Budżet nadal dotuje FUS

Pomimo, iż w 2007 r.  składki ubezpieczeniowe płaciło ponad 700 tys. nowych osób, to wciąż budżet dotuje jedną czwartą emerytur i rent.  Składki ubezpieczeniowe wystarczyły w ubiegłym roku na pokrycie niespełna 74 proc. wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – twierdzi „Rzeczpospolita” (Nr z 20.06.2008 r.). FUS wydał na emerytury, renty i inne świadczenia ponad 119 mld zł, a zebrał ok. 89,4 mld  zł. ZUS, który nadzoruje FUS, opublikował właśnie dane na temat ubezpieczeń społecznych w 2007 r. Zdaniem Aleksandry Wiktorow, byłej wieloletniej prezes ZUS a obecnie doradcy prezesa ZUS, osoby, które zaczynają pracować, a urodziły się po 1969 r., przekazują część składki do OFE, a więc w FUS nie pozostają wszystkie ich pieniądze. Równocześnie rośnie liczba nowych emerytów, którzy uzyskują coraz wyższe świadczenia.  Z danych ZUS wynika – pisze dziennik -  że ponad milion emerytów (z 4,39 mln) i ok. 218 tys. rencistów (z ok. 1,55 mln) ma świadczenia powyżej 1600 zł brutto. Co ósmy świadczeniodawca ma ponad 2 tys. zł. Przeciętnie emerytura i renta wynosi ok. 55 proc. średniego wynagrodzenia.  W opinii Agnieszki Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne, Polska jest  jedynym krajem w UE, gdzie dochody osób po 65. roku życia są wyższe niż ludzi młodych, rozpoczynających pracę. W 2007 r.  około 215 tys. ludzi, czyli  ponad dwa razy więcej osób niż w 2006 r. przeszło na emeryturę. W tym ponad 87 proc. kobiet i 71 proc. mężczyzn dostało wcześniejsze emerytury

Rynek OFE potrzebuje subfunduszy

W opinii Adama Kałdusa, dyrektora biura inwestycji PTE Bankowy  należałoby rozważyć utworzenie subfunduszy o różnych klasach ryzyka w sektorze OFE – wynika z wywiadu udzielonego przezeń dla gazety „Parkiet” (Nr z 20.06.2008 r.). Dyr. Kałdus uważa, że ważne jest również zwiększenie limitów inwestycji zagranicznych oraz dopuszczenie inwestycji w instrumenty pochodne. Jego zdaniem,  należy również wreszcie zdefiniować system wypłaty emerytur i podnieść składkę emerytalną, kierowaną do II filaru.

Nie będzie wpisów ZUS  o dochodzie zerowym?

ZUS prawdopodobnie już wkrótce nie będzie już wpisywać  zerowego dochodu osobom, które pracowały na podstawie umowy o pracę, ale nie mogą udowodnić wysokości zarobków. „Gazeta Prawna" (Nr z 20.06.2008 r.) informuje, iż  posłowie lewicy złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która ma uregulować tę kwestię. Rozwiązanie to popiera resort pracy i polityki społecznej oraz posłowie wszystkich klubów. Około miliona osób będzie mogło więc  wystąpić do ZUS o przeliczenie rent lub emerytur. Także przyszli świadczeniobiorcy będą mogli ubiegać się o ponowne ustalenie wysokości kapitału początkowego. W opinii Anny Bańkowskiej, posła sprawozdawcy projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS,  obecnie obowiązujące przepisy zezwalające ZUS na wpisywanie zera w miejsce dochodu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w sytuacji gdy nie ma dokumentów potwierdzających wysokość zarobków, są niesprawiedliwe. Takiego samego zdania jest Joanna Kluzik-Rostkowska (PiS), była minister pracy i polityki społecznej, obecnie wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej zdaniem, trzeba zmienić przepisy, bo nie można karać pracowników za to, że ich listy płac uległy zniszczeniu.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT