Będą rosły inwestycje OFE w akcje

OFE chcą od maja br. inwestować na giełdzie  nawet 80 proc. nowych składek - donosi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 11.04.2011 r.). Jednak zmiany w ustawie o OFE, które wejdą w życie od maja umożliwią funduszom wyższy poziom inwestycji w akcje. I tak,  OFE  będą mogły inwestować w walory spółek notowanych na parkiecie   42,5 proc. aktywów zamiast  dotychczasowego maximum  40 proc. , a  docelowo – w 2020 roku – nawet 62 proc. Według "DGP", prezesi i zarządzający OFE  deklarują,  że po wejściu w życie zmian większa część składki trafi na giełdę, zwłaszcza .zdecydowanie większa część nowych składek. W opinii Adama Kałdusa, zarządzającego PKO BP Bankowy OFE, " zawsze ostatecznie decydować o tym będzie sytuacja na parkiecie". Zdaniem dziennika, z wyższych limitów skorzysta  "zapewne OFE Polsat", najwięcej ze wszystkich funduszy inwestujący w akcje – często na granicy 40 proc. limitu. Prezesi PTE  prognozują, że udział akcji będzie rósł i w  ciągu najbliższej dekady  takie inwestycje OFE  mogą   wzrosnąć o 20 – 25 pkt proc. A wzrost tych kwot spowoduje - zauważa gazeta -  że "wyniki OFE będą o wiele bardziej wrażliwe na giełdowe hossy i bessy.(...) Przed takimi wahaniami zabezpieczyć miały przyszłych emerytów subfundusze OFE. Ich zadaniem jest dostosowanie inwestycji do wieku oszczędzającego lub jego preferencji. (...) W ostatniej nowelizacji ustawy o OFE nie ma jednak mowy o powołaniu subfunduszy" - twierdzi "DGP". i dodaje, ze znacznie bardziej  pilne jest opracowanie systemu wypłat emerytur, który powinien ruszyć od stycznia 2014 r. Dziennik ostrzega, iż  coraz bardziej prawdopodobne jest  przenoszenie pieniędzy stopniowo do ZUS, a potem wypłata jednej emerytury z I i II filaru z zakładu.

Polacy bardziej zainteresowani oszczędzaniem w IKE

Dyskusja na temat systemu emerytalnego w ostatnich miesiącach  spowodowała większe zainteresowania Polaków przyszłością - pisze "Parkiet"(Nr z 12.04.2011 r.). Według gazety, w porównaniu z końcem ubiegłego roku liczba indywidualnych kont emerytalnych prowadzonych przez instytucje finansowe nieznacznie wzrosła.
Dziennik szacuje  na podstawie  danych zebranych od instytucji finansowych (od 25. banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych oraz domów maklerskich), że  na koniec marca br. prowadziły one ponad 770 tys. indywidualnych kont emerytalnych (IKE). I chociaż  liczba indywidualnych kont prowadzonych obecnie w tych instytucjach jest niższa niż przed rokiem, to jednak nieznacznie, ale wyższa niż na koniec 2010 r. - podkreśla "Parkiet". Zaś  z danych KNF wynika, ze mimo że liczba prowadzonych IKE wyniosła na koniec 2010 r. ponad 792 tys., to zaledwie na prawie 252 tys. konta wpłynęły składki.
Na koniec ub.r. IKE oferowały 46 instytucji. W marcu br.  ze sprzedaży tego produktu wycofał się Bank BPH.
Obecnie - pisze dziennik - " liczba wszystkich kont emerytalnych mogła przekroczyć 800 tyś". Zdaniem Jacka Tyszki, eksperta  DM BOŚ, Polacy  kolejny raz przypomnieli sobie,  "iż wysokość świadczeń z ZUS i OFE zadowoli niewielką liczbę osób, a najlepszą emeryturę zapewnią sobie w przyszłości Ci, którzy sami będą potrafili zadbać o gromadzenie już dzisiaj dodatkowych oszczędności w dobrowolnym, trzecim filarze emerytalnym (IKE i PPE)". 

W marcu OFE zyskały niewielu nowych klientów

W marcu wzrosła  liczba  uczestników otwartych funduszy  emerytalnych o zaledwie 892 osób, do poziomu 15,27 mln na koniec miesiąca. Jak podaje  "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 11.04.2011 r.) za  Analizy Online, w  dotychczasowej historii istnienia OFE tylko raz - w lutym br. -  miała miejsce mniejsza zwyżka, kiedy to  wyniosła "tylko" 833 osób.  Spośród czternastu OFE, w minionym miesiącu wzrost liczby klientów odnotowało osiem funduszy. Najwięcej nowych osób pozyskały AXA OFE (+324 osób) oraz Generali OFE (+173 osób). Natomiast ING OFE drugi raz z rzędu pozyskał najwięcej klientów na rynku pierwotnym – tym razem było to +784 osób. "Wszystkie z tych trzech funduszy wykazały również najlepszą dynamikę nowo otwartych rejestrów" - pisze "GU".
Z kolei klientów straciły  fundusze OFE Pocztylion, OFE Warta oraz Amplico OFE. Podmioty te opuściło odpowiednio -198, -87 oraz -254 osób.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT