Dywidenda z PTE przekroczy 650 mln zł

Powszechne towarzystwa emerytalne zarobiły w 2008 r.  740,2 mln zł – podaje „Rzeczpospolita” (Nr z 26.03.2009 r.), powołując się na dane z raportu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W ten sposób PTE  poprawiły się w porównaniu z  2007r., kiedy to zarobiły 696,25 mln zł. Z tej kwoty wypłacono akcjonariuszom 530,8 mln zł w formie dywidendy. Towarzystwa, które zdecydowały się w ub.r. na wypłatę premii z zysku to: CU, ING, PZU, AIG, Pocztylion-Arka i Pekao Pioneer. Dziennik szacuje, że w br. dywidenda z PTE może wynieść nawet  650 mln zł.
Według "Rzeczpospolitej", jej wypłatę z pewnością będą rekomendować zarządy Pocztylion-Arka PTE (ok. 17,5 mln zł) i Generali (25 mln zł), a może i Allianz, który pokrył już straty z lat ubiegłych. Towarzystwo to zamknęło 2008 r. zyskiem w kwocie 13,8 mln zł. Na wypłatę dywidendy nie mają co liczyć natomiast akcjonariusze Bankowego, Nordea, Polsatu i Warty. Wszystkie te PTE mają do pokrycia łącznie 688,5 mln zł strat z lat ubiegłych. Podobnie ma być w przypadku Axa (strata w 2008 r.) i Aegon (zysk zostanie przekazany na  kapitał zapasowy).
Jak szacuje  KNF,  średnie koszty ponoszone przez klientów OFE ukształtowały się one na poziomie 1,5 proc. (1,45 proc. w 2007 r.), co nadzór  tłumaczy wysoką dynamiką wzrostu przychodów PTE (głównie z opłaty od składki) i zmniejszaniem się wartości aktywów OFE przez spadki na giełdzie. Wskaźnik ten będzie jednak malał - twierdzi dziennik.

Zabraknie 5 mld zł w ZUS na renty i emerytury

W 2009 r. wpłynie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o 5 mld zł mniej, niż zakłada rząd. Wzrost wynagrodzeń i zatrudnienia będzie niższy, niż przyjęto przy konstruowaniu planu finansowego FUS, zawartego w ustawie budżetowej - informuje "Gazeta Prawna"(Nr z 27.03.2009 r.). Według dziennika, ZUS nie wyklucza w związku z tym, że w drugiej połowie roku będzie  musiał zaciągnąć kredyty w bankach, aby pokryć deficyt FUS.
Rząd, przygotowując w ubiegłym roku ustawę budżetową na ten rok, przyjął, że w 2009 roku wynagrodzenia wzrosną o 6,6 proc., a zatrudnienie o 2 proc. Jednak do tej pory nie skorygował tych założeń - pisze "Prawna", a wpływy do FUS są planowane na ich podstawie. Tymczasem eksperci są zgodni, że tak optymistyczne wskaźniki makroekonomiczne są nierealne.
Z sondy przeprowadzonej  wśród ekspertów i ekonomistów wynika, że w 2009 r. zmaleć może liczba pracujących, a płace nie będą rosły w takim tempie, jak założył rząd. Średnie prognozy wskazują, że wynagrodzenia wzrosną maksymalnie do 4,6 proc., a liczba osób pracujących zmniejszy się o 1 proc. Razem wzrost tych dwóch parametrów będzie więc niższy o 5 proc., niż zakłada rząd. Zdaniem prof. Elżbiety Kryńskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, pensje maksymalnie wzrosną o 5 proc. a  wzrostu zatrudnienia raczej nie można się spodziewać.

Reforma KRUS zwolniła ?

Komisja Trójstronna nie przygotuje założeń reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników.  Podjęto  decyzję, że zespół ubezpieczeń społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społecznych Gospodarczych nie będzie dalej pracować nad reformą systemu ubezpieczeń społecznych rolników  - donosi "Gazeta Prawna"(Nr z 27.03.2009 r.). Dziennik przypomina, że we wrześniu ub.r. premier Tusk powołał specjalny zespół kierowany przez ministra Michała Boniego, a  prace tego zespołu są zaawansowane.  Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy rolnicy będą płacić wynosi 10 proc. emerytury podstawowej. Natomiast rolnicy posiadający gospodarstwa, których obszar przekracza 50 ha przeliczeniowych, będą opłacać dodatkową miesięczną składkę. Jednak nawet właściciele gospodarstw ponad 300 ha będą opłacać maksymalne składki w wysokości 391,56 zł miesięcznie.    Według ekspertów niewiele zmieni przyjęta przez Sejm podwyżka składek dla rolników posiadający gospodarstwa rolne powyżej 50 hektarów. Według prof.  Katarzyny Duczkowskiej-Małysz te zmiany mają wyłącznie charakter kosmetyczny.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT