Czy Polacy zaakceptowaliby nowozelandzki system emerytalny?

Czy system emerytalny zakładający, że ludzie sami oszczędzają na przyszłość, przyjąłby się w Polsce? prof. Witold Orłowski  uważa, że nie zda on  u nas egzaminu. Jak pisze  "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 04.02.2011 r.),   Centrum im. Adama Smitha zaproponowało rozwiązanie, aby zlikwidować OFE i wprowadzić socjalną emeryturę państwową. Zdaniem dziennika,  przypomina to  system obowiązujący w Nowej Zelandii,  gdzie państwowe świadczenie wynosi 30 proc. średniej krajowej pensji (w Polsce  60 proc. ostatniej pobieranej pensji). Dziennik podaje,  iż w Nowej Zelandii  średnie miesięczne wynagrodzenie netto wynosi ok.3 tys. dolarów nowozelandzkich  czyli  6,6 tyś zł. Przy tym "gwarantowana przez państwo emerytura zależna jest od stanu cywilnego emeryta: w przypadku singli wynosi 1,3 tys. dolarów, lecz dla małżeństw już tylko 1 tys. dolarów na osobę netto miesięcznie". Jak podkreśla "DGP", świadczenie to jest całkowicie niezależne od wcześniejszych zarobków emeryta, ani nawet od tego, czy w ogóle za życia pracował; otrzymać je może każdy legalny rezydent kraju, który skończył 65 lat i przemieszkał  w nim przynajmniej 10 lat między 20. a 65. rokiem życia. Gazeta podkreśla, że wprowadzony w 2007 r.  system  zachęcił  do oszczędzania na własną rękę w specjalnym utworzonym w tym celu systemie KiwiSaver, którego gwarantem jest państwo. Na koniec grudnia 2010 r.  w tym funduszu  oszczędzało 1,6 mln obywateli.
W opinii  Roberta Gwiazdowskiego  z Centrum Adama Smitha, "ludzie muszą mieć wybór, co zrobić ze swoimi pieniędzmi. Trzeba codziennie mówić im, że jeżeli nie zaczną oszczędzać, to za emeryturę państwa starczy im na przysłowiową owsiankę".

Tylko OFE Polsat w styczniu 2011 r. z dodatnią stopą zwrotu

W styczniu 2011 r. wszystkie otwarte fundusze emerytalne odnotowały straty z  wyjątkiem Polsatu - donosi "Parkiet"(Nr z 02.02.2011 r.). Dziennik podaje, powołując sie na Pawła Klimkowskiego, członka  zarządu Aviva PTE, iż jest to spowodowane sytuacją na rynku akcji i obligacji w pierwszym miesiącu br. , kiedy to wartość jednostek rozrachunkowych OFE spadła w  o 0,9 proc. Tymczasem  OFE Polsat osiągnął zysk (ok.1,3 proc.) - tłumaczy gazeta - dzięki strukturze portfela inwestycyjnego, w którym ma dużo akcji małych i średnich spółek giełdowych.
Według "Parkietu", najniższą stopę zwrotu w styczniu 2011 r. wypracowały:  fundusz Amplico (minus 1,25 proc.)  oraz OFE PZU Złota Jesień (minus 1,1 proc.).

Mniejsze aktywa OFE

W styczniu 2011 r. łączne środki przeznaczone na przyszłe emerytury z drugiego filara zmniejszyły sie do poziomu 220,9 mld zł, co oznacza dynamikę spadku w stosunku do grudnia na poziomie -0,1 proc.  (-0,3 mld zł) –  podaje "Gazeta Ubezpieczeniowa" (www.gu.com.pl z 03.02.2011 r.) za ekspertami  Analizy Online. W ich opinii, na zmianę wartości aktywów w OFE wpływ miały jedynie dwa czynniki:  środki przekazane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( łącznie 1,8 mld zł) oraz niesprzyjająca sytuacja na rynkach kapitałowych. „Niepewność odnośnie sytuacji finansowej w krajach peryferyjnych strefy Euro, strach przed dalsza eskalacja zamieszek w północnej Afryce oraz, na krajowym podwórku, brak akceptacji inwestorów dla zmian w systemie emerytalnym osłabiły główne indeksy giełdowe.  Wszystko to, przełożyło się na słabe wyniki z zarządzania w OFE i w konsekwencji na zmniejszenie sie ilości aktywów o prawie -2,1 mld zł.” – twierdzą Analizy Online.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT