Będą nowe ulgi zachęcające do oszczędzania w IKE i IKZE ?

Ministerstwo Finansów chce rozpocząć akcję edukacyjną, w efekcie której wzrosłaby stopa oszczędności w gospodarstwach domowych. Konkretne rozwiązania legislacyjne dotyczące dobrowolnego III filaru emerytalnego ma przedstawić wkrótce – informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.09.2013 r.), powołując się na Wiesławę Dróżdż, rzecznika prasowego resortu finansów. Według gazety, "konieczność podjęcia działań motywujących, mających na celu zwiększenie skłonności do samodzielnego oszczędzania ubezpieczonych na przyszłą emeryturę" jest jednym z wniosków przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego". Dziennik pisze, iż "nieoficjalnie mówi się" - w odniesieniu do indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) - o zamianie limitu odpisu z procentowego na kwotowy (teraz wynosi on nie więcej niż 4 proc. podstawy rocznej składki ubezpieczenia emerytalnego za rok ubiegły, czyli maksymalnie 4231,2 zł).  Zniknąć ma też, albo zostać zamieniony na ryczałtowy, podatek przy wypłacie środków z IKZE. Jednak prof. Marek Góra z SGH powiedział gazecie, iż nie spodziewa się " żadnych fundamentalnych rozwiązań".  W jego opinii, najskuteczniej do oszczędzania zachęciłyby nas ulgi podatkowe, ale "tego minister finansów nie wprowadzi, bo nie ma na to pieniędzy".
"DGP" podkreśla, iż jak dotąd  Polacy niechętnie odkładali pieniądze w ramach III filaru. IKE i IKZE zdołały zgromadzić tylko nieco ponad 1,3 mln amatorów, którzy wpłacili na nie ok. 4,6 mld zł, podczas gdy zakładano  uruchomienie 6–7 mln kont IKE i przynajmniej 1,6 mln IKZE. Zaś Izabela Leszczyna, wiceminister finansów tłumaczyła niedawno, że III  filar "nie funkcjonuje tak, jak powinien, nie dlatego, że społeczeństwo nie jest wystarczająco zamożne". Zdaniem  Radosława Gołaszewskiego, dyrektora departamentu zarządzania produktami w AXA Życie, "zmiany w IKZE są potrzebne jak nigdy.(...) bez zmian w systemie – uproszczenia konstrukcji i zaproponowania realnej ulgi podatkowej przy wypłacie z konta – nie ma co liczyć na to, że IKZE stanie się powszechnym narzędziem odkładania pieniędzy".
Gazeta pisze, iż towarzystwa nie zamierzają rezygnować ze sprzedaży IKE i IKZE, licząc,  że rząd rzeczywiście da im do ręki narzędzie, które pozwoli upowszechnić te produkty.

ZUS wypłaci zaległe świadczenia emerytalne  wraz z odsetkami

Bisko 1 mld zł odszkodowań za błąd ministerstwa pracy  wypłaci budżet państwa - zapowiada "Gazeta Wyborcza"(Nr z 13.09.2013 r.). Według gazety, ZUS  wypłaci Polakom wszystkie emerytury zawieszone od 1 października 2011 r. , wraz z odsetkami i z uwzględnieniem waloryzacji. Jednak aby odzyskać zawieszone emerytury, każdy Polak będzie musiał wystąpić ze stosownym wnioskiem do ZUS. Trzeba go  trzeba będzie złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ,  które  przewiduje projekt ustawy, przygotowany przez resort pracy, który dostosowuje obowiązujące obecnie przepisy emerytalne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2012 r., który uznał je za niezgodne z konstytucją.
I tak, w opinii projektodawcy - informuje "GW" - "okres 12 miesięcy jest wystarczająco długi, aby wszyscy emeryci, których obejmuje przedmiotowa regulacja, mogli z niej skorzystać" - tłumaczy resort. Jak podaje "GW", ZUS "będzie miał obowiązek wydania decyzji w ciągu 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji". Natomiast nie mogą liczyć na  pieniądze wypłacone dobrowolnie przez resort pracy (niezależnie od tego, czy ustawa, którą szykuje resort pracy, wejdzie w życie, czy nie) inni poszkodowani, np. ci, którzy po decyzji ministerstwa o zakazie łączenia pensji z emeryturą wybrali emeryturę i musieli zwolnić się z pracy. Będą musieli  pójść do sądu aby dostać odszkodowanie - pisze "Wyborcza".
Nowa ustawa może wejść w życie jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego.
"GW" przypomina, iż zgodnie z przepisami o zakazie łączenia pensji z emeryturą,  emeryci musieli do końca września 2011 r. odejść z pracy. Jeżeli nie, to od października 2011 r. ZUS zawieszał im emeryturę.
Według  ZUS przeciętna miesięczna liczba świadczeń wstrzymanych wynosiła 23 tys. zł. Ogólna kwota niewypłaconych świadczeń to ok. 826 mln zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT