Emerytury z drugiego filaru wypłaci ZUS

W przyszłości jedyną instytucją, która zajmie się wypłatami emerytur, będzie ZUS – podaje dziennik "Polska”(Nr z 06.02.2008 r.), powołując się na  Jolantę Fedak, minister pracy i polityki społecznej. „Reformę emerytalną zakończymy do połowy tego roku” - powiedziała gazecie  minister. Fedak. W jej opinii, cała operacja wymaga znacznych zmian zarówno w OFE, jak i w ZUS, który do tej pory jeszcze nie jest zinformatyzowany. Minister zapewniła, że rozmowy w sprawie informatyzacji zakładu już trwają. OFE natomiast będą musiały przygotować cały system przekazywania do ZUS danych klientów oraz ich pieniędzy.  „Polska” pisze, że zakład, jak do tej pory, ma wypłacać emerytury z pierwszego filaru oraz dodatkowo z drugiego, to jest ze środków zgromadzonych  w 15 otwartych funduszach emerytalnych (OFE).  Pierwsi emeryci powinni otrzymywać z nich pieniądze już na początku przyszłego roku.

Resort pracy nie zdąży przygotować systemów komputerowych do wypłat nowych emerytur

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie zdąży przygotować systemów komputerowych do wypłat nowych emerytur od 2009 r. – donosi  „Gazeta Wyborcza”(Nr z 08.02.2008 r.). „Jeżeli przez dwa lata za poprzednich rządów nic nie robiono, trudno, abyśmy teraz przygotowali systemy komputerowe na czas”  - tłumaczy na łamach dziennika wiceminister pracy Agnieszka Chłoń-Domińczak.
Resort pracy proponuje więc rozwiązanie przejściowe, aby  do 2014 r. emerytury z II filara wypłacane były  z pominięciem zakładów emerytalnych, na tworzenie których nie ma już czasu. Pieniądze na emerytury naliczałyby OFE. Zdaniem Jeremiego Mordasewicza, przewodniczącego rady nadzorczej ZUS, fundusze nie są do tego przygotowane. Tymczasem od 2009 r. mają być oprócz emerytur z II filara  wypłacane z ZUS, także w przypadku wcześniejszych emerytur,  świadczenia pomostowe,  sprawiające ZUS najwięcej kłopotu, bowiem obecny system nie jest przystosowany do ich naliczania i wypłacania – pisze gazeta.  Według  Pawła Wypycha, byłego prezesa ZUS,  aby uniknąć bałaganu, rząd będzie musiał zdecydować się na przesunięcie wypłat pomostówek o rok. To oznacza, że państwo będzie musiało znaleźć w budżecie dodatkowe 20 mld zł na wypłacanie wcześniejszych emerytur na dotychczasowych zasadach – komentuje „Wyborcza”.

”Prorodzinny” projekt ustawy  o urlopach macierzyńskich trafił do konsultacji społecznych

 Rządowy projekt ustawy, mający zachęcić Polaków do posiadania dzieci oraz ułatwić godzenie życia zawodowego i rodzinnego trafił już do konsultacji społecznych. Ma wejść w życie od 1 stycznia 2009 roku – informuje „Gazeta Prawna” (Nr z 08.02.2008 r.). W opinii dziennika, jest on  „niemal identyczny”,  jak pakiet zmian przygotowany przez poprzednią minister pracy i polityki społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską i  dlatego nie powinno być problemu z jego przyjęciem przez Sejm. Według projektu, osoby, które zawieszą działalność gospodarczą z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, będą mieć prawo do finansowanych z budżetu składek na emeryturę i rentę. Natomiast firmy zatrudniające rodziców wracających do pracy z urlopów macierzyńskich i wychowawczych nie będą opłacać za nich przez trzy lata składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (łącznie 2,46 proc. pensji brutto). Dzięki temu ma się zmniejszyć liczba zwolnień takich pracowników. Zmniejszą się też ich obawy, że po okresie wychowania dziecka firma rozwiąże z nimi umowę. Natomiast przedsiębiorstwa otrzymają zachętę zatrudniania takich osób, bo ich etat będzie tańszy. Od 2014 roku urlop macierzyński ma wynieść 26 tygodni przy urodzeniu pierwszego i następnego dziecka oraz 39 tygodni po urodzeniu więcej niż jednego dziecka. Od nowego roku urlop wyniesie 20 i 31 tygodni. W latach 2010-2011 – odpowiednio  22 i 34 tygodnie, a w latach 2012- 2013 - 24 i 37 tygodni. Dzięki wydłużeniu tego urlopu, dłużej niż dotychczas będą też mogli z niego korzystać ojcowie. Obecnie mogą przebywać na nim maksymalnie przez sześć tygodni po wykorzystaniu przez matkę 14 tygodni urlopu. Po jego wydłużeniu do 26 tygodni, będą z niego korzystać nawet 12 tygodni.
Rząd chce zachęcić firmy do zakładania przyzakładowych przedszkoli i żłobków.. Ponadto pracownicy będą mieli prawo do refundacji opłat za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku ze środków tego funduszu.

PTE proponują zmiany w ustawie o inwestycjach OFE

Towarzystwa emerytalne chcą zabezpieczyć pieniądze przyszłych emerytów przed spadkami na giełdach. Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) proponuje zwiększenie dla OFE obecnego 5-proc. limitu inwestycji zagranicznych. Miałby on rosnąć co dwa lata o 5 pkt. proc., tak aby w 2010 r. wynosił 10 proc., a w 2015 r. - 30 proc. – podaje „Gazeta Wyborcza”(Nr z 08.02.2008 r.). PTE  chciałby też inwestować do 5 proc. środków w waluty. Teraz OFE mogą je wykorzystywać jedynie do bieżących transakcji zagranicznych. Towarzystwa emerytalne chcą też większych limitów dla inwestycji funduszy w obligacje firm i możliwości lokowania pieniędzy w fundusze inwestycyjne notowane na giełdach - tzw. ETF.  Kolejny problem – w opinii dziennika -  to instrumenty pochodne, które mogłyby chronić fundusze przed stratami. Zgodnie z ustawą OFE mogą je kupować, by zabezpieczać inne inwestycje, np. w akcje. Brakuje jednak rozporządzenia określającego zasady na jakich miałoby się to odbywać. Z rozporządzenia wydanego przez rząd Marka Belki wycofał się premier Marcinkiewicz, obawiając się, że może to posłużyć spekulacjom. PTE przekonują, że wystarczy obowiązek wykazania nadzorowi finansowemu do jakich celów służą kupowane instrumenty pochodne.
 
Spadł udział akcji w portfelach OFE

Otwarte fundusze emerytalne rozpoczęły nowy rok niskim udziałem akcji w portfelach inwestycyjnych  -  wynosił on w styczniu br. 31,4 proc. Natomiast średnia wartość jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są składki, spadła aż o 4,3 proc.  Taka sytuacja nie powinna budzić zdziwienia ze względu  na styczniowy spadek ( o kilkanaście procent ) wszystkich indeksów warszawskiego parkietu – pisze „Rzeczpospolita” (Nr z 06.02.2008 r.). Dziennik szacuje, że wartość akcji w portfelach OFE wyniosła w styczniu br. 42,4 mld zł i była aż o 5,4 mld zł niższa niż jeszcze na koniec grudnia 2007 r. Zdaniem gazety,  spadek ten mógłby  być jeszcze większy, ale OFE zdecydowały się na zakupy, zachęcone niskimi cenami akcji. „Rzeczpospolita” pisze, że obecna  sytuacja sprzyja długoterminowym inwestycjom w akcje, a takich powinny dokonywać OFE Według szacunków gazety, w styczniu, kwota, za jaką fundusze emerytalne dokonały zakupu akcji wyniosła minimum 1,3 mld zł, a mogło to być nawet ok. 1,7 mld zł (wówczas byłyby to zakupy o najwyższej wysokości od bardzo dawna). Według gazety,  największymi kupującymi były duże fundusze,  głównie PZU Złota Jesień, Commercial Union, AIG i ING Nationale-Nederlanden. Z kolei ujemne saldo zakupów i sprzedaży miały OFE Skarbiec-Emerytura i Pocztylion.
Zdaniem dziennika, największy udział akcji w portfelu na koniec stycznia br. zachowały fundusze: Polsat, Dom oraz PZU Złota Jesień i CU. Natomiast w przypadku pięciu OFE (Allianz, Bankowy, Skarbiec-Emerytura, Pocztylion i AIG) spadł on do poniżej 30 proc.

Będzie „radykalna” zmiana ustawy o OFE

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada radykalną zmianę ustawy o OFE.. Prace nad nowymi przepisami ruszą w drugiej połowie roku” – twierdzi „Dziennik. WSJ Polska” (Nr z 06.02.2008 r.). Według Jarosława  Myjaka, radcy prawnego Dewey& LeBoeuf”, nowe przepisy mogą umożliwić powstanie różnego typu funduszy- od bezpiecznych po agresywne- zarządzanych przez jedno PTE. „Im bliżej emerytury, tym więcej bezpiecznych instrumentów finansowych powinno być w portfelu. Dlatego należy wprowadzić zróżnicowanie funduszy” – twierdzi  Myjak. Dziennik pisze, że pierwsze emerytury z II filara będą w sobie zawierać na razie procentowo niewielki promil składek z OFE, a kapitał zgromadzony w OFE będzie stanowił od kilku do kilkunastu złotych emerytury pierwszych emerytek rozliczanych według nowych zasad. Jednak ta  minimalna część emerytury będzie rosła, i to aż do 46 proc. Dlatego problem dotyczy również osób , które na emeryturę przejdą za kilkadziesiąt lat. I  dla nich bardziej agresywne inwestycje oznaczają wysokie zyski.  Jeżeli więc nie stworzy się młodszym Polakom możliwości bardziej agresywnego inwestowania, a starszym zabezpieczenia zakumulowanych aktywów przed stratami, to emerytury i jednych i drugich będą niższe – podkreśla gazeta.

Najdroższe PTE Axa

W 2007 r.  spadł koszt prowadzenia rachunku klienta funduszu emerytalnego. Najmniejsze koszty jednostkowe konta w OFE ponosi towarzystwo emerytalne AIG (zaledwie 1,4 zł); na drugim miejscu PTE Pocztylion-Arka z kwotą 4,5 zł (o ponad 1 zł mniej niż w 2006 r.), .największe zaś koszty ma Axa (14,3 zł) – donosi „Rzeczpospolita” (Nr z 07.02.2008 r.). Według gazety, w ub.r. przeciętny koszt prowadzenia rachunku wynosił 10,2 zł, podczas gdy rok wcześniej był on o  50 gr wyższy. Większość PTE starała się więc  go obniżyć. Ogólny koszt prowadzenia ponad 13 mln zł rachunków przez powszechne towarzystwa emerytalne wyniósł  niemal 136 mln zł. Wprawdzie w 2006 r. był on o ok. 2 mln zł niższy, trzeba jednak pamiętać, że liczba kont z oszczędnościami klientów prowadzonych przez PTE była mniejsza o ponad 700 tys. Ponadto, z  podsumowania „Rzeczpospolitej” wynika, że w przypadku siedmiu towarzystw emerytalnych koszt prowadzenia rejestru nie przekroczył 10 zł.; dużo obniżyły ten  koszt w porównaniu z 2006 r. powszechne towarzystwa emerytalne PZU, Nordea oraz Pekao Pioneer. Według dziennika, spore rozbieżności między wydatkami na agentów transferowych w poszczególnych towarzystwach mogą wynikać z zawartych umów z firmami, które prowadzą dla nich rejestry. Iim większa liczba klientów funduszu emerytalnego, tym niższą opłatę może wynegocjować towarzystwo nim zarządzające. Natomiast przy uwzględnieniu nie tylko kosztów prowadzenia rejestrów, ale wszystkich innych wydatków związanych z zarządzaniem OFE, to okaże się, że w przeliczeniu na jeden rachunek przeciętnie wynosi on ponad 73 zł, czyli o prawie 4 zł więcej niż w 2006 r. Najlepiej w tym porównaniu wypada Polsat  (31 zł),  PTE Dom (56 zł) oraz  Aegon (60 zł). Ostatnie miejsce w tym zestawieniu zajęła Axa, z kosztem w wysokości 127 zł.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT