Emeryt czynny zawodowo dopiero w kwietniu 2013 r. otrzyma świadczenia z ZUS

Osoby, które zrezygnowały z łączenia pracy zawodowej z pobieraniem emerytury, wybierając aktywność zawodową dopiero w kwietniu 2013 r. będą mogły ponownie otrzymywać świadczenia z ZUS.  Prawo do nich uzyskają po złożeniu wniosku w tej sprawie oraz zwolnieniu się z pracy u dotychczasowego pracodawcy - podaje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 11.10.2011 r.). Gazeta przypomina, iż  od 1 października 2011 r. obowiązuje tzw. prezydencka nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), która wprowadziła  specjalne zasady przeliczania emerytury dla osób, które od 8 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. nie rozwiązały stosunku pracy ze swoim dotychczasowym pracodawcom a jednocześnie otrzymywały świadczenia z ZUS. Jednak - podkreśla "DGP" - z  nowych regulacji mogą jednak skorzystać wyłącznie ci,  którzy do końca września br. pobierali emeryturę, łącząc ją z pracą zawodową, a dopiero od 1 października br. wybrali zatrudnienie. Według nowej regulacji,  " ta ostatnia grupa ma prawo wyłącznie do ponownego przeliczenia emerytury, lecz dopiero po przepracowaniu 30 miesięcy. W przypadku osób korzystających z tzw. prezydenckiej ustawy, osoby te nie mogą pobierać w tym okresie emerytury".
Ponadto, nowela  ustawy wprowadza możliwość ponownego ustalenia emerytury przy jednoczesnym wykorzystaniu części rozwiązań obowiązujących w dniu złożenia pierwszego wniosku o emeryturę (w okresie od 8.01. 2009 r. do 31.12. 2010 r.). W takim przypadku w wyniku przeliczenia zmienia się wysokość świadczenia, do którego osoba zainteresowana była już uprawniona. Jednak z takiego rozwiązania można  skorzystać tylko raz.  "Pobierający emeryturę obliczaną, po przepracowaniu 18 miesięcy będą mogli otrzymać świadczenie obliczane na podstawie aktualnej kwoty bazowej. Taki sposób wyliczania dotyczy części socjalnej tej nowej emerytury. Wielkość ta, występująca wyłącznie w przypadku emerytur ze starego systemu, stanowi 24 proc. kwoty bazowej" - zauważa dziennik.

Emeryt pracujący  w kilku firmach musi dostarczyć do ZUS informacje o zwolnieniu z pracy we wszystkich zakładach pracy

ZUS  zawiesił wypłatę świadczenia osobom, które pracując u kilku różnych pracodawców, dostarczyły informację o zwolnieniu z pracy tylko u jednego z nich - informuje "Dziennik Gazeta Prawna" (Nr z 11.10.2011 r.).  Gazeta wyjaśnia, iż zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczony musi rozwiązać stosunek pracy u wszystkich pracodawców, u których był zatrudniony przed nabyciem prawa do emerytury.  Jeżeli więc świadczeniobiorca do 30 września br.  nie zwolnił się we wszystkich firmach, gdzie pracował, ZUS miał prawo wydać decyzję zawieszającą wypłatę emerytury od 1 października. Zakład przywróci wypłatę świadczenia  na wniosek zainteresowanego dopiero po zwolnieniu się u wszystkich pracodawców.
Gazeta podaje, iż  już 16 września III oddział ZUS w Warszawie wydał emerytowi (imię i nazwisko do wiadomości redakcji) łączącemu pracę zawodową z pobieraniem świadczenia decyzję o zawieszeniu jego wypłaty.  Powodem jej zawieszenia było to, że ubezpieczony co prawda zamierza rozwiązać stosunek pracy z jednym z pracodawców (był zatrudniony w dwóch firmach), ale dopiero od 31 października br. ZUS uzasadnia - podkreśla "DGP", powołując się na Jacka Dziekana, rzecznika prasowego ZUS -  iż  miał prawo wysyłać wcześniej decyzje o zawieszeniu wypłaty świadczenia, " jeżeli dysponował pisemną informacją, że emeryt nie zwolni się pracy do końca września, ale zrobi to w późniejszym terminie".

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT