Duże zainteresowanie instytucji finansowych prowadzeniem IKZE

Większość instytucji finansowych zaoferuje klientom od stycznia 2012 roku dobrowolne indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Firmy juz liczą na zyski z dodatkowych inwestycji Polaków - pisze "Rzeczpospolita"(Nr z 17.04.2011 r.). Zdaniem Piotra Szczepiórkowskiego, wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, firma jest  zainteresowana  "wykorzystaniem możliwości, jaką jest wprowadzenie ulgi w PIT na dodatkowe oszczędności emerytalne. Polacy chętnie wykorzystują ulgi w PIT".  Z badań GfK dla "Rz" wynika, że chęć oszczędzania na IKZE deklaruje jedna trzecia Polaków. Dziennik przypomina, iż  rząd zaplanował możliwość tworzenia IKZE przy okazji ostatnich zmian w systemie emerytalnym. Konta będą mogły oferować domy maklerskie, banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, a także powszechne towarzystwa emerytalne (zarządzają OFE). Nowy produkt pojawi się w ofercie Pioneer Pekao TFI. Myślą o tym także inne spółki z grupy Pekao (PTE, dom maklerski oraz bank) oraz Polbank. czy  grupa Generali. Gazeta pisze, ze  "wśród towarzystw emerytalnych IKZE chce wprowadzić Pocztylion-Arka, rozważają to Axa oraz PKO BP Bankowy. Zamiar oferowania konta deklarują choćby KBC Securities, DM Banku BPS czy DM BDM. Rozważa to Biuro Maklerskie DnB Nord czy DM BOŚ" , a  nie wykluczają towarzystwa TFI: BZ WBK, Millennium, Idea, Skarbiec czy Union Investment. W opinii dziennika, poważnie o wprowadzeniu IKZE myśli także grupa ING, BRE (mBank i BRE Ubezpieczenia), spółka emerytalna i ubezpieczeniowa Nordei czy Millennium Bank, zaś ostatecznych deklaracji nie przedstawia jeszcze grupa PZU. IKZE nie chce zaś oferować część banków (Bank BGŻ, Bank BPH, Bank Pocztowy czy Alior Bank), a część instytucji czeka jeszcze na szczegóły rozporządzenia dotyczące IKZE.
Eksperci podkreślają - zauważa "Rzeczpospolita"- że oferowanie nowego konta będzie opłacalne dla instytucji finansowych, jeśli okaże się to produkt masowy.

Ubezpieczony może cofnąć wniosek o świadczenie emerytalne

Niektóre osoby z przyznaną w lutym br.  emeryturą lub rentą, a  które chcą skorzystać ze świadczenia ustalonego według nowej kwoty bazowej, mogą jeszcze wycofać wniosek o świadczenie- twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna"(Nr z 19.04.2011 r.). Od 1 marca 2011 r. obowiązuje nowa kwota bazowa - 2822,66 zł i  wyższa od poprzedniej o 105,95 zł -  od której ustalane są emerytury i renty. A  ZUS oblicza emeryturę lub rentę z uwzględnieniem tej kwoty dla osób, które prawo do tego świadczenia nabywają po 28 lutego 2011 r.- podkreśla gazeta. Według "DGP", wycofać wniosek  można  najpóźniej do dnia uprawomocnienia się decyzji emerytalnej, tj. w ciągu miesiąca od dnia jej doręczenia. "W razie skorzystania z tej możliwości i wystąpienia z ponownym wnioskiem już w czasie obowiązywania nowej kwoty bazowej ZUS zastosuje tę kwotę do obliczenia świadczenia, o które ponownie wnioskuje. Wnioskodawca musi jednak liczyć się z tym, że nie otrzyma emerytury lub renty za okres przypadający przed 1 marca 2011 r." Ponadto w takim przypadku przyznane przez ZUS świadczenie nie może być podwyższone w ramach marcowej waloryzacji wskaźnikiem 103,1 proc.

Ze zmianami  w OFE  także zmiany podatkowe

Zdaniem "Dziennika Gazety Prawnej" (Nr z 19.04.2011 r.), wypłaty z III filaru emerytalnego i subkont ZUS będą opodatkowane. Gazeta podaje, iż zmiany w systemie emerytalnym, wprowadzające indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)  oraz subkont tworzonych w ZUS pociągają za sobą także nowelizację przepisów podatkowych. Przewiduje ona  zwolnienie z podatku od spadków i darowizn wypłat z subkont, a  podatnicy oszczędzający w IKZE  będą  zaś mieli możliwość skorzystania z ulgi w PIT - pisze "DGP".
Zmiany w OFE wejdą w życie 1 maja br. I tak, składka do OFE zmniejszy się z 7,3 proc. do 2,3 proc., a jej pozostała część będzie gromadzona na subkoncie w ZUS. Informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłat  mają być rejestrowane nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania składki.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT