Brak kompromisu w sprawie reform służb mundurowych

Rząd chce, aby zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych weszły w życie od 1 stycznia 2012 r. Tymczasem z  kalendarza wyborczego wynika, że najbardziej realnym terminem jest druga połowa przyszłego roku. Przy tym nie ma  pewności, że związki zgodzą się na jego propozycje, albowiem nie są w stanie wypracować jednolitego stanowiska.  Związkowcy ostrzegają zaś, że coraz więcej osób z uprawnieniami emerytalnymi planuje odejście ze służby pod koniec br. - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 20.07.2011 r.). Według gazety, sporny jest  sposób liczenia przyszłej emerytury, min. aby emerytura była ustalana z ostatnich 12 miesięcy wybranych przez funkcjonariusza. Zdaniem Jacka Zakrzewskiego, wiceprzewodniczącego  NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, świadczenie będzie niższe niż obecnie, gdy  policjanci mają ustalane przyszłe świadczenia na podstawie uposażenia na ostatnio zajmowanym stanowisku. Na  to godzą się jednak żołnierze- podaje "DGP". Dziennik podkreśla, że emocje  wywołuje także propozycja likwidacji III grupy inwalidzkiej ( zmiany objęłyby osoby, które już dzisiaj służą w policji, straży pożarnej czy armii) W opinii Wiesława Żurawskiego, przewodniczącego zarządu głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, "nowy system powinien objąć wyłącznie osoby wstępujące do służby. Konieczne jest również ustalanie nowego wykazu chorób zawodowych".

Pracujący emeryt , aby zachować emeryturę - do zwolnienia

Jeżeli osoba, która dziś pobiera emeryturę i mimo to wciąż pracuje na etacie w swoim wieloletnim zakładzie pracy (z którego nigdy się nie zwolniła), chce nadal otrzymywać świadczenie, już  teraz musi się zwolnić z pracy. W innym wypadku ZUS od 1 października zawiesi im wypłatę emerytury - ostrzega "Gazeta Wyborcza"(Nr z 21.07.2011 r.). .Zmiana przepisów wiąże się z nowelizacją ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dodatkowy art. 103a)."Wyborcza" przypomina, że  takiego emeryta obowiązuje zwykle trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Jeżeli więc ktoś nie zwolnił się jeszcze z zakładu, a chce pobierać emeryturę, powinien to jak najszybciej zrobić - radzi "GW". W ostateczności można dogadać sie z pracodawcą, który zgodzi sie skrócić np. do miesiąca okres wypowiedzenia. Spóźnialskim,  gdy ich umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 15 października 2011 r. i w miesiącu tym zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie wypłaty emerytury oraz przedłożone świadectwo pracy (lub zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy) - ZUS  wypłaci emeryturę  od 1 października 2011 r.  za cały miesiąc - twierdzi "GW". Złożenie zaś  wniosku w listopadzie przyniesie wypłatę  emerytury od listopada.
Gazeta przypomina, że " 50 tysięcy emerytów, którzy od 2009 r. łączą pracę z emeryturą, gdy będą chcieli dalej pracować i zrezygnować z emerytury (będzie ona w tym czasie zawieszona), w momencie gdy w końcu powiedzmy w 2013 r. się zwolnią i poproszą ZUS o wypłatę emerytury, będą mogły ją korzystniej przeliczyć - z nową kwotą bazową z roku, w którym wystąpiły o odwieszenie emerytury".
Resort pracy szacuje, że na zmianie przepisów zaoszczędzi 700 milionów zł rocznie.

OFE chcą zwiększenia limitu inwestycji zagranicznych

Otwarte fundusze emerytalne  skarżą się na bariery, które utrudniają im  zakupy za granicą. Tymczasem  przyszłość zagranicznych inwestycji OFE zależy od wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do zarzutów Komisji Europejskiej, że Polska ogranicza inwestycje zagraniczne OFE - donosi "Parkiet"(Nr z 22.07.2011 r.).Dziennik twierdzi na podstawie wyników własnej ankiety, że zdecydowana większość OFE  rozważała w ostatnim czasie lokowanie części środków za granicą. Tym niemniej   lokaty zagraniczne wciąż stanowią nieznaczną część portfeli inwestycyjnych OFE. Z danych KNF wynika, że ich wartość wynosiła w końcu czerwca 2 mld zł, czyli 0,8 proc. aktywów funduszy, zaś dopuszczalny prawem limit inwestycji poza Polską wynosi 5 proc. - pisze gazeta.
Według KNF, w końcu marca br.  11 OFE posiadało w portfelach instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych, głównie w euro i węgierskim forincie, w mniejszym stopniu w dolarach amerykańskich i czeskiej koronie.
Według dziennika, zarządzający OFE uważają, że docelowo za pięć lat limit inwestycji zagranicznych powinien wynosić 20–30 proc. aktywów. Kilka lat temu Rada Rozwoju Rynku Finansowego, działająca przy ministrze finansów, proponowała zwiększenie limitu do 30 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT