Będzie zlikwidowanie limitu przychodów dla rencistów

Minister pracy proponuje  zlikwidowanie limitu przychodów dla rencistów – informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 24.01.2008 r.). Według gazety, w tym celu została przygotowana nowelizacja przepisów dotyczących rencistów, która przewiduje dla nich bardzo korzystne rozwiązania. Przed laty bowiem  ograniczono im możliwość dodatkowych zarobków, aby usunąć ich z rynku pracy;  w kraju panowało bowiem wysokie bezrobocie. Gdy więc ZUS przestanie badać, czy dochody rencistów nie przekraczają ustawowych limitów, wielu rozejrzy się za zatrudnieniem – pisze gazeta. Zdaniem  Jacka Męciny, eksperta z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, na którego opinię powołuje się dziennik,  przy braku rąk do pracy każda taka inicjatywa jest krokiem w dobrym kierunku. Większość tych osób ma kwalifikacje w zawodach poszukiwanych na rynku pracy, a dzięki temu, że znajdą zatrudnienie, napłynie też więcej składek na ubezpieczenia społeczne. A dla rencistów, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, przepisy przewidują wiele przywilejów. Poza rentą mogą liczyć na to, że pracodawca dostanie zwrot składek zapłaconych za nich na ubezpieczenia społeczne. Wzrost wynagrodzeń niepełnosprawnych zatrudnionych na etatach spowoduje co prawda zwiększenie składki, ale jest ona w całości refundowana przez PFRON. Natomiast zniesienie limitów zarobków rencistów może przynieść pozytywne i negatywne skutki – uważa Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Z jednej strony zachęci rencistów do podejmowania pracy, z drugiej zaś zwiększy ich oczekiwania płacowe. Część niepełnosprawnych może przez to wypaść z rynku pracy, gdyż zatrudnianie takich osób stanie się mniej atrakcyjne dla pracodawców.

MPiPS: wypłaty z OFE będą na czas

Ministerstwo   pracy  twierdzi, że z wypłatami emerytur z II filara zdąży na czas. Według „Rzeczpospolitej”(Nr z 25.01.2008 r.),  z tą opinią można się zgodzić, chociaż czas  na stworzenie dobrego prawa i organizacyjne przygotowanie tego procesu niewiarygodnie się skrócił. Ważne jest jednak – zauważa gazeta -  by ministerstwo przygotowało dobrą ustawę, najlepiej z jak najprostszymi rozwiązaniami, czytelnymi dla wszystkich uczestników systemu.
Według deklaracji resortu pracy,  tablice dalszego trwania życia potrzebne do wyliczenia wysokości miesięcznego świadczenia będą jednolite dla obu płci, a nie zróżnicowane. Niewątpliwie doprowadzi to do tego – pisze dziennik -  że mężczyźni dołożą się do emerytur kobiet. I może to budzić ich dezaprobatę. Ale podobnie jest w I filarze i nikt z tego powodu nie protestuje. Poza tym zgodnie ze standardami europejskimi w systemie obowiązkowym, a II filar stanowi jego część, osoby w tym samym wieku, które zgromadziły taki sam kapitał, powinny otrzymywać taką samą emeryturę. W opinii „Rzeczpospolitej”, innym  punktem zapalnym są  emerytury małżeńskie, które będą  sporo niższe od świadczenia indywidualnego.

Emerytury z OFE liczone bez zróżnicowania na płeć

Zapadła już decyzja, jakie tablice dalszego trwania życia będą używane do wyliczania przyszłych emerytur z II filaru. Ustalono, że nie powinno się ich różnicować ze względu na płeć. Na takich samych zasadach będą wyliczane świadczenia z II filaru dla obu płci. Projektem ustawy wkrótce zajmie się rząd – donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 25.01.2008 r.), powołując się na .Agnieszkę Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy, odpowiadającą w resorcie pracy za zabezpieczenie społeczne. Według wiceminister, ustawa powinna zostać uchwalona w parlamencie na przełomie kwietnia i maja  br.  Zdaniem Agnieszki Chłoń-Domińczak, „ system ubezpieczeń społecznych jako obowiązkowy nie powinien różnicować ludzi ze względu na płeć czy inne cechy. Żadne rozwiązanie nie jest idealne. I zawsze ktoś, kto krócej żyje, jak choćby palacze, będzie dopłacał”.   Powstanie więc izba rozliczeniowa, która ma zapobiec tzw. antyselekcji, czyli niechęci instytucji wypłacających emerytury do pozyskiwania kobiet jako mniej atrakcyjnych klientów. Izba ustali – pisze dziennik -  współczynnik korekty rezerw tworzonych przez zakłady emerytalne. Więcej pieniędzy na rezerwy będą musiały oddawać te instytucje, które będą mieć wśród klientów więcej panów. To ma zapewnić bezpieczeństwo nie tylko systemu, ale i zakładów emerytalnych.

Analizy Online: Struktura portfeli OFE w 2007 r.

Pobieżna analiza portfeli OFE  pokazuje, że w 2007 r.  zarządzający emerytalnym kapitałem postawili w znacznie większym stopniu na małe spółki. O ile w grudniu 2006 r emitenci wchodzący w skład indeksu WIRR stanowili niespełna 0,5 proc.  portfela papierów udziałowych, o tyle rok później spółki z sWIG80 zajęły w nim 12 proc. – pisze „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  23.01.2008 r.  za  raportem Analizy Online . Według opracowania, zarządzający z OFE wpisali się w ogólną tendencję rynkową, szczególnie widoczną w pierwszej połowie minionego roku, gdy indeksy małych i średnich spółek dynamicznie pięły się do góry. Cześć tego wzrostu była napędzana również emerytalnymi oszczędnościami – twierdzą Analizy Online. Należy jednak podkreślić, że część inwestycji w najmniejsze spółki, zwłaszcza tych największych, pojawiło się w portfelu OFE znacznie wcześniej, jednak emitenci Ci nie byli wówczas kwalifikowani do tego segmentu rynku.. Rosnąca płynność wraz z dużą aktywnością emitentów na rynku pierwotnym sprawiły, że OFE ulokowały w akcjach najmniejszych emitentów ponad 6 mld zł. Spośród 80 spółek tworzących w grudniu 2008 r.  ten indeks,  miejsce w emerytalnym portfelu znalazło 56. Jednocześnie udział żadnego z emitentów nie przekraczał 1 proc.  łącznej wartości portfela papierów udziałowych. Drugą, co do wartości, składową portfela udziałowego OFE stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 o wartości 12,7 mld zł.  Spośród 40 składników tego indeksu zarządzający zainwestowali w akcje 34 spółek. Według raportu,
największą część emerytalnych oszczędności stanowią akcje wchodzące w skład indeksu warszawskich blue chips – WIG20. W tym przypadku w akcyjnych portfelach OFE można znaleźć akcje wszystkich 20 spółek współtworzących ten indeks, a ich łączna wartość to nieco ponad 26 mld zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT