CBOS: wątpliwości Polaków w sprawie przedłużenia wieku emerytalnego

Polacy  mają  więcej wątpliwości mają w sprawie  przedłużenia wieku emerytalnego pań niż panów - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Za podniesieniem wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat opowiada się niespełna jedna piąta Polaków (18 proc.), a kobiet - tylko co dziewiąty respondent (11 proc.) - podaje "Rzeczpospolita" (Nr z 25.04.2012 r.). Z kolei  około 79  proc. dorosłych Polaków jest przeciwnych podniesieniu wieku emerytalnego mężczyzn do 67 lat, a 86 proc. nie popiera podwyższenia wieku emerytalnego kobiet do 67 lat . Według gazety, za rządową propozycją  popierają  mieszkańcy miast liczących ponad 500 tys. ludności (25 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (23 proc.) oraz stosunkowo dobrze sytuowani - o miesięcznych dochodach per capita powyżej 1 tys. 500 zł (21 proc.). Podwyższenie wieku emerytalnego obu płci akceptuje też kadra kierownicza i specjaliści (28 proc.) oraz właściciele firm (26 proc.) - twierdzi dziennik. W ocenie większości ankietowanych Polaków  niezadowalający jest  "uzgodniony przez partie rządzące kompromis w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, zakładający możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę".  Dwie trzecie badanych (66 proc.) sądzi  iż  "w zbyt małym stopniu wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom społecznym". Zdaniem zaś  co ósmego  respondenta (13 proc.) "zawarte porozumienie w zbyt małym stopniu uwzględnia potrzeby budżetu państwa, które wynikają ze starzenia się społeczeństwa", zaś  tylko 11 proc. ankietowanych dobrze ocenia wypracowane przez koalicjantów rozwiązanie.
Przy tym przeważająca grupa badanych "deklaruje, że wybrałaby pracę do 67. roku życia i wyższe świadczenie emerytalne. Nieco więcej niż jedna czwarta badanych z tej grupy zdecydowałaby się raczej na wcześniejsze zakończenie pracy, częściową emeryturę i niższe świadczenie w przyszłości".

ZUS: przeciętna emerytura od marca br.  wyższa o 79 zł

Przeciętna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynosi od 1  marca 2012 r.  ponad 1 768 zł, czyli niespełna 79 zł więcej niż w lutym br. - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 30.04.2012 r.). ZUS szacuje, iż   osoby,  które w 2011 r.  otrzymały pierwszy raz emeryturę,  miały przeciętnie 59 lat i osiem miesięcy.
I tak,  wiek kobiet kończących w zeszłym roku karierę zawodową wyniósł 59,5 lat, natomiast  mężczyzn - 60,1 lat. Oznacza to - twierdzi gazeta -  że w zeszłym roku nieco wydłużył się wiek, w którym na emerytury przechodzą panie (w 2010 roku było to 59 lat). Natomiast  nie zmienił się wiek przechodzenia na emeryturę panów. Okazał się on być  o miesiąc krótszy, ponieważ  w 2010 roku wynosił on  to 60 lat i dwa miesiące - podaje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT