Bomba emerytalna tyka mocniej

Z najnowszych danych ZUS wynika, iż mamy w Polsce znowu  blisko 5 mln emerytów – informuje „Rzeczpospolita”(Nr z 08.2014 r.). Według dziennika, po pięciu latach stabilizacji zaczyna się ziszczać scenariusz, którym  nas od lat straszono. Albowiem w  wiek uprawniający do pobierania świadczeń emerytalnych  wchodzą właśnie roczniki powojennego wyżu demograficznego. A są to, jak podkreśla gazeta, „bardzo liczne roczniki”. Jednak zdaniem  Zbigniewa Derdziuka, prezesa ZUS, "ZUS jest bezpieczny finansowo”.  Derdziuk oświadczył w wywiadzie dla  „Rzeczpospolitej”, iż „w ostatecznym rozrachunku za jego finanse odpowiada budżet państwa". A koszty  rosnącej  liczby emerytur państwo może udźwignąć albo obniżając świadczenia, albo podwyższając składki. Według dziennika tak się od dawna dzieje. Świadczenia po reformie systemu emerytalnego są  niższe niż wyliczane według starych zasad. Natomiast pd   2012 r. została podniesiona  składka rentowa.

Zysk OFE od początku 2014 r. na poziomie 3,6 proc.

W listopadzie  2014 r.  większość otwartych funduszy emerytalnych odnotowała straty. Na 12 OFE tylko  trzy fundusze  wypracowały zysk, zaś pozostałe znalazły się pod kreską – donosi "Rzeczpospolita”(Nr z 03.12.2014 r.), powołując się na Analizy Online.  „Wciąż jednak od początku roku średni wynik OFE jest na plus” i wynosi 3,6 proc. - pisze dziennik. Według  listopadowego rankingu funduszy emerytalnych pierwsze miejsce niezmiennie od trzech miesięcy zajmuje Nordea OFE. Fundusz ten  pod względem wysokości stóp zwrotu wciąż pozostaje liderem zarówno w 12 - jaki i 36- miesięcznym okresie; „jako jedyny, otrzymał najwyższe oceny 5a zarówno w rocznym, jak i 3-letnim horyzoncie” - podaje „Rz”. W opinii gazety, „na uwagę zasługuje, który systematycznie poprawia swoje notowania”.  AXA OFE obecnie może pochwalić się najwyższą notą 5a w 12-mies. Horyzoncie, a licząc od początku roku wypracował najwyższą stopę zwrotu  plus 4,9 proc. Zestawienie funduszy emerytalnych zamykają: ING OFE oraz OFE Pocztylion ( spośród 12 OFE, odnotowały straty w ostatnich 12 miesięcy na poziomie odpowiednio -0,8 proc. i -0,4 proc.). Na koniec listopada br. wartość aktywów OFE   wyniosła prawie 153,1 mld zł,  o 3,6 mld zł mniej niż w październiku.

Trzeci filar emerytalny nadal mało popularny


Trzy czwarte polskich emerytów nie jest zadowolonych ze swojego poziomu życia, a 70 proc. osób aktywnych zawodowo nie oszczędza na przyszłą emeryturę – podaje „Rzeczpospolita”(Nr z 03.12.2014 r.), powołując się na badania .towarzystwa ubezpieczeniowego  Europa. Dziennik przypomina, iż w  ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) osoby pracujące i opłacające składki dzisiaj finansują wypłacane obecnie emerytury. A ze względu na starzenie się społeczeństwa  przy relatywnie niższej liczbie osób w wieku produkcyjnym,  „w perspektywie kolejnych 30 lat ten system będzie borykał się z problemem załatania dużego deficytu FUS”. Tymczasem  Polacy od lat preferują popularne, ale mało efektywne sposoby pomnażania pieniędzy, jakimi są lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe, ze względu na gwarancję bezpieczeństwa kapitału. Natomiast  trzeci filar, z którym  „najczęściej kojarzone są: indywidualne konta emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE)”nie cieszy szczególnym zainteresowaniem.  Tymczasem IKE  zwalnia wypłaty z podatku od zysków kapitałowych (limit wpłat w 2014 r. wynosi 11 238 zł - trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia);  IKZE daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w zakresie PIT (limit wpłat na IKZE na 2014 r. wynosi 4 495,20 zł, czyli 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia). Przy tym  wpłaty na konto będzie można odpisać od podstawy opodatkowania, ujmując je w rozliczeniu rocznym PIT. Jednak jest  to tylko odroczenie płatności podatku – zauważa „Rz” -  ponieważ będziemy go musieli zapłacić w czasie wypłaty środków z konta.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT