Będzie referendum emerytalne ?

SLD ma już 200 tysięcy podpisów pod wnioskiem w sprawie referendum emerytalnego - informuje  Dariusz Joński,  rzecznik SLD w "Dzienniku Gazecie Prawnej"(Nr z 21.02.2012 r.) . Sojusz nie zgadza się na rządową propozycję wydłużenia wieku emerytalnego do 67. roku życia; chce, by w tej sprawie wypowiedzieli się Polacy - pisze gazeta. W związku z tym  sojusz chce w połowie marca br. złożyć w Sejmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie wieku emerytalnego. "Chcemy zebrać grubo ponad pół miliona " - powiedział Joński. Jego zdaniem - pisze "DGP" -  problemem w Polsce jest brak ofert pracy dla osób powyżej 50. roku życia. ". SLD w najbliższych dniach zaproponuje kilka rozwiązań, które będą miały na celu pobudzenie gospodarki. "Uważamy, że wydłużenie wieku emerytalnego nic nie da. Potrzeba przynajmniej kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy, żeby pobudzić gospodarkę. Uważamy, że tylko i wyłącznie zachęcenie ludzi do pracy i znalezienie miejsc pracy spowodują, że możemy uratować Fundusz Ubezpieczeń Społecznych" . Joński stwierdził - podaje gazeta -  że FUS może mieć w najbliższym czasie ogromny deficyt, w  2013 rok "deficyt prawie 60 miliardów złotych, w 2017 mówi się już o prawie 95 miliardach złotych".
W  referendum  Polacy mieliby odpowiedzieć na "dwa pytania: czy są za podwyższeniem wieku emerytalnego do 67. roku życia oraz czy są za propozycją przejścia na emeryturę kobiet po 35 latach pracy, a mężczyzn po 40 latach". Jak donosi "DGP", własny wniosek w sprawie referendum emerytalnego przygotowała NSZZ "Solidarność".

Trybunał Sprawiedliwości UE: Polska ograniczyła zasadę swobody przepływu kapitału w przypadku OFE

W opinii "Rzeczpospolitej"(Nr z 23.02.2012 r.),   "zwiększenie możliwości lokowania składek przyszłych emerytów poza Polską może być groźne dla naszej gospodarki" . Dlaczego ? Według gazety,  Komisja Europejska przeforsowała swoje stanowisko w sprawie OFE w Trybunale Sprawiedliwości UE. Dziennik przypomina, iż  pod koniec 2011 r. Trybunał orzekł, że Polska ograniczyła zasadę swobody przepływu kapitału, wprowadzając restrykcyjne przepisy dotyczące zagranicznych inwestycji OFE,  zobowiązując do poddania zasadzie swobody przepływu kapitału jedynie pracowniczych funduszy emerytalnych.  Jednak już po podpisaniu traktatu akcesyjnego Eurostat w marcu 2004 r., a więc na dwa miesiące przed formalnym przystąpieniem Polski do UE, dokonał interpretacji statystycznych reguł ESA95 w sposób odmawiający uznania kapitałowych systemów o zdefiniowanej składce za część systemu zabezpieczenia społecznego, co wykluczało możliwość uznania ich za część finansów publicznych. Gazeta podaje, iż  nawet objęcie przez Polskę prezydencji w UE nie zmieniło nic w kwestii klasyfikacji OFE, ponieważ rząd nie umieścił jej na liście swoich priorytetów.  "Istotnym argumentem powtórzonym w orzeczeniu przez Trybunał za Komisją Europejską jest teza, że OFE prowadzą działalność gospodarczą. Jest to jednak teza świadcząca o braku rozróżnienia Trybunału między OFE a  Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym".  Wygląda na to - tłumaczy dziennik - że rząd "nie zdołał wytłumaczyć sędziom konstrukcji prawnych, na których oparty jest polski system emerytalny, odmienny od systemów funkcjonujących w krajach Europy Zachodniej".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT