Droga do OFE samodzielna, bez akwizytora

W opinii Komisji Nadzoru Finansowego, obecnie  zapisanie się do konkretnego otwartego funduszu emerytalnego  powinno być prostsze i szybsze, ale  inicjatywa  w zakresie uzyskania członkostwa lub zmiany OFE  musi wyjść od osoby zainteresowanej. Nikt już nie przyjdzie do nas i nie będzie oferował członkostwa w określonym OFE - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 05.04.2012 r.), powołując się na  Wojciecha Wyszyńskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Nadzoru Inwestycji Emerytalnych w Komisji Nadzoru Finansowego. Według Wyszyńskiego, zmiana przepisów,  obowiązująca  od 1 stycznia 2012 r.  znosi możliwość prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz OFE. Oznacza to - przypomina gazeta -  że teraz osobiście odpowiadamy za wszczęcie procedury przystąpienia lub zmiany funduszu emerytalnego. Ponadto, przystąpienie do OFE lub jego zmiana może dokonać się tylko w trybie korespondencyjnym. Wymaga jednak świadomej decyzji od  zainteresowanego i podjęcia z własnej inicjatywy kilku prostych działań.  "Wystarczy jeden kontakt z wybranym funduszem (np. telefoniczny lub przez Internet), aby na wskazany przez zainteresowanego adres trafił komplet dokumentów, które po wypełnieniu, podpisaniu i odesłaniu do funduszu stanowią podstawę do uzyskania członkostwa w wybranym OFE" - podaje "Rz". I podkreśla, iż  jest to szczególnie istotne w przypadku zmiany funduszu. Albowiem w nowej procedurze zmiany funduszu "wystarczy podpisać umowę z nowym funduszem, a całą reszta postępowania odbywa się już za pośrednictwem nowego funduszu".
O wszelkich zmianach danych zawartych w umowie członek musi informować swój fundusz na piśmie.

Wątpliwości pracodawców w sprawie prawa pracowników do emerytur pomostowych

Blisko 379 tys. osób może mieć prawo do emerytur pomostowych. Tymczasem co trzecia firma skontrolowana przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) nie wie, jak oceniać ryzyko występujące na konkretnym stanowisku pracy - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 10.04.2012 r.). Pracodawcy nie wiedzą, w jaki sposób określać wartości np. wydatku energetycznego w czasie wykonywania konkretnej pracy. Brak jest  konkretnych ustaleń i opisów w ocenie ryzyka zawodowego oraz wyników badań i pomiarów czynników. Zdaniem Andrzeja Radzikowskiego, wiceprzewodniczącego OPZZ - pisze "DGP" - "po trzech latach obowiązywania przepisów o emeryturach pomostowych firmy nadal mają problem z ustaleniem, czy zatrudnieni wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W efekcie wielu pracowników wcale nie jest wpisywanych do ewidencji prowadzonej przez ZUS".  Jedynym z powodów nieewidencjonowania pracowników jest m.in. błędne przekonanie pracodawców, że tylko osoby wykonujące prace wymienione w załącznikach stale lub w ciągu pełnej zmiany roboczej mają prawo do takiego wpisu -  twierdzi dziennik, powołując się na Karolinę Główczyńską-Woelke, wicedyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Inspektoracie Pracy.  Podnosi się także  kwestię uprawnień do świadczeń dla tych osób, które jeśli nie były zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, w przyszłości nie nabędą prawa do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej.
Według  gazety, "w  latach 2010 – 2011 do PIP wpłynęło 3870 skarg na nieumieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, z czego w 1093 sprawach pracodawcy musieli umieścić pracownika w wykazie. Tylko dwie sprawy skończyły się odebraniem uprawnień pracownikom".

KNF: trzyletnia przeciętna stopa zwrotu OFE na poziomie 31,628 proc.

Przeciętny wynik otwartych funduszy emerytalnych w ostatnich trzech latach   wyniósł 31,628 proc., a  minimalna stopa zwrotu to 15,814 proc. - podaje "Rzeczpospolita"(Nr z 05.04.2012 r.), powołując się na komunikat  Komisji Nadzoru Finansowego. Dziennik przypomina, iż  nadzór finansowy publikuje dwa razy w roku  zestawienia prezentujące osiągnięcia inwestycyjne funduszy emerytalnych w okresie trzech lat. "Ma to na celu m.in. wyrównanie strat klientom jeśli fundusz źle inwestował". Z ostatniego zestawienia za okres od końca marca 2009 r. do końca marca 2012 r. wynika więc, że wszystkie fundusze wypracowały minimalny wymagany prawem wynik, czyli żadne towarzystwo emerytalne nie musi dopłacać do kont klientów funduszu emerytalnego- pisze gazeta. I tak, sześć instytucji miało wynik lepszy niż wyniosła średnia stopa zwrotu. Najlepszy w tym zestawieniu fundusz  ING zarobił  dla klientów 33,765 proc., a najsłabszy Pocztylion 27,558 proc. (w  losowaniu klientów w lipcu br. wezmą udział Amplico, PKO BP Bankowy i Generali).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT