Emerytura: wypadkową zebranych składek emerytalnych i decyzji polityków

W opinii "Rzeczpospolitej" (Nr z 08.07.2014 r.) dla ubezpieczonych ważniejsza  jest wysokość przyszłego emerytalnego  świadczenia , jaką będą otrzymywać ze swoich składek, a nie sposób, w jaki odprowadzane na konto emerytalne środki  są zarządzane. Jednak  to, "że składki są przekazywane na bieżąca wypłatę świadczeń ma też znaczenie dla wysokości naszych przyszłych świadczeń" - podkreśla dziennik.
Gazeta przypomina, iż  nasz  obecny  system emerytalny na który płacimy obowiązkowe składki,  systemem o zdefiniowanej składce. Emerytura zależy więc od tego jak długo będziemy płacili składki, w jakiej wysokości i kiedy zaczniemy dostawać świadczenie. "Jeśli będziemy płacili dużo i długo, to na naszym koncie zostanie zapisana większa kwota niż gdybyśmy płacili mało i równie długo. Gdy skończymy karierę zawodową uzbierana przez nas kwota będzie podzielona przez potencjalny średni czas życia (a więc pobierania świadczenia) i w ten sposób obliczana zostanie emerytura" - wyjaśnia "Rz".  Jednak środki  w ZUS nie czekają na koncie, aż ubezpieczony przejdzie na emeryturę, nie są inwestowane, ponieważ są na bieżąco wydawane na emerytury starszego pokolenia. "Każdy więc płaci składki dla siebie i na swoje przyszłe świadczenia (...), ale też płaci na emerytury dla starszego pokolenia. Nam pozostają zapisy na kontach. By nie traciły na wartości – są waloryzowane" - pisze gazeta. I podkreśla, ze oba " elementy repartycyjnego powszechnego systemu: solidaryzm międzypokoleniowy i waloryzacja nieco zaburzają prosty mechanizm emerytalny". Ponadto,  w wielu przypadkach obecni emeryci dostają świadczenia (stanowiące przeciętnie 60 proc. ich ostatnich zarobków), znacznie wyższe niż wynikałoby to ze składek, jakie płacili. W efekcie  w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS),  z którego wypłacane są emerytury, co roku pojawia się dziura. A  państwo jako gwarant wypłaty emerytury – dofinansowuje FUS z budżetu. Stąd prognozy - zauważa "Rz" - że FUS stanie się w jakiejś perspektywie bankrutem, tym bardziej, że składek jest za mało nie tylko na emerytury, ale także na renty.  A  państwo  może ingerować w wysokość przyszłej emerytury  przez zapisy o waloryzacji. Przy tym  obecny system waloryzacji jest skomplikowany: inny wzór dotyczy wypłacanych świadczeń, inny zapisów na obu emerytalnych kontach ubezpieczonych w ZUS.

KNF  ingeruje w politykę inwestycyjną  OFE


Jak donosi "Rzeczpospolita" (Nr z 03.07.2014 r.), Komisja Nadzoru Finansowego  może wymusić na  otwartych  funduszach emerytalnych wyprzedaż akcji wartych niemal 1,4 mld zł. Nadzór wydał bowiem  wydała opinię w sprawie lokowania aktywów OFE  w akcjach zagranicznych. Zgodnie z opinią KNF, "podział aktywów na zagraniczne i krajowe będzie teraz ustalany według waluty, w której denominowane są akcje danej spółki, a nie miejsca notowania" - informuje dziennik.  gazeta przypomina, iż dotychczas akcje firm zagranicznych notowane na GPW traktowane były jako aktywa krajowe. Zmiana oznacza zaś, że "niektóre OFE mogą mieć więcej akcji zagranicznych niż dopuszczalny poziom. Dotyczy to dwóch funduszy: ING i PZU, które według nowej metodologii mają odpowiednio 12,9 proc. i 11,4 proc. aktywów w papierach zagranicznych".

Na przekazanie składek przez PTE do innego OFE   niezbędna jest zgoda KNF


PTE może wskazać inne OFE. Jak wyjaśnia w "Dzienniku Gazecie Prawnej"(Nr z 08.07.2014 r.) Paweł Pelc, wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE,  przypadku wycofania się z polskiego rynku emerytalnego któregoś z powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), pieniądze zgromadzone w zarządzanym przez to PTE  funduszu emerytalnym, nie zostają przekazane do ZUS-u, lecz trafiają do innej, wskazanej przez to PTE instytucji. Przy tym - podkreśla  gazeta - wprawdzie PTE ma prawo wskazać inną instytucję do przekazania składek emerytalnych, jednak Komisja Nadzoru Finansowego musi wyrazić na to zgodę   na przekazanie oszczędności emerytalnych  do innego PTE. Natomiast  jeśli  żadna z instytucji nie będzie chętna na  przejęcie tych  środków,  wówczas oszczędności ubezpieczonych trafiają do najlepszego OFE.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT