Duże zyski dla akcjonariuszy PTE

"Rzeczpospolita"  (Nr z 19.04.2010 r.)policzyła, ile pieniędzy mogą otrzymać w tym roku właściciele otwartych funduszy emerytalnych z zysku wypracowanego w 2009 r. Dziennik szacuje, ze  może to być kwota wyższa niż za 2008 r. o około 100 mln zł i zbliżona do 700 mln zł.. Ponad połowę z 700 mln zł dywidendy z tej branży zgarną akcjonariusze funduszy Aviva i ING. W przeciwieństwie do większości instytucji finansowych, które w ciężkim 2009 r. miały gorsze wyniki (np. o mniej więcej jedną trzecią zysku spadły bankom), PTE mają się nieźle. Jednak - w opinii gazety -  może to  być ostatni tak dobry rok  W przyszłym roku dywidendy nie będą już aż tak wysokie. Przychody i wyniki towarzystw będą bowiem słabsze. Z początkiem br. spadła wysokość opłat pobieranych przez nie (np. opłaty od składki o połowę), a to przekłada się na niższe wyniki finansowe.
Rok temu akcjonariusze powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) otrzymali  604 mln zł dywidendy z zysku w wysokości 740 mln zł (w 2009 r. łączny zysk 14 towarzystw wyniósł 760 mln zł). Jeśli  przyjąć, że procentowo do zysku netto dywidenda będzie  taka sama jak w ub.r., to Aviva wypłaci jego całość, czyli ponad 203 mln zł. W przypadku ING może być to kwota ok. 240 mln zł przy wyniku 257,5 mln z, a w przypadku Amplico (w 2009 r. wypłaciło 45 proc. zysku z 2008 r.) będzie to kwota ok. 30 mln zł (zarobiło mniej niż 69 mln zł).-szacuje dziennik. Według gazety, nie wiadomo, jakie decyzje zapadną po spotkaniu właścicieli towarzystw Aegon i Allianz (Aegon jedyny raz dywidendę wypłacił w 2005 r.; Allianz nigdy).. Prawie 117 mln zł trafi natomiast do PZU Życie, jedynego akcjonariusza PTE PZU (będzie to cały ubiegłoroczny zysk.).
Na zastrzyk gotówki nie mają co liczyć właściciele towarzystw: AXA, Warta, Nordea, Polsat i PKO BP Bankowy -twierdzi "Rzeczpospolita" ( AXA jako jedyne towarzystwo miało w ub.r.  stratę, a cztery pozostałe,  wciąż nie pokryły strat z lat ubiegłych).

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT