Będzie nowela ustawy o emeryturach pomostowych

Do końca 2008 r. pracowników ze specjalnymi uprawnieniami emerytalnymi (za pracę w szczególnych warunkach, np. hutników, energetyków, lub w szczególnym charakterze, np. pilotów czy nauczycieli) obowiązywały przepisy stanowiące, że dla nich wiek emerytalny został obniżony do 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn. Ich okres ochrony przed zwolnieniem rozpoczynał się więc cztery lata wcześniej - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 20.03.2009 r.). Teraz ochrona pracowników uprawnionych do pomostówek zależy  od interpretacji sądów. Ministerstwo chce więc  zmienić przepisy, aby rozwiać wątpliwości. Chodzi o jednoznaczne rozstrzygnięcie - podaje gazeta -  czy takie osoby są objęte czteroletnią ochroną przed zwolnieniem z pracy. A takich przepisów zabrakło w obowiązującej od początku br. ustawie o emeryturach pomostowych, która znacznie ograniczyła liczbę uprzywilejowanych pracowników. Mówi ona jedynie, że wymienionym w niej osobom po osiągnięciu wieku 55/60 lat przysługuje emerytura pomostowa. Nie znalazło się tam stwierdzenie, że dla nich jest to wiek emerytalny. Gdyby się okazało, że firma może bezkarnie zwolnić takiego pracownika, mógłby on stracić bezpowrotnie prawo do emerytury pomostowej, bo np. zabrakłoby mu uprawniającego do niej stażu. Musiałby wówczas przejść na emeryturę na ogólnych zasadach, czyli później. Według dziennika, są już pierwsze przypadki zwolnień osób, które po ich wejściu w życie mogłyby się niedługo starać o pomostówkę. Urzędnicy radzą im wnoszenie spraw do sądu. W resorcie toczą się także prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych, która zagwarantowałaby tym pracownikom ochronę przed zwolnieniem.

Emerytura pomimo kontynuowania pracy u ostatniego pracodawcy

Od 8 stycznia 2009 r. pracownicy mogą ubiegać się w ZUS o emeryturę, pomimo że nadal pracują u dotychczasowego pracodawcy. Według "Gazety Prawnej" (Nr z 18.03.2009 r.), otrzymują oni pensję i emeryturę, jeśli spełnią warunki do jej przyznania przez ZUS. Dotyczy to również osób, które obecnie mają zawieszone prawo do emerytury, bo nie zwolniły się z pracy. Dotychczas takie osoby nie otrzymywały świadczenia z ZUS, jeśli nadal były zatrudnione u dotychczasowego pracodawcy. Nowe, korzystne dla emerytów rozwiązanie jest zawarte w ustawie z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507) - przypomina dziennik.
W styczniu 2009 r.  ZUS wysłał 75 tysięcy listów do osób, które miały zawieszoną emeryturę, informując  w nich, że mogą one złożyć wniosek o ponowne wyliczenie świadczenia emerytalnego. Z informacji, jakie uzyskaliśmy w oddziałach ZUS, wynika, że około 30 proc. osób złożyło już wnioski o wypłatę zawieszonych emerytur. Oznacza to, że na pewno ponad 20 tys. osób odwiesiło swoje świadczenie.

PTE CU potajemnie lobbowało w sprawie obniżenia opłat pobieranych przez OFE

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Commercial Union potajemnie lobbowało w sprawie ustawy mającej obniżyć opłaty pobierane przez OFE - wynika z dokumentu, który resort pracy wysłał: partnerom społecznym, Julii Piterze, pełnomocniczce rządu ds. walki z korupcją oraz Stanisławowi Kluzie, szefowi KNF - podaje "Parkiet" (Nr z 19.03.2009 r.). Według dziennika, w trakcie posiedzenia zespołu działającego w ramach Komisji Trójstronnej, które to jest zamkniętym spotkaniem dla partnerów społecznych ( można tu zgłaszać swoich ekspertów),  PKPP Lewiatan reprezentowany był przez Małgorzatę Rusewicz, która jest członkinią zespołu, oraz  przez Pawła Pytla, wiceprezesa CU PTE. Zaprezentowali oni argumenty, mające przekonać partnerów, że opłaty pobierane przez polskie towarzystwa emerytalne są jednymi z najniższych pośród państw działających w podobnych systemach. Ich wystąpienie to wzbudziło wiele zastrzeżeń i wywołało lawinę pytań. Gazeta pisze, że  PTE CU zarejestrowało się zgodnie z ustawą lobbingową, co było precedensem, a  Pytel znalazł się wprawdzie na liście lobbystów. ale  nie ogłosił tego przed wystąpieniem. PTE CU  - donosi "Parkiet" - ustosunkowując się do zarzutów oświadczyło, iż Paweł Pytel w posiedzeniu uczestniczył jako ekspert Lewiatana  i  nie wygłaszał prezentacji, ale brał jedynie udział w dyskusji oraz odpowiadał na pytania.

Obniżenie opłat od składki zmniejszy przychody PTE

Najnowsza wersja  projektu nowelizacji ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zakłada, że opłata od składki zostanie zmniejszona z 7 do 3,5 proc. - donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 19.03.2009 r.).  Dziennik pisze, że w porównaniu do pierwszych propozycji, zmieniają się rozwiązania dotyczące opłaty za zarządzanie. Chociaż pierwotnie zakładano, że limit tych opłat wyniesie 8,4 mln zł miesięcznie, jeśli OFE osiągnie 20 mld zł aktywów, to tymczasem według najnowszego  projektu  zakładany  limit  ma wynieść 15,5 mln zł po osiągnięciu 45 mld zł aktywów. Zmiany te miałyby wejść w życie od 2010 r.
Komisja Nadzoru Finansowego szacuje,  że po wprowadzeniu zmian, przychody operacyjne PTE spadną w przyszłym roku o blisko 430 mln zł do 1,58 mld zł, a w 2011 - o 477 mln zł do 1,68 mld zł. Przy obowiązujących obecnie przepisach, przychody PTE w latach 2010-20150 wyniosłyby 197,7 mld zł, natomiast po zmianie - 140,5 mld zł. Zysk, według wyliczeń nadzoru, spadłby wtedy ze 144,1 mld zł do 86,7 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT