Bez podatku Belki będzie koniec IKE?

Likwidacja podatku Belki spowoduje, że klienci przestaną odkładać pieniądze na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) – twierdzi „Gazeta Prawna”(Nr z 10.03.2008 r.) za Agnieszką Rowińską, kierownikiem ds. produktów inwestycyjnych w PZU Życie. Rowińska sądzi bowiem, że usunięcie tegoż podatku spowoduje utratę przez IKE jedynej cechy, która wyróżniała je spośród innych produktów finansowych, umożliwiających oszczędzanie na emeryturę. Gazeta pisze, że  IKE chcą ratować  jednak osoby związane z rynkiem finansowym. I tak, cytowany przez dziennik Radosław Olszewski, członek zarządu Izby Domu Maklerskiego i prezes Domu Maklerskiego BOŚ mówi, że należy się zastanowić nad ulgą w podatku od osób fizycznych od kwoty wpłacanej na IKE. Jego stanowisko  popiera chociażby Adam Sankowski, prezes PIPUiF, w którego opinii ulga na IKE powinna być odliczana nie od samego podatku, ale od podstawy opodatkowania i wynosić  przynajmniej 12 tys. zł rocznie.

Prawo do wcześniejszych emerytur tylko dla 37 zawodów
 
Listę zawodów, których przedstawiciele wciąż będą mogli przechodzić na nową wcześniejszą emeryturę opublikowała „Gazeta Wyborcza”(Nr z 10.03.2008 r.). Według dziennika, prawo do wcześniejszych emerytur zachowają tylko osoby pracujące w najtrudniejszych warunkach, zaś straci je   blisko 800 tysięcy osób. „Wyborcza” pisze, że wcześniejsze emerytury po staremu będą wypłacane tylko do końca br.  Od 1 stycznia 2009 r. zastąpią je tak zwane emerytury pomostowe, które pozwolą Polakom na kończenie pracy pięć lat przed wiekiem emerytalnym. Jednak prawo do nich będą mieli nieliczni. Na liście jest  tylko 37 rodzajów prac. Na "pomostówkę" będą mogli odchodzić m.in. piloci, kierowcy autobusów w transporcie publicznym, pracownicy platform wiertniczych, maszyniści czy dyżurni ruchu na kolei. W sumie prawo do "pomostówek" będzie przysługiwać mniej więcej 130 tys. osób. Prawo do wcześniejszej emerytury straci ponad 100 stanowisk pracy, na przykład bileterki w kasie PKP, pracownicy Najwyższej Izby Kontroli, dziennikarze i aktorzy. Na liście nie ma też nauczycieli, artystów i części kolejarzy. Razem jest to około 800 tys. osób

KNF proponuje zmiany odnośnie inwestycji OFE

Komisja Nadzoru Finansowego  zapoznała się z informacją odnośnie rekomendacji urzędu KNF, dotyczącej możliwości zmian w zakresie ograniczeń inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych z uwzględnieniem zwiększenia możliwości ekspozycji na ryzyka rynków zagranicznych. Zmiany te miałyby polegać m.in. na wprowadzeniu możliwości korzystania przez fundusze z instrumentów pochodnych czy stopniowym podnoszeniu limitów inwestycji za granicą – pisze „Dziennik.WSJ Polska”(Nr z 08.03.2008 r.). Według Piotra Piłata, dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków Finansowych w Ministerstwie Finansów, kwestia limitów zostanie przedyskutowana w ciągu dwóch tygodni w grupie roboczej przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego.
Propozycje zmian KNF zyskały akceptację branży – zauważa dziennik. Zdaniem Krzysztofa Lutostańskiego, prezesa Bankowego PTE, komisja zasługuje na pochwałę za przedstawienie przepisów potrzebujących zmian w klarowny sposób.
Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING NN PTE, podkreśla z kolei, że KNF nie wskazała docelowego poziomu limitu inwestycyjnego dla OFE.

Potrzeba dyskusji nad zmianami w przepisach o inwestycjach OFE

Eksperci proponują  szerszą dyskusję  na temat propozycji KNF dotyczących zmian w przepisach,  określających możliwości inwestycyjne OFE. Zdaniem prof. Marka Góry z SGH – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 11.03.2008 r.), dyskusja taka jest niezbędna, głównie z uwagi na społeczny charakter systemu, którego dotyczy. Także branża nie ma wątpliwości co do   propozycji możliwych do wprowadzenia natychmiast. Jest to – informuje gazeta – chociażby  podniesienie limitów inwestycyjnych OFE czy wprowadzenie możliwości inwestowania funduszy w instrumenty  pochodne. Natomiast zmiany, na których wprowadzenie potrzeba przynajmniej około jednego  roku, to stworzenie dodatkowych funduszy, zarządzanych przez jedno towarzystwo. Albowiem zgodnie z założeniami reformy emerytalnej,  OFE miały być funduszami typu A, a dodatkowo powstać miały fundusze typu B, przeznaczone dla najstarszych klientów, które miały prowadzić bardziej bezpieczną politykę inwestycyjną. Według prof. Marka Góry wystarczą dwa fundusze, z tym, że w przypadku OFE potrzebne są zmiany, dotyczące m.in. inwestycji zagranicznych.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT