Część banków nie informuje klientów o rzeczywistych kosztach kredytu

W pierwszym półroczu br. banki zarobiły  8,8 mld zł  na prowizjach i opłatach.  "Prowizje są już tak wysokie, że część banków nie informuje klientów o rzeczywistych kosztach kredytu. Inne je ukrywają, dokładając klientom ubezpieczenia do kredytu - twierdzi "Gazeta Wyborcza" (Nr z 10.08.2017 r.). Zdaniem  dziennika, od  kiedy stopy procentowe – a w ślad za nimi maksymalne dozwolone prawem oprocentowanie kredytów – spadły do rekordowo niskich poziomów, bankowcy wywindowali prowizje za udzielenie kredytu niekiedy nawet do ponad 20 proc. "GW" ostrzega, że najczęściej to nie jest  koniec dodatkowych opłat, gdyż  banki często rekomendują ubezpieczenie kredytu. Wówczas  obniżają prowizję, "aby klient miał lepsze samopoczucie", a  kredytobiorca nie płaci bankowi tak wysokiej prowizji, tylko dodatkową składkę ubezpieczeniową. W rezultacie koszt  kredytu,  niezależnie od tego, czy ubezpieczamy kredyt, czy nie, jest zwykle podobny - pisze gazeta. Tyle,  że  większość banków nie informuje klientów o dokładnych kosztach kredytu, a przede wszystkim o wysokości prowizji, zaś w  tabeli opłat i prowizji zamieszczonych na stronach internetowych najczęściej widnieje adnotacja: „Prowizja i oprocentowanie przy pożyczce gotówkowej ustalane są indywidualnie” - podaje dziennik. Według "Wyborczej".  "klient w rzeczywistości  nie wie, jak wysoka jest prowizja, czy musi kupić ubezpieczenie i ile będzie wynosić oprocentowanie kredytu. Jeśli chce porównać oferty kilku banków i wybrać najlepszą, nie jest w stanie tego zrobić". "GW" wyjaśnia,  że  kredyt byłby jeszcze droższy, gdyby klient chciał go spłacić w ciągu  roku. Dlatego też, " jeśli okres, na jaki chcemy wziąć kredyt, jest krótki, to właśnie prowizja, a nie oprocentowanie decyduje o tym, czy oferta jest korzystna" - informuje dziennik.

Skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu musi być jednoznaczne i zrozumiałe dla kredytobiorcy

Wypowiedzenie umowy kredytu musi być jednoznaczne i zrozumiałe - podaje  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 14.08.2017 r.), powołując się na wyrok  Sądu Okręgowego w Poznaniu, który uznał za nieskuteczne  wypowiedzenie umowy kredytu, albowiem  było  niejasne dla kredytobiorcy.  Poznański SO rozpatrywał sprawę klientów jednego z banków, którzy przestali  spłacać kredyt hipoteczny zaciągnięty w walucie obcej - informuje dziennik.  W efekcie bank skierował do nich dwa pisma - jedno z  ostatecznym wezwaniem do zapłaty oraz  drugie,  zatytułowane jako „wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego”,  którego treść "wskazywała na wezwanie do zapłaty, jak i wypowiedzenie umowy" - pisze gazeta. Według "DGP", .ostatecznie sprawa trafiła do sądu, zaś  ten oddalił pozew banku. Sąd uznał bowiem, że umowa kredytowa nie została skutecznie wypowiedziana. "Oświadczenie o wypowiedzeniu nie dość, że było niejasne i niezrozumiałe dla kredytobiorców,  to jeszcze zawierało warunek (...). że spłata zadłużenia do określonej daty spowoduje  ustanie  skuteczności prawnej wypowiedzenia, pozwalając na kontynuację obsługi kredytu". Sąd wytknął też bankowi - informuje gazeta -  że wysłane przez bank do kredytobiorców oświadczenie o wypowiedzeniu umowy było niejasne i niejednoznaczne. Albowiem bank  "najpierw skierował do pozwanych pismo będące ostatecznym wezwaniem do zapłaty, a później kolejne, w którym połączono kolejne wezwanie do zapłaty z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy" - stwierdził sąd. Podkreślił, że  "dodanie warunku do czynności jednostronnej, która kształtuje sytuację prawną innego podmiotu (a za taką należy uznać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy), jest niedopuszczalne". Zaś  „zastrzeżenie niedopuszczalnego warunku pociąga za sobą nieważność wypowiedzenia jako sprzecznego z zasadami współżycia społecznego" - uznał  poznański sąd.

GPW: inwestorzy indywidualni  wrócili na parkiet

W pierwszej  połowie 2017 r.  na parkiecie  Giełdy Papierów  Wartościowych w Warszawie drobni gracze odpowiadali za 18 proc. obrotów na rynku akcji. Tak dobrego wyniku nie było już dawno - informuje "Rzeczpospolita" (Nr z 17.08.2017 r.).Według dziennika,  takie  wysokie zainteresowanie inwestorów indywidualnych akcjami  jak obecnie,  było ostatnio  w I półroczu 2012 r. , kiedy to   udział tych inwestorów w obrotach akcji wynosił 19 proc. (na przykład,   zarówno w pierwszym, jak i w drugim półroczu 2016  drobni gracze odpowiadali  za 13 proc. obrotów). Gazeta  tłumaczy, że  na obecną  sytuację duży wpływ miała dobra koniunktura na  warszawskiej GPW. Jednak dalej największą siłę  na giełdzie  w Warszawie stanowią gracze zagraniczni, którzy w pierwszym  półroczu br.  wypracowali na   warszawskim parkiecie  około  52 proc. obrotów. Inwestorzy instytucjonalni   mieli  zaś  30 proc. udziałów - podaje "Rz".
Zdaniem dziennika,  "detal ożywił się także na rynku pochodnych"  i w  I połowie 2017 r. odpowiadał aż   za 52 proc. obrotu kontraktami terminowymi. Z kolei  inwestorzy instytucjonalni mieli 28 proc., zaś zagranica 20 proc. obrotu kontraktami.

W kredytach korporacyjnych polskie banki są  niekonkurencyjne w porównaniu z zagranicznymi

Jak donosi "Rzeczpospolita"(Nr z 16.08.2017 r.), polskie banki zaczynają przegrywać rywalizację z zagranicznymi o kredyty dla korporacji., które wybierają znacznie tańsze finansowanie. Zdaniem Macieja Relugi, członka zarządu i głównego ekonomisty BZ WBK, widać to  szczególnie w segmencie nieruchomości  w przypadku odnowień kredytów. Konkurencja ze strony instytucji finansowych mających siedzibę poza Polską, a więc niepłacących podatku bankowego - pisze gazeta -  jest silna i wpływa negatywnie na sprzedaż kredytów korporacyjnych przez banki w Polsce, obłożone  podatkiem  od aktywów. Ponadto, polskie banki zwracają uwagę, że duże kredyty dla największych firm trafiają do zagranicznych instytucji finansowych. Zapytani o to przez "Rz" przedstawiciele ING Banku Śląskiego twierdzą,  iż to  zjawisko było widoczne już  w poprzednich latach, ale jak podkreśla   Andrzej Powierża, analityk DM Citi Handlowego,  nasiliło się  "najprawdopodobniej po wprowadzeniu podatku bankowego".  Działające w naszym kraju banki "w tej sytuacji"  stają się tylko pośrednikami w zorganizowaniu finansowania przez ich spółki matki. I tak, bank w Polsce prowadzi sprzedaż, ale kredyt trafia do bilansu jego zagranicznego właściciela - podaje dziennik. W opinii gazety, trudno  jest  jednak oszacować skalę tego zjawiska. Może chodzić także i o takie sytuacje, kiedy "zagraniczny bank działający w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, ale niemający oddziału w Polsce, zwyczajnie wygrywa rywalizację z polskimi bankami".
Łukasz Jańczak, analityk z Ipopemy zauważa, iż  "odpływ kredytów dla korporacji dotyczy głównie firm, które działają za granicą lub są tylko oddziałami grup międzynarodowych w Polsce i mają dostęp do finansowania na zagranicznych rynkach" - podaje "Rz". Zdaniem Jańczaka, z powodu podatku od aktywów, które płacą  funkcjonujące w naszym kraju  banki, " banki zagraniczne są znacznie lepiej pozycjonowane do finansowania niektórych projektów. Chodzi głównie o kredyty w dolarach i euro, które już z powodu niższych stóp są tańsze niż w złotych. (...) Sam wpływ podatku bankowego podnosi koszt kredytu o ok. 50 pkt baz. netto, co jest istotnym kosztem". A firmy biorą kredyt tam, gdzie jest najtaniej – komentuje w "Rzeczpospolitej" Marcin Materna, dyrektor działu analiz w Millennium DM.
W I kwartale 2017 r. banki w Polsce zapłaciły podatek od aktywów w łącznej wysokości 898 mln zł. To więcej niż jedna czwarta wpływów z opłat i prowizji. W 2016 r.  podatek kosztował je mniej (570 mln zł), gdyż  wszedł w życie dopiero  w lutym.

Start  naboru ofert do funduszy PFR NCBR CVC

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zakończył właśnie prace nad przygotowaniem funduszu PFR NCBR CVC - informuje "Puls Biznesu"(Nr z  17.08.2017 r.). PFR spodziewa się, iż do funduszu trafi łącznie ponad 800 mln zł, z czego połowa ma pochodzić z PFR. Jak wyjaśnia dziennik, PFR NCBR CVC jest   pierwszym  "w swoim rodzaju"  funduszem   funduszy  w Polsce, w ramach którego krajowe i międzynarodowe korporacje mają wraz z państwowym wehikułem wykładać pieniądze, przede wszystkim finansować małe i średnie spółki  technologiczne - pisze  "PB".  
Według  gazety,  PFR NCBR CVC  ma utworzyć   6-9 niezależnych funduszy o kapitalizacji 80 -150 mln zł. Poza wsparciem finansowym typu  Venture Capital (VC), przedsiębiorstwa te otrzymają możliwość weryfikacji swoich pomysłów w danej korporacji. Gdy zaś rolę  inwestora prywatnego w funduszu będzie pełnić korporacja międzynarodowa, polskie projekty innowacyjne zyskają dodatkową możliwość szybszej ekspansji za granicę.
Obecnie  rozpoczyna  się  proces naboru ofert do tych funduszy- podaje dziennik.

KNF rekomenduje bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej

Według  Komisji Nadzoru Finansowego (KNF),  sytuacja sektora bankowego w I kwartale  2017 r. pozostawała stabilna - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 12.08.2017 r.).  KNF jednak rekomenduje bankom utrzymanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych instytucji jej wzmocnienie. Nadzór  w "Raporcie o sytuacji banków w I kwartale 2017 r." stwierdził, że taka potrzeba   wynika   z "poziomu ryzyka już zakumulowanego w bilansach banków, jak też źródeł potencjalnego ryzyka znajdujących się w otoczeniu banków i polskiej gospodarki". W opinii KNF, "zapewnienie odpowiedniego poziomu zyskowności pozostaje wyzwaniem dla części banków" - pisze dziennik. Ponadto,  zdaniem nadzoru,  " banki posiadające istotne ekspozycje na rynku walutowych kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych hipotecznie, muszą liczyć się z aktualizacją zaleceń w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego na pokrycie ryzyka związanego z portfelem tych kredytów" - podaje "DGP".
Z raportu  KNF wynika, że w I kw.2017 r.  wynik netto sektora bankowego wyniósł 2.818 mln zł (spadek  o 12 proc. w stosunku do 2016 r.) - informuje gazeta. Obniżenie wyników odnotowano w 217 podmiotach,  skupiających 56,8 proc. aktywów sektora. Jednocześnie "5 banków komercyjnych, 2 spółdzielcze oraz 10 oddziałów instytucji kredytowych"  wykazało stratę w łącznej wysokości 197 mln zł (ich udział w aktywach sektora wynosił 8,1 proc.).
"Obserwowany w ostatnich okresach spadek dochodów w niektórych obszarach, jak też wzrost obciążeń oraz wzrost wymagań regulacyjnych, stanowi istotne wyzwanie dla niektórych banków i wymaga podjęcia przez nie działań, które zapewnią im odpowiedni poziom zyskowności" - podkreśla KNF w raporcie.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT