Dobre wyniki funduszy w najbliższych miesiącach mogą stać się kartą przetargową w walce o klientów

Dobre wyniki funduszy emerytalnych w ciągu najbliższego półrocza mogą zadecydować o tym, ile osób postanowi pozostać w OFE, a ile przejdzie do ZUS - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 16.01.2014 r.). Albowiem dobre stopy zwrotu mogą stanowić jedyny legalny sposób zachęty do pozostania w drugim filarze. Jak  podaje dziennik, sprawił to zakaz reklamowania OFE,  nałożony  na fundusze, który "odciął je od wszelkich możliwości perswazji w tym zakresie".
Według gazety, która powołuje się na Kamila  Artyszuka, analityka Domu Maklerskiego BPS,  OFE są już praktycznie przygotowane na przekazanie do ZUS części swoich aktywów.
"Rz" przypomina, iż  zgodnie z rządową ustawą każdy z OFE przekaże 51,5 proc. swoich aktywów do ZUS. Dokładnie tyle średnio stanowiły obligacje skarbowe w portfelach OFE na koniec 2012 roku. Następnie obligacje skarbowe zostaną umorzone, a OFE staną się agresywnymi funduszami akcyjnymi.  Zaś z  początkiem kwietnia br.  zostanie otwarte tzw. okno transferowe. I tak, do końca lipca 2014 r.  członkowie OFE będą mogli decydować, czy odkładać dalej część składki w funduszu,  czy w całości ma ona płynąc do ZUS.

Rekordowe zyski PTE w 2014 r.?

Rok 2014 r. pod względem zysku  ma być  dla powszechnych towarzystw emerytalnych rekordowy - prognozuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16,91,2014 r.). Jak wyjaśnia gazeta, przyjęta pod koniec ub.r.  ustawa o OFE  "znosi fundusz gwarancyjny, który był zabezpieczeniem na wypadek, gdy PTE musiało dopłacić do rachunków klientów, a zabrakło mu pieniędzy (...) pozostawia tylko podstawową część funduszu zarządzaną przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych". Według "DGP", reszta środków - około miliard złotych - mają zostać zwrócone poszczególnym PTE, w wysokości proporcjonalnej do wartości aktywów netto OFE, którym zarządza PTE. Wypłacona kwota będzie stanowić przychód PTE". Jednorazowo PTE mogą wykazać zaś bardzo wysoki przychód  - twierdzi dziennik. I dodaje, iż  PTE nie chcą wypowiadać się na temat spodziewanych zysków.
"W ocenie Mirosława Gronickiego, członka Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego, miliard z funduszu powinien trafić na rachunki członków OFE". 

Od 1 kwietnia br. członkowie OFE będą  musieli podjąć decyzję , czy pozostać w OFE

Od 1 lutego 2014 r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające wybór między OFE a ZUS. Poczynając od 1 kwietnia br.  przez cztery kolejne miesiące ubezpieczeni obowiązkowo opłacający składki emerytalne będą musieli podjąć decyzję co do przyszłości swoich oszczędności - informuje "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 16.01.2014 r.).  Do wyboru są dwa warianty. "Pierwszy umożliwia przekazywanie składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru bezpośrednio na specjalne subkonto prowadzone przez ZUS. Osoba decydująca się na takie rozwiązanie nie musi nic deklarować ani składać żadnego oświadczenia woli.(...)   brak decyzji jest traktowany jako zgoda na przekazywanie części składek do ZUS" - pisze gazeta. Natomiast osoby zdecydowane  na dalsze kontynuowanie oszczędzania na starość w filarze kapitałowym. muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie. Po raz pierwszy będzie to można zrobić w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r.- podaje "DGP".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT