I i II filara dopiero z biegiem czasu ma być zniwelowana, gdy - w opinii "Gazety Wyborczej" -  obecny 30-latek, przechodząc na emeryturę otrzyma już połowę świadczenia z OFE, a drugą część jego  emerytury  w wysokości 50 proc. będą  stanowić  środki z ZUS-u.
Jak wskazują szacunki MPiPS, w tym roku emeryturę według nowych zasad może zacząć pobierać do 2,5 tys. kobiet, zaś w kolejnych zaś latach -19,5 tys. Te kobiety, które nie uzbierały wymaganych 3 263 zł, powrócą do ZUS, a ich oszczędności z OFE  zwiększą wysokość emerytury z I filaru.

Ponad 6 proc. mniej IKE w 2008 r.

Zdaniem Stanisława Kluzy, przewodniczącego  Komisji Nadzoru Finansowego,  obecna sytuacja na rynkach finansowych ma bezpośrednie przełożenie na rynek emerytalny w zakresie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) - podaje "Gazeta Prawna"(Nr z 1002.2009 r.). Stanisław Kluza zaznacza w dzienniku, że w 2008 r. spadło zainteresowanie Polaków otwieraniem rachunków, otwarto bowiem jedynie 51,5 tys. nowych kont, przy 117 tys. kont emerytalnych  w 2007 r.
W 2008 r. wartość aktywów i liczba rachunków IKE  nie uległa większej zmianie. W sumie w 2008 r. prowadzonych było 853,8 tys. indywidualnych kont emerytalnych, czyli o 6,7 proc. mniej niż w 2007 r. Zgromadzone w IKE  aktywa kształtowały się na poziomie  1,61 mld zł, czyli ich wysokość zmniejszyła się o 13,5 proc. niż w 2007 r.

W wyborze OFE  internauci patrzą na wyniki inwestycyjne funduszy

Najważniejszym kryterium dla przystępujących do OFE internautów są wyniki inwestycyjne funduszu emerytalnego, kolejnym zaś marka firmy - uważa Anna Wróblewska-Karasiuk z firmy PregoFinance. W ostatnim czasie jej firma pozyskała 500 klientów, z których prawie 88 proc.  wybrało cztery najlepsze zarabiające w długim okresie OFE. W tym  44 proc. zdecydowało się na ING, 13 proc. klientów na Polsat, natomiast na Generali OFE  zaś 12 proc. - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 09.02.2009 r.). Zdaniem dziennika, fundusze emerytalne PZU i Warty, pomimo osiąganych przez nie  dość dobrych stóp zwrotu są wybierane czterokrotnie rzadziej. Anna Wróblewska-Karasiuk twierdzi, że wizerunek  OFE PZU czy Warty nie jest za dobry wśród młodych ludzi, którzy przeważnie wybierają OFE przez internet.

Więcej uczestników w OFE

W styczniu br. liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) powiększyła się o blisko 215,3 tys. osób i wynosiła 14,04 mln osób- informuje "Gazeta Ubezpieczeniowa"(www.gu.com.pl z 10.02.2009 r.) za  Analizy Online. W porównaniu z grudniem 2008 r. oznacza to przyrost o 1,6 proc. Na zwiększenie liczby nowych członków niewątpliwie wpływ miało styczniowe losowanie uczestników OFE. Pięć funduszy emerytalnych, które wzięły w nim udział: AIG OFE, Generali OFE, OFE Polsat,  Pekao OFE i OFE Pocztylion uzyskało łącznie  62,9 tys. osób. Spośród OFE biorących udział w losowaniu, najlepiej w ujęciu procentowym zaprezentował się OFE Pocztylion (wzrost o 5,2 proc.). Na dalszych miejscach znalazły się Pekao OFE (wzrost o 4,2 proc.) i OFE Polsat (wzrost o 3,9 proc.). W styczniu natomiast  najsłabiej wypadły fundusze OFE Warta ( wzrost o  0,1 proc.) i Bankowy OFE ( wzrost o 0,2 proc.), które pozyskały odpowiednio: 277 i 740 osób.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT