Coraz mniej akcji w portfelach OFE

Fundusze emerytalne były aktywne w kupowaniu akcji pod koniec 2007 r. i na początku br. Jednak w  ostatnich miesiącach ich aktywność na tym polu stopniowo malała. – twierdzi „Rzeczpospolita”(Nr z 26.09.2008 r.).  Według gazety, w lipcu i sierpniu br.  widać znaczącą zmianę w podejściu OFE do inwestycji w akcje. Fundusze zaczęły je wyprzedawać  i tym samym średni ich udział w portfelach spadł do jednego z najniższych w historii poziomów – 27 proc. Zdaniem Michała Szymańskiego, wiceprezesa CU PTE,  sektor zareagował prawidłowo, ograniczając  aktywa o dużym ryzyku. A  sonda dziennika,  przeprowadzona wśród zarządzających wykazała, że "udział akcji może jeszcze spaść i OFE raczej nie będą już w najbliższym czasie ich kupować.
Otwarte fundusze emerytalne powstały w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku.

IKE bardziej elastyczne ?

Rząd chce dwukrotnie podwyższyć kwotę, jaką rocznie będzie można odkładać na indywidualnym koncie emerytalnym. Będzie też można wycofać część środków z rachunku.
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy regulującej sposób oszczędzania na IKE. Przewiduje on – podaje „Gazeta Prawna”(Nr z 24.09.2008 r.) -  że osoby dobrowolnie oszczędzające na emeryturę w 2009 r. będą mogły wpłacić na swoje konto ponad 9,5 tys. zł (w tym roku jest to kwota 4055,12 zł). Roczny limit wpłat na IKE wzrośnie zaś  z półtorakrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do trzykrotności tej wartości – pisze dziennik. W założeniach do ustawy budżetowej na 2009 rok rząd przyjął, że wynagrodzenie to wyniesie 3193 zł. Zdaniem cytowanego przez „GP” Marcina Wojewódki, radcy prawnego, wyższe limity nie spowodują wzrostu liczby oszczędzających . Wojewódka twierdzi, że  praktyka pokazuje, iż oszczędzającym na IKE nie jest potrzebny wyższy limit, bo większość osób nie wykorzystuje nawet połowy obecnego. W jego opinii, realną zachętą do oszczędzania byłoby zwolnienie z opodatkowania środków gromadzonych na IKE. Również  zdaniem Ariadny Auriga-Borówko, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Finansowego Obywateli RP, w interesie przyszłych emerytów jest także spopularyzowanie oszczędzania na emeryturę, a .  rząd powinien skuteczniej zachęcać do dobrowolnego oszczędzania.   Zgodnie z nowelą, osobom oszczędzającym na przyszłą emeryturę łatwiej też będzie wypłacić pieniądze. Po wypłaceniu części pieniędzy z konta umowa nie zostanie rozwiązana (obecnie nie jest to możliwe). Od tej kwoty zapłaci się jednak podatek od dochodów kapitałowych. – zauważa gazeta. 

Dwukrotnie więcej uprawnionych do emerytur pomostowych

Chociaż projekt ustawy , który ma ostatecznie przyjąć rząd  ponaddwukrotnie zwiększa liczbę uprawnionych do pomostówek, związkowcy nadal protestują – donosi „Gazeta Wyborcza”(Nr z 24.09.2008 r.). Wcześniejsze emerytury zgodnie z założeniami reformy z 1999 r. będą obowiązywać tylko do końca 2008 r. Potem będą wypłacane zaś tzw. emerytury pomostowe, ale tylko nielicznym. Według dziennika, dzięki temu budżet ma zaoszczędzić nawet kilka mld  zł rocznie (obecnie przywileje emerytalne kosztują ok. 20 mld zł rocznie). Według najnowszego projektu resortu pracy,  prawo do pomostówek ( kobiety w wieku 55 lat, mężczyźni 60) będzie miało 270 tys. osób, podczas gdy  pierwotny projekt przewidywał przywileje tylko dla 130 tys. osób. Emerytury pomostowe obejmą  m.in.: pilotów, hutników, dokerów  i maszynistów. W ostatniej chwili wpisano na listę też tancerzy zawodowych, kierowników pociągów PKP, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, dyspozytorów ruchu metra, nauczycieli szkół specjalnych, personel domów opieki społecznej. W sumie 60 tzw. stanowisk pracy.  Przywileje stracą nauczyciele liceów i podstawówek, część kolejarzy, dziennikarze.
Tymczasem związkowcy nie  rezygnują ze swoich postulatów i  chcą, aby pomostówkę miał każdy, kto pracuje w trudnych warunkach. Resort pracy jest natomiast  za pomostówkami tylko dla osób, które przynajmniej jeden dzień pracowały przed reformą emerytalną, czyli przed 1999 r.

W 2013 r. będzie w Polsce 7 mln emerytów

Polacy najwcześniej w Unii Europejskiej zostają emerytami - twierdzi „Dziennik.WSJ Polska”(Nr z 24.09.2008 r.). Według gazety, w  Polsce mało kto przechodzi na emeryturę po przekroczeniu 60 lat w przypadku kobiet i 65 - mężczyzn.  Polki odchodzą na emeryturę średnio już w wieku 55,2 lat, zaś mężczyźni  w wieku  57 lat. Gazeta podaje, że w ostatnich 10 latach średni wiek przejścia na emeryturę obniżył się o ponad 3 lata.  W 2007 r. wydatki publiczne na wcześniejsze emerytury wyniosły już 27,8 mld zł. Ta kwota dopłacona z budżetu do systemu ZUS i KRUS  oznacza, że każdy pracujący Polak dopłacał do „młodych emerytów”  210 zł miesięcznie" - ocenia Wiktor Wojciechowski, ekonomista fundacji FOR Leszka Balcerowicza. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  jeżeli nie zostaną wprowadzone zmiany, na finansowanie wcześniejszych emerytur trzeba by znaleźć w budżecie w latach 2020-2025 około 4 - 4,5 mld zł. Natomiast  jeśli udałoby się ograniczyć przywileje dla "młodych emerytów" - wystarczy dodatkowy mld zł.. ZUS szacuje, że w latach 2009-2013 na wypłaty emerytur państwo będzie musiało dopłacić 158 mld zł. To niemal dwie trzecie rocznego budżetu naszego kraju. W przyszłości może być jeszcze gorzej, bo społeczeństwo się starzeje. Dziś mamy 6,2 mln emerytów, a według szacunków GUS w 2013 r. będzie ich 7 mln. To efekt tego, że ogromna rzesza ludzi urodzonych w latach powojennych przejdzie na emeryturę.

Spadła trzyletnia średnia stopa zwrotu OFE

Jeszcze rok temu trzyletnia średnia stopa zwrotu OFE  wynosiła 52,5 proc. Najlepszy OFE zarobił ponad 59 proc., najgorszy - 43,8 proc. "Puls Biznesu" (Nr z 24.09.2008 r.) wyszacował  trzyletnią j stopę  zwrotu OFE (bez ostatniego tygodnia września). Z wyliczenia tego wynika, średnio klienci zarobili 12,3 proc. Najlepszy Pekao wypracował 17,8 proc., najgorszy Bankowy — 7,9 proc. Małe zyski to niejedyny powód do zmartwienia klientów. Według gazety, niskie stopy zwrotu oznaczają, że rośnie ryzyko nieosiągnięcia przez OFE minimalnej wymaganej stopy zwrotu (połowa średniej lub średnia minus 4 pkt proc.). To oznaczałoby dla PTE konieczność dopłaty do rachunku klientów. Dlatego ważniejsze jest unikanie błędów niż przynoszenie klientom potencjalnych zysków – ostrzega dziennik..
W opinii Michała Szymańskiego, wiceprezes CU PTE,  mechanizm minimalnej wymaganej stopy zwrotu  dość dobrze zabezpiecza klientów funduszy przed niewłaściwą polityką inwestycyjną firmy zarządzającej. Problem w tym, że efekty uboczne, jakie powoduje, w długim terminie są niekorzystne dla całego systemu i wszystkich uczestników.
Minimalna wymagana stopa zwrotu miała zmniejszać ryzyko klientów, a tymczasem   ten mechanizm je zwiększa. Albowiem zdaniem Michała Szymańskiego, system wymusza zachowania stadne, które polegają na tym, iż zarządzający patrzą, co robi konkurencja i inwestują w to samo .

A kiedy zakład emerytalny ogłosi bankructwo

Co się stanie, jeśli zakład emerytalny ogłosi bankructwo, a nikt nie zechce przejąć od niego funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych FDEK (trafią do niego nasze oszczędności z II filaru po zakończeniu pracy)? Wypłaty świadczeń emerytom w ostateczności będzie musiał przejąć BGK, któremu rząd chce powierzyć obsługę funduszu gwarancyjnego FDEK – podaje „Parkiet" (Nr z 26.08.2008 r.).  Według wiceminister  A.Chłoń-Domińczak,  sam BGK w czasie konsultacji nie sprzeciwiał się temu rozwiązaniu. Pewnie dlatego, że tylko z tego względu rząd przewidział dla BGK do 3,5 proc. prowizji od przelewanych środków (tyle dostaną zakłady emerytalne).
Rodzi to wiele wątpliwości. Mają je posłowie i  przedstawiciele NBP – pisze dziennik. Według gazety, mielibyśmy bowiem do czynienia z połączeniem w jednej instytucji zadań ubezpieczeniowych i bankowych, a na dodatek BGK nie jest do tego przygotowany .
Upadł zaś  pomysł powołania nowej instytucji – zauważa „Parkiet”.
Jednak zdaniem Krzysztofa Lutostańskiego, prezesa Bankowego PTE  z bankructwem zarządzającego funduszem dożywotnich emerytur możemy mieć do czynienia nie wcześniej niż za 15-20 lat, więc obecnie nie trzeba się przejmować brakiem odpowiedniej instytucji zastępczej, która wypłaci świadczenia. 


Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT