Będzie reanimacja III filara?

Zdaniem "Dziennika Gazety Prawnej"(Nr z 17.09.2013 r.), rząd chce  reanimować  III filar. Dziennik pisze, iż w tej sprawie najważniejsze jest " załatwienie sporu między resortami finansów i pracy o zmianę ulg na oszczędzanie w III filarze i modyfikację zapisów". Resort pracy chce  wprowadzenia  5-proc. ryczałtowej  stawki podatku od zysków kapitałowych. Natomiast  resort finansów zgadza się na obniżkę, ale stawki PIT do 15 proc.- twierdzi gazeta. "DGP" przypomina, iż obecnie wypłaty z IKZE są opodatkowane według stawek PIT, czyli w zależności od zarobków 18 lub 32 proc. Jednak z informacji dziennika wynika, iż   w kwestii stawki podatku "spodziewany jest kompromis".. Spodziewana jest też  zmiana  limitu oszczędzania na IKZE.  W tym roku to 4231 zł. Teraz limit ma być równy dla wszystkich i wynieść około 4 tys. zł. - informuje dziennik. A opinii Władysława  Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki socjalnej, " IKZE nie sprawdziły się w dotychczasowej postaci, dlatego trzeba uprościć zasady ich działania, by skłonić Polaków do dodatkowego oszczędzania na starość".
"DGP" zauważa, iż "4 tys. zł rocznie, które może być odprowadzane na IKZE, nie wydaje się dużą sumą". Zdaniem resortu pracy,  w związku z tym, iż IKZE jest skierowane do osób, które oszczędzają na emeryturę niewiele lub wcale, limit ten nie musi być duży." I tak oznacza on zwolnienia z podatku ok. 333 zł miesięcznie".
Propozycje dotyczące IKZE zawarte są w rekomendacjach rządu o efektach przeglądu emerytalnego.  Szczegóły rozwiązań obecnie "są szlifowane przez resorty pracy i finansów".

Zmiany w OFE przyniosą oszczędności budżetu państwa w 2014 r. na poziomie 9 mld zł

Resort finansów skłania się ku zakazowi inwestowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w papiery skarbowe innych krajów - powiedział wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. W jego opinii - podaje "Puls Biznesu"(Nr z 13.09.2013 r.), "raczej po zmianach w OFE nie będą one miały możliwości inwestowania w papiery skarbowe innych krajów; byłoby to nielogiczne w związku z tym, że zabraniamy inwestowania w nasze papiery". Zdaniem wiceministra  Kowalczyka,  nie ma powodów, aby zmieniać po zapowiadanych zmianach w OFE regulamin funkcjonowania dilerów rynku pierwotnego papierów skarbowych. Kowalczyk powiedział - pisze gazeta - iż deklaracja pozostania w OFE może być składana nie tylko osobiście w ZUS, ale także listownie, a być może także elektronicznie. "W szczegółach nie jest jeszcze rozwiązana kwestia tego, jak będzie wyglądała deklaracja pozostania w OFE. Na pewno nie będzie tak, że trzeba ją będzie tylko złożyć w ZUS. Na pewno będzie to możliwe także listownie, możliwe że także elektronicznie" . "PB" przypomina, iż rząd chce, aby OFE nie mogły inwestować w obligacje Skarbu Państwa lub obligacje gwarantowane przez Skarb Państwa; zapowiada  ponadto liberalizację polityki inwestycyjnej OFE oraz zniesie benchmarku."
Ministerstwo Finansów liczy, że zmiany w systemie emerytalnym przyniosą w budżecie na 2014 rok skutek szacowany na ok. 9 mld zł,   głównie oszczędności na kosztach obsługi długu publicznego szacowane na ok. 4,8 mld zł. i zmniejszenie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, szacowane na ok. 4,5 mld zł - pisze gazeta Ponadto, z szacunków  resortu wynika, iż  przeniesienie części obligacyjnej OFE do ZUS spowoduje obniżenie długu publicznego w relacji do PKB o ok. 8 proc. w ujęciu unijnym (zgodnie z metodologią UE dług publiczny Polski w I kw. 2013 r. wyniósł 57,3 proc.) i nieco mniej w ujęciu polskim.

DM BPS: zmieni się struktur aktywów OFE


OFE będą musiały przekazać do ZUS 6,8 mld zł netto w 2014 r. przy założeniu, że w OFE w przyszłym roku   pozostanie połowa ich członków - donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 16.09.2013 r.), powołując się na szacunki  analityków  DM BPS.Z kolei Grzegorz Jałtuszyk, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w PTE Warta, tłumaczy w gazecie, iż  przy założeniu , iż "akcji nie można oddać, to tak naprawdę, aby uzupełnić to, co brakuje do poziomu 51,5 proc., trzeba ruszyć depozyty i obligacje korporacyjne. W przypadku niektórych OFE są jeszcze fundusze nieruchomości, ale to jakaś znikoma część aktywów ".Dziennik podaje, iż fundusze będą musiały oprócz obligacji skarbowych i z gwarancjami Skarbu Państwa przenieść także inne aktywa o wartości ok. 8,3 mld zł. Ponadto w związku z mechanizmem zabezpieczającym przyszłych emerytów („suwak") w przyszłym roku do ZUS dodatkowo zostanie przekazanych 4,4 mld zł.
Przy tym, według  DM BPS, w najbliższych latach odprowadzane do OFE składki będą przewyższały „suwak", co częściowo wynika, z tego, że w strukturze społeczeństwa w starszych grupach wiekowych ilość członków OFE jest stosunkowo mała. "Zmienić się powinna struktura aktywów OFE. Po wyłączeniu obligacji skarbowych (i papierów z gwarancjami SP) duży udział będą miały akcje, przez co portfele będą podatne na silne wahania. (...) docelowo w strukturze ich portfela nastąpią zmiany w kierunku bardziej bezpiecznych aktywów, w tym obligacji nieskarbowych. W krótkim terminie możliwe wydaje się zwiększenie zaangażowania OFE w akcje" - twierdzi gazeta. Dopiero  od 2015 r. wartość  „suwaka" ma być  już znacząco mniejsza, gdyż systematycznie będzie przekazywane do ZUS 10 proc. przypisanych aktywów przyszłym emerytom (tym którzy w ciągu 10 lat przejdą osiągną wiek emerytalny). Tym samym wartość „suwaka" skokowo spadnie do 2,3 mld zł - podaje "Rz" za analizą DM BPS.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT