Ernst & Young o zarządzaniu aktywami OFE

Raport Ernst & Young, mający bronić OFE przed cięciami opłat może on podważyć sens działania funduszy emerytalnych  - twierdzą urzędnicy, którzy zapoznali się z jego treścią. Eksperci E&Y odnoszą się w raporcie do propozycji Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE)  w sprawie zastąpienia minimalnej stopy zwrotu przez benchmarki zewnętrzne - pisze "Parkiet"(Nr z 26.05.2009 r.). Podkreślają, że zbudowanie benchmarków z odpowiednimi mechanizmami zachęcającymi powszechne towarzystwa emerytalne (PTE)  do aktywności w zarządzaniu, mogłoby doprowadzić do osiągania przez fundusze bardzo dobrych wyników. Z drugiej strony jednak - zauważa gazeta -  gdyby stworzenie takich mechanizmów nie było możliwe, PTE powinny pasywnie zarządzać aktywami, ograniczając się do inwestowania zgodnie z benchmarkiem.
Według "Parkietu", raportem Ernst & Young ma się zająć międzyresortowy zespół pracujący nad dużą nowelizacją ustawy o OFE.

Kto ma prawo do pomostówek ?

Od czerwca 2009 r.  łatwiej będzie przedsiębiorcom określić, czy ich pracownicy mają prawo do tzw. emerytury pomostowej, która  przysługuje za pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze - pisze "Rzeczpospolita" (Nr z 26.05.2009 r.). Według dziennika, od początku br.  tylko 233 osoby w całym kraju złożyły wnioski o przyznanie emerytur pomostowych. W rezultacie,  85 pracowników nie dostanie świadczenia, bo ono im nie przysługuje, a prawo do takiego świadczenia mają już 23 osoby. Najniższa emerytura wynosi 827 zł, a najwyższa 3261 zł. Tymczasem rząd szacował, że w br.  świadczenie to  będzie pobierało ok. 5,5 tys. osób, a w ciągu najbliższych 20 lat – ok. 270 tys. pracowników. Jednak nikłe zainteresowanie emeryturami pomostowymi nie dziwi Wiesławy Taranowskiej, wiceprzewodniczącej OPZZ - twierdzi gazeta. Jej zdaniem jest  to przywilej i że nie wszyscy będą z niego korzystali. Zaskoczeniem nie jest także duża rozpiętość w wysokości świadczeń.  Natomiast Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy, przyznaje, że przedsiębiorcom niekiedy jest trudno określić, czy ich pracownik ma prawo do pomostówki. Dlatego do końca miesiąca Centralny Instytut Ochrony Pracy przygotuje zasady kwalifikacji zawodów do grup pracy w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze. Może to zwiększyć zainteresowanie świadczeniami - zauważa Chłoń-Domińczak. Według niej, część osób czeka na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czy ustawa o emeryturach pomostowych jest zgodna z konstytucją. A nie wiadomo, kiedy TK zajmie się tą kwestią. Resort pracy chce też do końca maja br.  przygotować projekty rozporządzeń o zasadach i trybie opłacania przez przedsiębiorców składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (1,5 proc. podstawy wynagrodzenia, od którego płaci się składki ubezpieczeniowe). Zgodnie z ustawą pracodawcy będą mieli taki obowiązek od stycznia 2010 r.

PO ma własny pomysł na subfundusze

Posłowie PO przygotowują własne regulacje dotyczące subfunduszy OFE. Inicjatywa ta wynika z przedłużających się prac w międzyresortowym zespole ds. dużej noweli OFE. Według Janusza Cichonia  z PO, obecnie są prowadzone  rozmowy na temat subfunduszu bezpiecznego - donosi "Parkiet" (Nr z 25.05.2009 r.). Cichoń twierdzi, że posłowie otwarci są również na dyskusje o kolejnych funduszach. W jego opinii  subfundusze B są na rynku niezbędne, albowiem będą stanowić zabezpieczenia dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego.
Problemem jest jednak fakt, że trudno rozpoczynać prace nad tym elementem systemu, bez uregulowania kwestii takich, jak limity inwestycyjne czy benchmarki - zauważa dziennik.

Kiedy pracę w rolnictwie zalicza się do stażu emerytalnego ?

Nie zawsze działalność rolniczą doliczymy do stażu emerytalnego - podkreśla  "Rzeczpospolita" (Nr z 25.05.2009 r.) W świetle znowelizowanych od 8 stycznia 2009 r. przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, emerytura rolnicza wcześniejsza dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. przysługuje po spełnieniu łącznie następujących warunków: osiągnięcia 55 lat przez kobietę i 60 lat przez mężczyznę oraz  podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 120 kwartałów. Według gazety liczy się je   bez uwzględnienia okresów, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi (czyli bez okresów zatrudnienia) oraz  zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

Administracja strony: EPC System - Outsorcing IT