Emerytury z OFE będą topnieć ?

Emerytury, wypłacane przez OFE od 2009 r.  wyniosą od 30 proc. do 50 proc.  dotychczasowej pensji emeryta. Oznacza to, że będą one nawet o 40 proc.  niższe niż świadczenia wypłacane obecnie - pisze „Gazeta Wyborcza” (Nr  z 19.04.2008 r.).  Dziennik przypomina, że do obecnych świadczeń "dopłaca" państwo, np. uwzględniając przy wyliczaniu wysokości emerytury okres nauki szkolnej. Emerytury wypłacane z OFE poza tym z każdym rokiem mogą „topnieć” – ostrzega „Wyborcza”. Dlaczego ?  OFE nie będą  rewaloryzowały oszczędności emerytów np. o koszty inflacji, a ich wysokość będzie w dużym stopniu uzależniona od sytuacji na giełdzie – zauważa  gazeta. W opinii Agnieszki Durlik-Khouri z Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), rząd obecnie „na szybko” szuka rozwiązań, ponieważ nie zdążył z powołaniem zakładów emerytalnych, które miały zająć się bezpiecznym lokowaniem pieniędzy emerytów.

Do końca maja trzeba poinformować ZUS o dochodzie ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

Do końca maja 2008 r. pobierający świadczenia lub zasiłki przedemerytalne muszą poinformować ZUS o ubiegłorocznych dochodach – informuje „Rzeczpospolita” (Nr z 22.04.2008 r.). Według dziennika, obowiązek ten dotyczy także ich pracodawców lub innych płatników składek, którzy muszą powiadomić ZUS o przychodach z pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. z umowy o pracę, zlecenia, pozarolniczej działalności gospodarczej) osiągniętych w roku rozliczeniowym trwającym od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r. Na podstawie tej informacji ZUS sprawdzi, czy dodatkowe zarobki spowodują zmniejszenie świadczenia, jego zawieszenie lub zwrot jego części. O skutkach rocznego rozliczenia decyduje bowiem nie tylko przychód – przypomina dziennik -  ale i  także wysokość świadczenia oraz to, w jakiej wysokości było ono wypłacane w rozliczanym okresie.  I tak, świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługują w pełnej wysokości, gdy łączna kwota przychodu i świadczenia nie przekroczyła rocznie 14 282,40 zł.

Emerytury z OFE dziedziczone tylko przez trzy lata ?

Rodzina będzie mogła dziedziczyć tylko przez trzy lata po śmierci mężczyzny jego  oszczędności w OFE. Później wszystkie pieniądze przejmie na własność prywatny zakład emerytalny. Takie rozwiązanie zapisała w projekcie ustawy o wypłatach emerytur z otwartych funduszy emerytalnych minister pracy Jolanta Fedak – podaje Gazeta Wyborcza” (Nr z  21.04.2008 r.). Z każdym miesiącem spadek będzie przy tym malał. Jeśli więc emeryt umrze np. miesiąc po przejściu na emeryturę, rodzina dostanie większość odłożonego kapitału, ale jeśli śmierć nastąpi w trzecim roku pobierania emerytury, będzie to już tylko jego niewielka część. Dramat dla rodziny nastąpi wtedy, gdy jedyny żywiciel rodziny umrze trzy lata i miesiąc po przejściu na emeryturę. Wtedy jego bliscy nie dostaną ani grosza. W lepszej sytuacji będą krewni kobiet. Kapitał kobiety będzie bowiem dziedziczony przez osiem lat - o pięć lat dłużej niż w przypadku mężczyzny.
Według gazety, zapis wywołuje kontrowersje w samym resorcie, albowiem jest postrzegany jako „ kapitalne rozwiązanie dla prywatnych instytucji, będą zarabiać krocie przejmując oszczędności emerytów”.  
Pierwsi mężczyźni emerytury z OFE dostaną za pięć lat. Pieniądze mają im wypłacać specjalne zakłady emerytalne utworzone np. przez istniejące towarzystwa ubezpieczeń na życie. OFE będą musiały im przelać wszystkie nasze oszczędności. To ogromne pieniądze - dziś ponad 130 mld zł.  Kto dokładnie będzie mógł utworzyć zakład i jakie będzie musiał spełnić warunki, ma w najbliższych dniach ustalić minister Fedak. Specjalną ustawę w tej sprawie jeszcze w tym roku ma przegłosować Sejm – pisze dziennik.

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn już od maja br.

Ustawa dająca prawo do wcześniejszych emerytur panom urodzonym w latach 1944 – 1948 czeka już na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 21.04.2008 r.).  Ustawodawca postanowił, że nowe przepisy wejdą w ciągu 14 dni od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Szybkie jej ogłoszenie sprawi, iż zacznie obowiązywać nawet na początku maja. Do skutecznego ubiegania się o świadczenie będzie uprawnionych  około 85 tys. mężczyzn, którzy do tej pory nie mogli skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli składać panowie  urodzeni w latach 1944 – 1948 posiadający co najmniej 35-letni staż ubezpieczeniowy. Jeżeli osoby uprawnione złożą wnioski do ZUS w maju, ustali on im prawo do świadczenia od 1 maja. Pierwszą emeryturę otrzymają zatem za ten miesiąc. Według gazety, mężczyźni, którzy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego złożyli wnioski o wcześniejszą emeryturę, a one zostały rozpatrzone negatywnie, będą musieli złożyć je ponownie. Dziennik przypomina, że parlament bardzo szybko zmienił zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy dyskryminujące mężczyzn w przechodzeniu na emeryturę. Jesienią ubiegłego roku TK uznał bowiem, że niezgodne z konstytucją jest to, iż prawo do emerytury ma 55-letnia kobieta z 30-letnim stażem, a nie ma go 60-letni mężczyzna z 35-letnim stażem. Sędziowie dali parlamentowi rok na zmianę niekonstytucyjnego rozwiązania.

Gotowy jest projekt ustawy o emeryturach pomostowych

Ponad 800 tys. osób pracujących w szczególnych warunkach lub charakterze nadal nie wie, czy od przyszłego roku będą mogły przechodzić na emerytury pomostowe. Resort pracy i polityki społecznej ma przedstawić gotowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Równocześnie zostanie ujawniony wykaz prac uprawniający do opuszczenia rynku pracy pięć lub dziesięć lat przed osiągnięciem wieku ustawowego – pisze „Gazeta Prawna” (Nr z  21.04.2008 r.). Jolanta Fedak, minister pracy powiedziała w wywiadzie dla „GP”, że jest  już gotowy projekt ustawy, który w sposób precyzyjny określa zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury po 31 grudnia 2008 r. Według szefowej resortu pracy,  to, czy ustawa wejdzie w życie przed końcem roku, będzie zależeć wyłącznie od Sejmu. Prawo do emerytur pomostowych mogą  stracić nauczyciele przechodzący obecnie na emeryturę bez względu na wiek. Dla osób   wykonujących  zaś prace obecnie uznawane za szkodliwe dla zdrowia, resort  chce bowiem stworzyć  system doskonalenia zawodowego,  system kształcenia ustawicznego, przez całe życie. Obecnie nauczycielki, które kończą pracę zawodową w wieku 49 lat, zajmują się wnukami. Czasami wyjeżdżają do pracy do krajów UE, gdzie opiekują się osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. To nie jest żadne rozwiązanie, bo takie osoby najczęściej pracują na czarno. Rząd chce aktywizować pracowników, a nie wypychać ich z rynku pracy – twierdzi minister Fedak  .

Ponad 13,1 mln członków OFE

W Centralnym Rejestrze Członków OFE (prowadzonym przez  ZUS), według stanu na koniec grudnia 2007 r. było zarejestrowanych 13,1 mln członków otwartych funduszy emerytalnych, tj. o 6,4  proc.  więcej niż rok wcześniej. Do czterech największych funduszy emerytalnych należało blisko 2/3 wszystkich członków – podaje „Gazeta Ubezpieczeniowa” ( www.gu.com.pl ) z  21.04.2008 r.  Liczba rachunków prowadzonych przez fundusze wyniosła 13,6 mln ( średnio 5,1 proc. ogólnej liczby rachunków pozostało pustych). W 2007 r. ZUS przekazał do funduszy emerytalnych 17,2 mld zł składek oraz 0,6 mld zł odsetek. Narastająco, począwszy od 19.05.1999 r. do 31.12.2007 r. zakład  wpłacił do OFE 95,6 mld zł składek i 2,2 mln zł odsetek. W tym okresie, w wyniku działalności inwestycyjnej, fundusze emerytalne prawie 1,5-  krotnie powiększyły tę kwotę.
Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na koniec 2007 r. wyceniono na 140,6 mld zł, tj. o 20,1 porc. więcej niż w 2006 r. Zobowiązania ogółem wzrosły o 20,8 proc.. Aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 140 mld zł, co oznacza 20,1 proc.  wzrostu w skali roku. Stosunek aktywów netto funduszy do sumy składek przekazanych przez ZUS  na koniec grudnia 2007 r. wyniósł 43,1 proc. (wobec 45,6 proc. rok wcześniej).
Udział portfela inwestycyjnego w aktywach ogółem wyniósł 99,3 proc.. W portfelu dominowały obligacje (83,6 mld zł) oraz akcje notowane  na GPW (47,5 mld zł) – nastąpił wzrost wartości tego portfela o 22,4 proc. w skali roku),  głównie akcje spółek w sektorze paliwowym, metalowym i w budownictwie.  Średnia ważona stopa zwrotu za okres od 30.09.2004 r. do 28.09.2007 r. wyniosła 52,5 proc.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT