Co czwarty ubezpieczony może mieć problemy z odłożeniem na minimalne świadczenie emerytalne

Nowy system emerytalny wprowadzony w 1999 r. miał zapewnić, że emerytury zostaną dopasowane do możliwości finansowych państwa. Miało tak się stać dzięki zmniejszeniu stopy zastąpienia, czyli relacji emerytury do pensji. Tymczasem, co czwarty ubezpieczony może mieć problemy z odłożeniem na minimalne świadczenie emerytalne - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.05.2013 r.).  Według danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),  na koniec 2012 r. członkami otwartych funduszy było 15 mln 942 tys. osób. Tymczasem w  ZUS faktycznie ubezpieczonych w OFE było 11 mln 755 tys. "DGP" szacuje, iż aż o cztery mln  osób różniła się w 2012 r. liczba członków OFE od liczby faktycznie tam ubezpieczonych rejestrowanych przez ZUS. Jest to różnica między osobami, które mają założone w OFE konta, a tymi, które faktycznie oszczędzały na emeryturę. W " grupie  nieobecnych" - pisze gazeta - są  wszyscy Ci, za których nie są odprowadzane składki, a którzy mają konta w OFE.  Zdaniem  prof. Aleksandry Wiktorow,  Rzecznika  Ubezpieczonych, są wśród nich  "bezrobotni, emigranci, renciści, osoby z zagranicy, które kiedyś okresowo pracowały w Polsce". W opinii dziennika, znaczna część tych osób może mieć w przyszłości problemy z uzyskaniem nawet minimalnego świadczenia, które obecnie  wynosi 831 zł.  Prof. Marek Góra, twórca systemu emerytalnego mówi w "DGP",  iż "ta liczba może się różnić, ale trochę mnie dziwi, że jest aż tak duża".  
Zdaniem  dr Bogusława Grabowskiego,  "w systemie zdefiniowanej składki ta różnica między ZUS a OFE powinna być jak najniższa, a przeciętny czas przebywania w grupie niepłacącej składek jak najkrótszy. Jeżeli ta różnica jest duża, a czas przebywania w tej grupie długi, to współczuję całemu systemowi w przyszłości". Może pojawić się problem  ze zbilansowaniem systemu - ostrzega  "DGP".  Gazeta  przypomina, iż  nowy system daje prawo do emerytury minimalnej osobom, które przepracowały 25 lat i odłożyły przez ten czas składki od co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Ci, którzy tego nie zrobią, dostaną jeszcze mniej lub nic. W opinii Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Credit Agricole,  "pojawi się duża liczba osób o niskich świadczeniach, która będzie wywierać presję na rządzących, by je podwyższyć. (...)To poważne zagrożenie".
Według dziennika, po maju 2011 r., gdy weszła w życie korekta reformy, w ZUS założono subkonta dla 12,6 mln osób. „Liczba osób, którym otwarto rachunki w OFE i co do których nie ma jakiejkolwiek pewności, że będą jeszcze kiedykolwiek podlegać polskiemu ubezpieczeniu, przekracza 3,3 mln (20 proc ogółu)”.

Nie każdy bezrobotny może opłacić samodzielnie składkę na ubezpieczenie społeczne
 
Można zachować ciągłość ubezpieczeń  społecznych nawet po utracie zatrudnienia,  samodzielnie opłacając składki - przypomina "Rzeczpospolita"(Nr z 16.05.2013 r.).
Niestety,  na bezrobociu  znalezienie pieniędzy na opłacenie składki rentowej, emerytalnej i  zdrowotnej  może być bardzo trudne - pisze gazeta. Dlatego też na dobrowolne ubezpieczenie społeczne nie mogą pozwolić sobie wszyscy. Zdaniem dziennika, na samodzielne opłacanie składek do ZUS  decydują się zwykle osoby, które po utracie pracy mają inne stałe źródło dochodów, np. z umów o dzieło, z praw autorskich, z wynajmu lokali itp.

W I kwartale  2013 r. wydatki z FUS stanowiły 5,19 mld zł


Według  "Parkietu"(Nr z 16.05.2013 r.),  przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)  po I kwartale 2013 r. wyniosły 47,23 mld zł,  a wydatki 45,19 mld zł. Gazeta podaje, powołując się na  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, iż  ze  sprawozdania finansowego  FUS za pierwszy kwartał br. wynika, iż " dotacja z budżetu państwa do FUS wyniosła 10,9 mld zł, refundacja z tytułu przekazania składek do OFE 2,49 mld zł, a tzw. przypis składki na ubezpieczenia społeczne 33,49 mld zł".
Natomiast  wydatki FUS na emerytury wyniosły 40,19 mld zł, a  pozostałe świadczenia 4,07 mld zł. Z kolei na  bieżące wydatki przeznaczono w FUS  893,79 mln zł, a odpis na działalność ZUS wyniósł  857,5 mln zł - informuje dziennik.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT